BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Varistar® - Váš spolehlivý partner pro variabilní aplikace

20. 09. 2022 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 2029x

O variabilních aplikacích a precizním zemědělství toho bylo napsáno již velmi mnoho a věříme, že téměř každý, kdo se v oblasti zemědělství pohybuje, již o tomto tématu slyšel. Společně s rozšířením povědomí se samozřejmě rozšiřuje i okruh společností, které v této oblasti nabízejí své produkty a služby. Volba partnera, se kterým zemědělské podniky budou systém pro variabilní aplikace zavádět, je přitom zásadní pro dosažení očekávaných výsledků. Proč si tedy vybrat právě Varistar?

Proseeds

Přínosy ověřené v praxi

Systém Varistar provozujeme již od roku 2017 a od té doby jsme ve spolupráci s našimi zákazníky provedli desítky pokusů, které ověřují přínos jednotlivých druhů variabilních aplikací, zejména zvýšení výnosu a snížení množství aplikovaných hnojiv a pesticidů. Jednotlivé případové studie naleznete na našich webových stránkách www.varistar.cz/pokusy. Postupně zveřejníme výsledky ze sezony 2021/22, kde jsme se zaměřili zejména na vliv snížení objemu aplikovaných hnojiv na výnos. Dosavadní výsledky, stejně jako výsledky z loňského roku, nám potvrzují, že variabilní aplikace umožňují snížit dávku dusíku o 15 % při zachování stejného nebo i vyššího výnosu. V letošní suché sezoně se navíc projevil pozitivní přínos variabilního setí, které se využívá zejména u obilnin, kukuřice, ale máme velmi dobré výsledky i z variabilní výsadby brambor.

V tuto chvíli můžeme nabídnout stručné porovnání výnosů pšenice ozimé v Podorlickém zemědělském družstvu. Na třech honech, kde byla v sezoně 2019/20 také zaseta pšenice ozimá, byla letos spotřeba dusíku snížena o 12–15 %. Porost byl založen variabilně, stejně tak byl variabilně aplikován dusík (tab. 1). V průběhu sezony bylo uniformně aplikováno listové hnojivo s roztokem močoviny, který porostu dodal dalších 20 kg N/ha (tab. 2).

Tab. 1: Vliv variabilního dávkování dusíku na celkovou variabilitu porostu

Typ hnojení

Produkt

Základní dávka kg/ha

Dávka N kg/ha

Variabilita dle RVP

Variabilita dle aktuálního stavu

Regenerační

DASA 25+12S

200

50

15 %

0 %

Produkční I.

DASA 26+13S

200

52

25 %

0 %

Produkční II.

LAV 27

70

19

25 %

8 %

Kvalitativní

LAV 27

130

35

25 %

15 %

Tab. 2: Vliv variabilního dávkování dusíku na výnos zrna ozimé pšenice při úspoře hnojiva

Název honu

Rok 2022 - variabilně

Rok 2020 - jednotně

Úspora dusíku

Rozdíl výnosu

Aplikovaný N
(kg/ha)

Výnos zrna
(t/ha)

Aplikovaný N
(kg/ha)

Výnos zrna
(t/ha)

U Macha

176 kg

8,627

200 kg

8,628

-12 %

-0,01 %

U Sochy

176 kg

9,346

206 kg

8,347

-15 %

11,97 %

Pod Valským lesem

176 kg

9,801

200 kg

7,200

-12 %

36,13 %

Kvalitní mapové podklady

Většina společností pro tvorbu podkladových map využívá volně dostupné snímky ze satelitu Sentinel-2 nebo Landsat-8. Naši zákazníci mohou od sezony 2022/23 v plném rozsahu využívat podrobnější snímky z komerční satelitní konstelace PlanetScope, která nabízí snímky s více než 10× vyšším rozlišením a snímkováním každý den. Mapy relativního výnosového potenciálu (RVP), jejichž zpracování je součástí služby, tak budou ještě přesnější, stejně jako analýza vývoje porostu a s ní související indikace nadprůměrných a podprůměrných míst (tzv. Smart Scouting) v průběhu sezony.

Obr. 1: Porovnání kvality snímků ze satelitu Sentinel-2 a Planetscope
Obr. 1: Porovnání kvality snímků ze satelitu Sentinel-2 a PlanetScope

Jednoduchá příprava aplikačních map

Naší filozofií při vývoji systému je maximální jednoduchost, aby jeho používání pro uživatele bylo intuitivní a snadné. V souladu s tím jsme navrhovali i náš Portál Varistar, kde je možné vytvořit aplikační mapu během dvou minut a následně ji online přenést do techniky. Jako podklad pro jejich přípravu slouží mapy RVP, aktuální satelitní snímky nebo unikátní kombinace obou zdrojů, která jako jediná na trhu přináší online úpravu mapy RVP aktuálním stavem o ročníkové odchylky. Tato technologie přináší nejvyšší možnou přesnost aplikace. V portálu lze připravit aplikační mapy pro variabilní setí, hnojení dusíkem, zásobní hnojení (P, K, Ca) dle mapy RVP nebo půdních rozborů, aplikaci POR a dalších druhů aplikací včetně uniformních.

Obr. 2: Tvorba aplikační mapy na portálu Varistar
Obr. 2: Tvorba aplikační mapy na portálu Varistar

Řešení pro všechny terminály

Systém Varistar umožňuje propojení s pestrou škálou rozmetadel, postřikovačů a secích strojů většiny významných výrobců. Je možné využít stávající zařízení a terminály nebo techniku zdarma doplníme našimi terminály Varistar One nebo Varistar Direct. V rámci služby Varistar hledáme vhodné řešení, aby vaše aplikační technika mohla aplikovat bez dodatečných investic. Terminály umožňují zaznamenávat aplikované dávky a vytvářet mapy o provedené aplikaci.

Obr. 3: Terminál Varistar One v kabině traktoru při variabilní aplikaci
Obr. 3: Terminál Varistar One v kabině traktoru při variabilní aplikaci

Zákaznická podpora

Pro naše klienty poskytujeme široké spektrum služeb naší technické podpory na místě nebo vzdálenou podporu pomocí moderních telekomunikačních prostředků. Zákaznická podpora je vždy v ceně služby a nejsou s ní spojené žádné vícenáklady. Součástí služby je instalace do techniky včetně nastavení a kontroly funkčnosti, zaškolení personálu, vzdálená podpora, konzultační služby a poradenství během sezony.

Portál Varistar

Portál Varistar nabízí přehled všech užitečných informací na jednom místě. Kromě vlastní tvorby aplikačních map nabízí analýzy historických výnosů, přehledy o jednotlivých pěstebních zásazích provedených na každém poli včetně sumy čistých živin a plán hnojení, který je podkladem pro volbu optimální aplikační dávky. V mapové části portálu jsou uložena historická data, jako jsou mapy provedených aplikací, zásobenosti živinami, mapy z výnosoměrů atd. Je také možné zobrazit satelitní snímky včetně různých indexů (např. NDVI, EVI, index listové plochy aj.) a analýzu Smart Scouting, která identifikuje problémové zóny z hlediska vývoje vegetace.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci a nabídku nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám systém Varistar představíme přímo u vás a připravíme vhodné řešení přímo pro vaši farmu.

www.variabilni-aplikace.cz
FB: @varistar.agro

Související články

Kompletní služby pro variabilní aplikace

30. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 363x

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 886x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1274x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1843x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1514x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail