BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Kompletní služby pro variabilní aplikace

30. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 282x

S technologiemi, které šetří čas, peníze a v praxi opravdu fungují, se mohli seznámit účastníci dubnového semináře na statku Kumberk poblíž Plzně, pořádaném společnostmi Varistar, Dagros a Newia. Přednášky s ukázkami techniky se věnovaly preciznímu zemědělství a přínosu variabilních aplikací pro praxi. Po prvotním seznámení s technologiemi společnosti Varistar, a jejich výsledky u zákazníků, následovala prezentace postřikovačů Agrifac přímo na poli.

Proseeds

Na úvod se Ing. Jan Semrád, jednatel společnosti Varistar, věnoval historickým milníkům českého zemědělství, které souvisejí s vývojem technologií a jejich uváděním do praxe. V současné době se díky vývoji dostává do popředí zájmu farmářů precizní zemědělství, které je postaveno na 3 základních pilířích: sběru dat, jejich zpracování a řízení aplikace. Pro jejich využívání v praxi je ale potřeba technika, která dokáže efektivně zajistit variabilní hnojení, setí nebo aplikaci přípravků.

Základem úspěchu využívání variabilních aplikací jsou kvalitní data a jejich zpracování. Jejich sběr probíhá pomocí satelitních snímků, bonitace půdy, půdních rozborů, digitálních modelů reliéfu terénu, historie výnosů, kompenzace vlivu údolnic aj. Pro vyhodnocení dat se následně používá umělá inteligence. Největší slabinou variabilních systémů bývá lidský faktor, který je zatěžován nejen nutností zpracovávat další nové informace, ale i obavou z případných chyb a rizik, která se nekompromisně projeví na ekonomice pěstování. Roli jistě hraje i nechuť učit se nové věci nebo prvotní výše nutných investic.

Řešení Varistar

Systém Varistar nabízí možnosti, které umožňují naplno využívat přednosti moderních technologií pro variabilní aplikace. Ke každému dílu půdního bloku přistupuje na základě zadaných dat individuálně, což se následně projeví na zvýšení výnosu, úspoře nákladů a ochraně životního prostředí. Pro zajištění správného fungování systému je třeba mít k dispozici (secí stroj, postřikovač, rozmetadlo) terminál, který je schopen měnit zvolené parametry. Varistar je kompatibilní s celou řadou strojů nejrůznějších výrobců a nabízí širokou zákaznickou podporu. Čím více aplikací je provedeno variabilně, tím větší mají přínos. K nejdůležitějším patří variabilní zásobní hnojení a vápnění, setí, aplikace hnojiv během vegetace a aplikace přípravků.

Variabilní zásobní hnojení a vápnění

Na základě kombinace půdních rozborů (min. 4 vzorky/ha) s mapami relativního výnosového potenciálu lze efektivně aplikovat hnojivo tak, aby nevznikaly zóny s přebytkem nebo naopak nedostatkem jednotlivých živin. Jde o jediný systém, který se snaží při maximálním využití vložených investic do hnojiva vyrovnat jednotlivá pole z hlediska zásobenosti živinami.

Variabilní setí

Podstatou variabilního setí je různá hustota výsevku v závislosti na výkonosti produkční zóny. Dosavadní zkušenosti dokazují, že optimální volba výsevku podle tohoto kritéria má zásadní vliv nejen na výnos, ale i snížení nákladů na osivo, což se výrazně promítá do ekonomiky pěstování.

Variabilně se vysévají prioritně obilniny a kukuřice, výjimkou ale není ani mák nebo nově také výsadba brambor.

U obilnin vyšší výsevek v zónách s nižším výnosovým potenciálem snižuje prostor pro růst rostlin. Ty díky větší konkurenci nevytvářejí tolik odnoží a živiny i vodu směřují do hlavního klasu. Hustší výsevek tedy vede ke zvýšení počtu plně vyvinutých klasů v porostu. U kukuřice se postupuje opačně. Zóny s nižším výnosem většinou nejsou schopny vyživit více rostlin, než je dáno jejich potenciálem a kukuřice zde bývá při standardním výsevku nedostatečně vzrostlá a málo vyvinutá. Nižší výsevek poskytne rostlinám dostatek prostoru i živin a ty pak dorůstají běžné výšky s běžným počtem vyvinutých palic.

Variabilní hnojení

Variabilní aplikace hnojiv, hlavně dusíku, bývá většinou první variabilní aplikací, kterou farmy realizují. Přínos těchto aplikací, který lze doložit poloprovozními pokusy společnosti, je okamžitý a umožňuje maximálně efektivní využití dusíku pro zvýšení výnosu. A to i při stále přísnějších podmínkách nitrátové směrnice. Variabilní aplikace hnojiv vychází z předpokladu, že je k jednotlivým částem pole třeba přistupovat odlišně podle toho, jaký výnosový potenciál mají a na jeho základě dodávat živiny. Základem úspěšné variabilní aplikaci hnojiv je dobře zpracovaná mapa relativního výnosového potenciálu.

Variabilní aplikace přípravků

Variabilní aplikaci lze využít i v oblasti přípravků na ochranu rostlin. V tomto případě se jedná např. o morforegulaci (variabilní či selektivní aplikace) nebo aplikaci různých druhů fungicidů v rámci jednoho honu (selektivní aplikace). Náročnost těchto aplikací je sice vyšší, vyvažuje ji ale přínos v úspoře přípravků i v navýšení výnosu.

Výsledky z praxe

Porovnání variabilního s uniformním způsobem setí a aplikace hnojiv v pšenici ozimé a kukuřici bylo prezentováno na výsledcích pokusů Statku Kumberk. Průměrný výnos u pšenice se zvýšil o 16 %, tj. navýšení zisku o 5 800 Kč/ha. U pokusu v silážní kukuřici se výnos zvýšil o 10,55 %, tj. navýšení zisku o 3 470 Kč/ha. Systém Varistar je mezi více než 200 zákazníky považován za kvalitní, specializovaný a dlouhodobě ověřený systém, který přináší díky inovativnímu způsobu hospodaření zvýšení výnosu v průměru o 9 %.

Představení postřikovačů Agrifac

Samojízdné postřikovače Condor od holandského výrobce Agrifac Machinery B.V. představil Pavel Plicka, produktový manažer společnosti Dagros. Tento inovativní výrobce postřikovačů nabízí 6 typů strojů: Standard, Widetrack, Clearance Plus, Mountain Master, Vanguard a Endurance II. Značka si zakládá na bezkonkurenční stabilitě stroje, vysoké přesnosti aplikace a nadstandardním pohodlí obsluhy.

Na Statku Kumberg využívají k aplikacím samojízdný postřikovač Condor Endurance II. Předností těchto samojízdných postřikovačů je spolehlivost, dlouhá životnost, jedinečný podvozek StabiloPlus, systém udržování rovnováhy ramen BalancePlus, nádrž o objemu 8 000 l a pracovní záběr až 55 m. Pojezdová rychlost může být až 40 km/h. Na statku Kumberk využívají ramena šířky 42 m a stroj byl individuálně dovybaven aplikátorem granulí proti slimákům a injektážním systémem přímého vstřikování. Ten umožňuje přímé dávkování chemikálií do proudu aplikované kapaliny bez potřeby míchání v nádrži. Aplikace je tak naprosto přesná a max. úsporná. Práce samojízdného postřikovače Condor Endurance II byla na konci programu prakticky předvedena při variabilní aplikaci.

Související články

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 752x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1118x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1694x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1378x

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1152x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail