BASF
BASF
BASF

Co je nového v aplikační technice?

10. 04. 2020 Ing. Petr Harašta, Ph.D.; Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 1796x

Zařízení pro aplikaci přípravků na ochranu rostlin stále procházejí změnami jak v konstrukci, tak ve výbavě. Mění se (precizují) také jejich funkce. V loňském roce (2019) stejně jako pravidelně každé dva roky se konaly dvě pro zemědělskou techniku zásadní výstavy. Na jaře SIMA v Paříži a na podzim Agritechnika v Hanoveru. To jsou akce na které se připravují i výrobci aplikační techniky, aby mohli zemědělce překvapit svými novými stroji nebo jen komponenty.

Agrinova

Omezování úletů, moderní design, snadné ovládání, autonomní řízení, ale také inovace v oblasti přímé injektáže, příčné i podélné distribuce postřiku, vertikální distribuce postřiku, cílené aplikace, zkvalitnění komfortu pro obsluhu, míchání postřiku, přesné aplikace za využití GPS a bezkontaktní plnění přípravků - to je jen několik příkladů. Nemalý vliv na zavádění a využívání těchto trendů mají zejména aktivity v ochraně životního prostředí a snahy snížit spotřebu přípravků na ochranu rostlin.

Vyšší komfort a výkonnost

Inovace v aplikační technice se dnes zaměřují na postupy, které zlepšují funkce zařízení pro aplikaci a omezují nežádoucí úlety postřiku.

Udržování konstantní dávky postřiku na ošetřované ploše je dlouholetým problémem. Řeší se úpravou a zpřesňováním dávkovacích systémů postřikovačů. Nejzákladnějším pravidlem je dodržování pojezdové rychlosti a nastaveného pracovního tlaku.

Telematika JDLink pro bezdrátový přenos dat do postřikovače a z něj je dnes k dispozici standardně u značky JohnDeer. Modely R4140i/R4150i využívají systém řešení PowrSpray s přímým řízením dávky pro rychlé plnění a vysoce přesné dávkování. V kombinaci s inovativním automatizovaným systémem Air Rinse dochází ke snížení tzv. prázdného objemu na 5 litrů pro maximální výkon proplachovacího systému. Systém Exact Apply představuje inteligentní řešení kombinující možnost manuální nebo automatické změny trysek z kabiny stroje v závislosti na dávce a rychlosti aplikace. Lze také udržovat konstantní velikost kapek postřiku při změně pracovní rychlosti pomocí pulzní technologie PWM až do 30 Hz.

Podobně jako většina výrobců, také Fendt se věnuje ovládání trysek. Systém Optinozzle redukuje úlet postřikové kapaliny. Obsluha musí zvolit dávku, požadovanou třídu omezení úletu a vhodný pracovní tlak, aby bylo dosaženo požadovaného snížení úletu kapek postřiku.

Firma Hardi A/S přichází s novou řadou postřikovačů Aeon Centura. Stroje byly vyvinuty s ohledem na komfort obsluhy. Do tzv. pracovní zóny byly soustředěny všechny ovládací prvky - obsluha může z jednoho místa kontrolovat všechny potřebné funkce. Nový FluidBox 8000 seskupuje všechny operace na jednu obrazovku; Auto Nozzle Control zajišťující automatické řízení jednotlivých trysek a nové přimíchávací zařízení Turbo Filler s integrovaným pracovním stolkem usnadňuje plnění. Platforma Hardi Smart Com má nové funkce, systém řízení ComfortTrack s dálkově ovládaným kapalinovým systémem.

Automatické řízení jednotlivých trysek Auto Select „vyměňuje trysky za chodu“. Programový systém je vybaven funkcí AutoWash, pomocí které zajišťuje vysokou účinnost čištění stroje.

Firma Mazzotti představila typ nového podvozkového ústrojí MAF C4. Zaujme určitě světlá výška, a to až 185 cm.

Lemken, německá firma přichází s novými postřikovači - úplně nový samojízdný postřikovač Nova; nová řada postřikovačů Orion s hliníkovými rameny se záběrem až 39 m. Vyrovnávání ramen nad porostem zajišťuje systém Adapting Balancing Control (ABC), který má těžiště pod bodem otáčení. Precizní aplikace je zajištěna cirkulačním vedením s vypínáním jednotlivých trysek.

Český výrobce Agrio MZS s.r.o. soustřeďující se na návěsné a samojízdné postřikovače dodává návěsný typ Gigant s nádržemi 11 000 až 13 500 litrů a samojízdný Gecon. U tohoto stroje lze využít rozchod v pevných šířkách od 180 do 225 cm nebo s měnitelným rozchodem od 225 do 300 cm.

Firma Horsch přidala ke svým strojům typ Leeb AX a nový samojízdný typ PT. Nový je rovněž typ Leeb 12 TD vybavený tandemovou nápravou a nádrží s objemem 12 000 litrů.

Tecnoma Laser 52300 L3X je samojízdný stroj, který výbavou následuje trendy precizního zemědělství. Systém OSS přepíná mezi dvěma až čtyřmi tryskami a upravuje dávku podle aktuální rychlosti. Standardně se využívá pro dvě trysky, které jsou schopny pokrýt pracovní rychlost od 5 do 25 km/h a dávku od 50 do 250 l/ha.

Individual Nozzle Control System (INCS) zapíná a vypíná trysky individuálně, což zvyšuje přesnost postřiku. Spojením tohoto systému s OSS je práce s tímto strojem ještě přesnější.

Dammann, další výrobce postřikovačů spíše z kategorie velkých strojů, sleduje trendy zaváděním pulzní modulace a jeho stroje mají všechny držáky se dvěma i čtyřmi tryskami. Aplikace Multi-Select řídí ovládání dvou sad trysek a byl vyvinut firmou Müller Elektronik. Systém RSD (Reihen Spezifische Düsenpositionierung) zajišťuje pásovou aplikaci postřiku přímo na řádek i při velkých pracovních záběrech. U postřikovačů s tímto systémem je na ramenech umístěna ještě jedna řada posuvných trysek, které se nastavují přesně podle rozteče řádků plodiny. Nastavení je možné manuálně podle GPS pozice zasetých řádků nebo automaticky pomocí kamerového systému, který detekuje jednotlivé řádky.

Firma Berthoud představila nový samojízdný postřikovače Apache (v odlišné barvě než na jakou jsme zvyklí u postřikovačů tohoto výrobce - červené). Jsou vyráběny ve čtyřech modelových provedeních s nádržemi o objemu až 4 542 litrů a pracovním záběrem až 40 m. Postřikovače Berthoud jsou vybaveny pulzní regulací trysek (Raptor a Vantage).

Na Agritechnice také představila firma MagGrow svůj stejnojmenný systém, který zvyšuje pokryvnost porostu až o 40 % a snižuje úlet až o 70 %. Systém MagGrow využívá principu polarizace kapaliny s pomocí silných, trvalých magnetů. Přínos je ve snížení spotřeby přípravků, snížení úletu a menší závislosti na povětrnostních podmínkách. Polarizovaná kapalina má lepší přilnavost na povrch rostlin, a proto může být aplikována snížená dávka. Využití systému je především při aplikaci fungicidů a herbicidů.

Nežádoucí úlet

Nežádoucí úlet patří bezesporu k nejzávažnějším rizikům aplikace přípravků. Pro omezení nežádoucího úletu lze dnes využít celou řadu možností, od klasické/standardní výbavy postřikovačů, kde pro bezúletovou aplikaci je nutné důsledně zohlednit povětrnostní podmínky až po protiúletové komponenty nebo celé konstrukce a doplňky.

Základními technickým protiúletovými opatřeními jsou nízkoúletové trysky, dále pak systémy podpory vzduchem, využívání různých typů deflektorů a krytů nebo senzorů. Nelze pominout ani satelitní navigaci, meteostanice a další prvky napomáhající omezovat úlet kapek postřikové kapaliny a zlepšovat výsledek zásahu.

Systémy podpory vzduchem (např. Twinn systém Hardi) patří k efektivním doplňkům polních postřikovačů. Kvalitnější ošetření vzrostlých porostů, omezování úletu, menší závislost na povětrnostních podmínkách, nižší dávky vody na hektar atp.

I při různém stupni protiúletové vybavenosti postřikovačů je třeba provést důkladné seřízení na požadovaný pracovní režim, správné nastavení hektarové dávky, která je závislá na pojezdové rychlosti, pracovního tlaku, nastavení správné výšky postřikovacího rámu nad ošetřovaným porostem.

Bezpilotní prostředky (UAV) nejen v ochraně rostlin

Problematika používání bezpilotních prostředků je jednou z oblastí, která zaznamenává velký rozvoj. S drony a dalšími bezpilotními prostředky se dnes můžeme setkat téměř na každém kroku, např. při monitorování zemědělských ploch. Ověřuje se a již také využívá jejich možnost pro aplikaci přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin. Pro vývoj a zkoušení těchto UAV prostředků je jednou z důležitých oblastí omezování úletu, respektive ověřování rizika úletů při tomto způsobu aplikace. Drony jsou dnes již v praxi využívány k aplikaci některých biologických prostředků.

Vnitřní výplach a očista celých strojů po aplikaci

Nejen vlastní aplikaci, ale i postupům po jejím ukončení se věnují výrobci postřikovačů. Automatickým systémem výplachu a plnění rozvodů je iXcleanPro od firmy Kverneland. Důkladné systémy očisty, ať již vnější nebo vnitřní, jsou základem pro bezpečný pohyb čistých strojů po aplikaci po komunikacích bez rizik pro životní prostředí.

