BASF
BASF
BASF

AGRA

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1261x

Využitie dronov označovaných aj UAV sa v súčasnosti rozptýlilo do veľkého spektra profesií. Počnúc architektúrou cez vojenskú sféru až po záchranárske práce. Výnimkou nie je ani slovenské poľnohospodárstvo, kde sa drony tešia stále väčšej obľube.

Proseeds

Technologický pokrok nemožno zastaviť ani v poľnohospodárstve. Práve naopak, treba mu dopriať náležitú pozornosť. Aj z tohto dôvodu čoraz viac firiem aj jednotlivcov vo svojom agro podniku, či na menšom poli začína pracovať s dronmi. Majú množstvo benefitov, ktoré vám teraz objasníme.

Aké sú benefity práce s dronom?

Využívanie dronov v poľnohospodárstve vám šetrí čas, peniaze a palivo. Dron nemá problém na parcelách s rôznymi prekážkami, ako sú elektrické stĺpy, alebo stromy. Je schopný automaticky zastaviť pri zaznamenaní prítomnosti živého objektu. Poľnohospodárskymi dronmi dokážeme poskytnúť precíznejšie a rovnomernejšie postrekovanie. Zároveň šetrí vodu a postrekovú zmes, čo je z ekologického pohľadu veľmi vítané.

Výhody práce s dronom sú aj takéto - aplikácia aj pri mokrej pôde, keď nie je možné použiť pozemnú techniku, jednoduchšia práca v noci, možnosť cielenej aplikácie len v potrebných/ zasiahnutých častiach, možnosť aplikácie na vysoké plodiny, zníženie úrodových strát, neprítomnosť koľajových riadkov, či zníženie zaťaženia pôdy. Jednoducho, maximalizujete vyťaženosť poľa znižovaním vstupov poškodzujúcich rastliny.

Snímkovacie drony

Prvou kategóriou dronov sú snímkovacie alebo hliadkovacie drony. Sú to drony, ktorých pracovným nástrojom je kamera - určená na tvorbu snímok, z ktorých je následne možné vytvoriť tzv. rekonštrukciu vo forme mapy. Kamery môžu byť vybavené rôznymi snímačmi, ktoré vieme zužitkovať pri implementovaní tzv. precízneho poľnohospodárstva.

Sú to snímače ako je napríklad multispektrálna či klasická fotografická RGB kamera, ktorá sníma odrazy elektromagnetického žiarenia vo viditeľnej časti spektrálneho pásma. Tieto odrazy žiarení sníma v štyroch spektrách, a to v zelenom, červenom, blízkom infračervenom a tzv. red edge pásme.

Dôležitosť pri fotosyntéze

Keďže infračervené pásmo predstavuje istú časť svetla, v ktorej plodiny pri fotosyntéze vykazujú isté špecifické znaky, tak pomocou tejto kamery dokážeme pozorovať množstvo procesov závislých na fotosyntéze, predovšetkým zdravotný stav pestovaných rastlín.

Z dát nadobudnutých z multispektrálneho snímkovania sa následne analyzujú rôzne indexy, medzi tie najpoužívanejšie patrí NDVI, LCI a NDRE index. Údaje získané z dronu sa následne spracujú v špecializovaných programoch a výstup prenesú do postrekovača, ktorý je navádzaný GPS modulom. Postrekovač po prečítaní mapy ošetrí iba časti, ktoré podpornú aplikáciu skutočne vyžadujú. Výsledok spočíva hlavne v úspore prípravkov na ochranu rastlín a v neposlednom rade aj šetrení vstupov vo forme pohonných hmôt.

Aplikácia dronom

Druhou kategóriou sú drony aplikačné. To znamená že ich hlavným pracovným nástrojom je nesené aplikačné zariadenie, nie kamera. Tá v tomto prípade slúži na vizuálnu kontrolu a riadenie dronu. Aplikačným zariadením môže byť buď sada trysiek s nádržou na postrek, alebo rozmetadlo. Kapacita nádrže závisí od modelu dronu, no momentálne najväčší nesený objem komerčných dronov v rámci EÚ je 30 l.

Ich potenciál však nie je plnohodnotne využitý a to z dôvodu absencie legislatívy týkajúcej sa aplikácie prípravkov na ochranu rastlín a pomocných prípravkov v ochrane rastlín. To znamená, že oficiálne je možné aplikovať prostredníctvom dronov len listové hnojivá, stimulačné látky a tuhé hnojivá, ktoré sú na prírodnej báze. Iná situácia je vo Švajčiarsku, Británii alebo na Ukrajine, kde už je možné aplikovať tieto látky aj prostredníctvom bezpilotných prostriedkov.

Ako vyzerá schvaľovací proces v zahraničí?

Vo Švajčiarsku je potrebné, aby bol model dronu schválený poverenou organizáciou, ktorá zároveň vykonáva testovanie postrekovačov. Sú stanovené isté kritériá, ktoré sú potrebné na homologizáciu dronov, a to predovšetkým, že musí postrekovací systém spĺňať zásady normy ISO 16122. Pri priečnej distribúcii postrekovej kvality sa musí variančný koeficient dostať do hodnôt < 15 %. A presnosť automatických trás letu musí byť riadená v odchýlke ±50cm.

Portfólio agro-drony.sk

Na základe našich nadobudnutých skúseností z predošlých pestovateľských období, sme sa rozhodli ich zdieľať priamo u vás demonštračnými ukážkami. Zabezpečujeme komplexnú službu dronových aplikácii od spomínanej multispektrálnej analýzy rastlín, snímkovania škôd, po rozmetanie alebo postrekovanie poľnohospodárskych kultúr. Pri postrekoch odporúčame využiť širokú škálu listových hnojív od spoločnosti Blumeria consulting. V prípade že vás tieto technológie nadchli natoľko že ste ochotný absolvovať pilotné skúšky, je k dispozícii aj on-line obchod, kde si môžete zakúpiť dron podľa vašich preferencii.

Multispektrálna snímka s NDVI indexom - šachovnicové políčka v pravom spodnom rohu predstavujú poloprevádzkový pokus spoločnosti Blumeria consulting, zóny žltej farby roztrúsené po poli sú kolónie hrabošov v repke po prezimovaní
Multispektrálna snímka s NDVI indexom - šachovnicové políčka v pravom spodnom rohu predstavujú poloprevádzkový pokus spoločnosti Blumeria consulting, zóny žltej farby roztrúsené po poli sú kolónie hrabošov v repke po prezimovaní

Dronová aplikácia listového hnojiva Quantum AminoMax na porast poľných rajčín
Dronová aplikácia listového hnojiva Quantum AminoMax na porast poľných rajčín

Aplikačný dron DJI Agras T30 pripravený na vzlet - pri aplikácii dusíkatého listového hnojiva Nutrino
Aplikačný dron DJI Agras T30 pripravený na vzlet - pri aplikácii dusíkatého listového hnojiva Nutrino

Dji Mavic 3 s multispektrálnym setom kamier, určený na presnú prípravu aplikačných máp a podkladov k analýze zdravotného stavu porastu
Dji Mavic 3 s multispektrálnym setom kamier, určený na presnú prípravu aplikačných máp a podkladov k analýze zdravotného stavu porastu

Související články

Kompletní služby pro variabilní aplikace

30. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 361x

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 877x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1832x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1503x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1242x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail