BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Aplikace přípravku Albit® na travní porosty

08. 12. 2023 Ing. Arsen Muzafarov; Mayline Investment Corporation Limited, s.r.o. Stimulace Zobrazeno 888x

Podle dlouhodobých předpovědí změn klimatu ve světě a zejména v České Republice, čím dál častěji se budou vyskytovat extrémní výkyvy počasí. Tyhle změny většinou se projevuji zvyšováním průměrných teplot vzduchu. Jedním ze způsobů posílení přirozené odolnosti rostlin proti stresům během vegetace patří aplikací pomocných rostlinných přípravků, z nichž jedním je Albit®.

Limagrain

Albit® obsahuje čistou účinnou látku poly-beta-hydroxy máselnou kyselinu z půdních bakterií Bacillus megateriumPseudomonas aureofaciens. V přirozených přírodních podmínkách žijí tyto bakterie na kořenech rostlin, stimulují jejich růst, chrání je před chorobami a nepříznivými podmínkami okolního prostředí.

Pří zakládaní travních porostů je potřeba vycházet z individuálních potřeb a účelů využití daného pozemku (TTP, kvalitní krmivo, letní nebo podzimní pastvina atd.).

Vitalitu a zdraví rostlin ovlivňuje mnoho různých faktorů. Rostliny ošetřené Albitem získávají zvýšenou odolnost vůči stresu po použití pesticidů, extrémních teplot (sucho, mraz), chemického znečištěni, zasolování a dalších stresů. Ukazatelem stresové odolnosti rostlin ošetřených Albitem je vysoký obsah chlorofylu.

Účinnost Albitu je ještě významnější u TTP, protože travní porosty jsou často pěstované na horších pozemcích než tržní plodiny. Ale stejně jako u všech ostatních plodin však platí, že čím vyšší chceme výnosy, tím kvalitnější potřebujeme pozemek.

Sucha v posledních letech postihla nejen tržní plodiny, ale také velice se dotkli víceletých a trvalých travních porostů. Bez dostatečné péčí o TTP (obnovení, přísevy) vliv sucha negativně se projeví na kvalitě a výnosech. V současné době osivo trav je významnou exportní komoditou v České republice. Pěstování trav na semeno klade zvýšené nároky zejména na efektivitu produkce výnosu a tím ekonomiku celého pěstitelského procesu.

Albit pomůže vylepšit kvalitu osiva trav, která bude odpovídat vyšším obchodním parametrům. Albit také zvyšuje přísun živin rostlinám díky svému pozitivnímu účinku na užitečné půdní mikroorganismy. Albit podporuje rozmnožování prospěšných bakterií (dusík fixující bakterie, rostliny stimulující bakterie atd.), na kořenech rostlin a v půdě, a tím podporuje uvolňování dostupného dusíku, fosforu a draslíku z půdy pomocí půdních mikroorganismů. Mikroorganismy žijící v půdě jsou schopny mobilizovat určitou část nepřístupného fosforu a draslíku a také fixovat dusík z okolního prostředí a převést jej do přístupné formy.

Dlouhodobý projekt na působení přípravku Albit®

Pokus byl založen na stanici v Zubří v prvním užitkovém roce 2021 luční směsi zaseté v roce 2020.

Luční směs byla sklizena v 1. seči v polovině června. Pokus byl založen a první aplikace provedena 20. 4. 2021 při výšce travního porostu 10–15 cm. Nebyla zaznamenána fytotoxicita na rostlinách za týden, 14 dnů a 1 měsíc po aplikaci přípravků. Dne 18. 5. 2021 byla vyhodnocena intenzita růstu, hustota porostu a výška porostu. Druhé hodnocení proběhlo u pokusu 12. 6. 2021. Byla rovněž vyhodnocena intenzita růstu, hustota porostu a výška porostu. Pokus byl sklizen a 1. seč provedena 14. 6. 2021 a byl zjištěn výnos zelené hmoty, suché hmoty a sušiny. Nejvyššího výnosu zelené hmoty, suché hmoty a sušiny dosáhla varianta č. 3 ošetřená přípravkem Albit v dávce 40 ml/ha při 3× aplikaci ve výšce porostu 10–15 cm a ve fázi luční směsi v BBCH 29–32, BBCH 35.

Vliv aplikace přípravku Albit na výnos travní hmoty v 1. seči (14. 6. 2021, VST Rožnov-Zubří)

Var.

Aplikace před 1. sečí

Výnos zelené hmoty

Výnos suché hmoty

BBCH 26–27
20.4.2021

BBCH 29–32
27.4.2021

BBCH 35
4.5.2021

t/ha

%

t/ha

%

1. kontrola

 

 

 

24,60

100,00

7,77

100,00

2. Albit

40 ml/ha

40 ml/ha

 

26,83

109,04

8,62

110,94

3. Albit

40 ml/ha

40 ml/ha

40 ml/ha

27,10

110,16

8,75

112,61

Druhá aplikace přípravku Albit byla provedena po první seči 19. 7. 2021 při výšce travního porostu 10–15 cm. Nebyla zaznamenána fytotoxicita na rostlinách po aplikaci přípravků v časovém horizontu za týden, čtrnáct dnů a tři týdny po aplikaci. Dne 25. 8. 2021 byla vyhodnocena intenzita růstu, hustota porostu a výška porostu.

Pokus byl sklizen a 2. seč provedena 25. 8. 2021 a byl zjištěn výnos zelené hmoty, suché hmoty a sušiny. Nejvyššího výnosu zelené hmoty, suché hmoty a sušiny dosáhla varianta č. 3 ošetřená přípravkem Albit v dávce 40 ml na hektar při 3× aplikaci, ve výšce porostu 10–15 cm a ve fázi luční směsi v BBCH 29–32, BBCH 35. U všech výnosových znaků (zelená hmota, suchá hmota a sušina) je vysoce průkazný rozdíl mezi neošetřenou kontrolou a aplikovanými variantami v obou sečích.

U všech ošetřených variant se projevil zejména vyšší obsah dusíkatých látek a obsah vlákniny oproti neošetřené kontrole.

Vliv aplikace přípravku Albit na výnos travní hmoty v 2. seči (25. 8. 2021, VST Rožnov-Zubří)

Var.

Aplikace před 2. sečí

Výnos zelené hmoty

Výnos suché hmoty

BBCH 26–27
19.7.2021

BBCH 29–32
27.7.2021

BBCH 35
4.8.2021

t/ha

%

t/ha

%

1. kontrola

-

-

-

9,52

100,00

3,16

100,00

2. Albit

40 ml/ha

40 ml/ha

 

10,50

110,24

3,54

112,10

3. Albit

40 ml/ha

40 ml/ha

40 ml/ha

10,62

111,55

3,60

113,84

Dle výsledků z pokusů, zvýšení výnosu sušiny s Albitem činí v průměru 900 kg/ha po 1. seči a 400 kg/ha po 2. seči, když k tomu připočteme 3.  seč cca 400 kg/ha, následně po odečtu nákladu dvou doporučených dávek Albitu v každé seči 336 Kč/ha, v přepočtu na cenu balíku sena (300 kg) 700 Kč/balík - je čistý zisk cca 3 000 Kč/ha za celkem 3 seči.

Vysoké nároky na kvalitu produkce, požadavky na snižování pracovní náročnosti technologických postupů a měnící se struktura plevelů a povolených herbicidů, vyžadují předstihové tolerance travních druhů k novým, v travním semenářství dosud neužívaným účinným látkám s herbicidním účinkem a stimulátorům.

Pokus s jílkem jednoletým odrůdou Rožnovský byl založen 11. 4. 2021 na stanovišti výzkumné stanice travinářské Zubří. Pokus byl sklizen dne 21. 7. 2021 a po vyčištění osiva stanoven čistý výnos semen. Před setím varianta s přípravkem Albit byla namořená přípravkem Aquafix. Fytotoxicita nebyla v pokuse prokázána a polehnutí nebylo zaznamenáno u ošetřené varianty ani u neošetřené kontroly.

Ve všech hodnocených znacích testované přípravky zvyšovaly výsledné hodnoty oproti neošetřené kontrole. Výnos semen a lepší výsledky u všech sledovaných znaků ukázala varianta s ošetřením osiva Aquafixem v dávce 0,5 l/t a postemergentní aplikací Albitu v dávce 40 ml/ha ve fázi jílku BBCH 15, BBCH 32 a BBCH 57. U této varianty bylo navýšení výnosu semen o 14,87 % oproti neošetřené kontrole. Zvýšení a pozitivní vliv se projevil i u semenářských rozborů rostlinných vzorků u jílku jednoletého.

Vliv aplikace přípravku Albit na výnos semen jílku jednoletého (odrůdou Rožnovský, VST Rožnov-Zubří, 2021)

 

Kontrola

Aquafix + Albit

Rozdíl

Počet rostlin (ks/m2)

151,00

163,50

+ 8,28 %

Výnos semen - 14 % vlh. (kg/ha)

778,03

893,73

+ 14,87 %

Hmotnost tisíce semen (g)

2,71

2,80

+ 3,27%

Závěr

Dle výsledků z pokusu (+115 kg osiva/ha) a následně po odečtu nákladu za 3 aplikace Albitu (504 Kč/ha) a moření Aquafixem (8 Kč/ha), pří ceně osiva jílku jednoletého 20 Kč/kg je čistý zisk cca 1 800 Kč/ha.

Související články

Plodiny, úhly pohledu a regenerace po mrazech

22. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 143x

Mimořádný průběh přináší mimořádná doporučení

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 612x

Slabý nárůst kořenů limituje výnos porostů pšenice

14. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 560x

Doporučení do jarních sladovnických ječmenů

12. 04. 2024 Ing. Jaroslav Mach, Ing. Petr Král; EGT systém spol. s r.o. Stimulace Zobrazeno 657x

Vyzrát na výnos stylem StimSTART - Cíl, se vyplatí

07. 04. 2024 Ing. Filip Daněk; SOUFFLET AGRO, a.s. Stimulace Zobrazeno 220x

Další články v kategorii Stimulace

detail