BTSF - SUI - SPISE - INNOSETA - TOPPS

Better Training for Safer Food - Safe Use Intiative - Standardized Procedure for Inspection of Sprayers in Europe - Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European Agriculture - Train Operators to Promote best management Practices and Sustainability. V nadpisu odstavce jsou uvedeny zkratky některých ze současných evropských projektů zaměřených zejména na správné používání aplikační techniky, její kontrolu, seřizování a na zvyšování povědomí obsluhy strojů a zemědělské veřejnosti v ochraně rostlin.

Nejen super přesná technika, ale také správné používání patřičně seřízené techniky patří k celému komplexu činností spojených s aplikací přípravků na ochranu rostlin. Odborníci v oblasti aplikačních technologií, ochrany životního prostředí a ochrany zdraví osob se snaží nenásilnou cestou zkvalitnit, zpřesnit a zefektivnit aplikaci přípravků nejen v zemědělském sektoru. Dbají přitom i na ochranu zdraví při práci. Již delší dobu jsou v rámci evropských projektů prosazovány nejlepší postupy pro používání přípravků se zaměřením na omezování znečišťování životního prostředí a ochranu zdraví. V našich podmínkách se Česká asociace ochrany rostlin - CCPA i další zainteresované skupiny zaměřují zejména na šíření informací o těchto postupech prostřednictvím instruktážních materiálů (TOPPS, SUI), ale i dalších aktivit a přibližovat je nejen zemědělské praxi a široké veřejnosti, ale i osobám, které dnes rozhodují o používání přípravků a kontrolují jejich používání. V loňském roce se k CCPA přidala také Česká společnost rostlinolékařská - ČSR, která se stala partnerem projektu TOPPS Water Protection v ČR.

Evropská komise organizuje „kurzy aplikační techniky“ v rámci projektů BTSF, které jsou prvotně určeny právě zástupcům státní správy, kteří získávají aktuální informace nejen o stavu přístupu zainteresovaných subjektů k aplikační technice, ale i praktické zkušenosti se seřizováním a zkoušením postřikovačů, aby tyto byly co nejlépe připraveny na bezproblémovou aplikaci. Vzhledem k zájmu o toto vzdělávání byla otevřena již třetí řada kurzů aplikační techniky.

Rozšiřování těchto doporučujících postupů jde ruku v ruce právě s inovacemi v oblasti technické i technologické. Nové technologie se zaměřují na aplikaci přípravků jen v nezbytném množství a pouze do míst a prostoru, kde se nacházejí ošetřované plodiny a kde je jejich přítomnost žádoucí.

Závěr

V dnešní době se téměř přestalo hovořit o kvalitě aplikace, tedy o tom, zda jsou přípravky aplikovány v duchu těch nejlepších pracovních postupů, což stále patří k základním aspektům pro správné, přesné, efektivní a bezpečné použití přípravků. Řada opatření a omezení v používání přípravků je navázána právě na jejich aplikaci, která by jejich zohledňováním a následováním měla být více přijatelná pro zdraví lidí, zvířat a životní prostředí. Více pozornosti je třeba věnovat podmínkám, při kterých je aplikace prováděna a aplikační technice využívající nové prvky a možnosti informačních technologií, ale také jejímu bezpečnému a správnému používání, čímž budeme schopni situaci zlepšit a případná rizika ještě více minimalizovat.

Dron upravený pro aplikaci kapalných přípravků na ochranu rostlin
Dron upravený pro aplikaci kapalných přípravků na ochranu rostlin

Dron modifikovaný pro aplikaci biologických přípravků na ochranu rostlin
Dron modifikovaný pro aplikaci biologických přípravků na ochranu rostlin

foto: P. Talich

Související články

Na zimní přestávku s čistým postřikovačem

29. 12. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská Mechanizace Zobrazeno 225x

Samojízdný postřikovač Hardi Alpha evo se stabilními rameny Delta Force

04. 12. 2021 Jana Kadlčíková; UNIMARCO a.s. Mechanizace Zobrazeno 276x

Postřikovače a nové trendy v ochraně rostlin

02. 12. 2021 Ing. Petr Harašta, Ph.D., Česká společnost rostlinolékařská, Brno Mechanizace Zobrazeno 409x

Specialisté na postřikovače z jihu Čech

29. 11. 2021 Ing. Jan Kovařík; AGRIO MZS s.r.o. Mechanizace Zobrazeno 339x

Strip-till technologie - cesta ke snížení nákladů

01. 11. 2021 Ing. Josef Šebela; Jedovnice Mechanizace Zobrazeno 707x

Další články v kategorii Mechanizace

detail