BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

28. 09. 2023 Ing. Michal Krutiš; AGRI-PRECISION s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 968x

Všichni zemědělští podnikatelé mají sice k dispozici zdarma ke stažení hranice svých půdních bloků na portálu LPIS, ale bohužel se ukazuje, že jsou místy značně nepřesné a nejsou tím využitelné pro mnoho funkcionalit, které současné autopiloty nabízejí. Abychom mohli využívat plného potenciálu autopilotů a eliminovali hrozbu pokut, je nutné pracovat s opravdu přesně zaměřenými hranicemi půdního bloku.

Limagrain

Jak zaměřit hranice a zpracovat data?

Základní možností je použití „ruční GPS“. Na trhu se vyskytuje celá řada variant, ale pro tyto účely připadá v úvahu pouze dvoufrekvenční zařízení s RTK přesností 2 cm, jako například STONEX S70G. U nižších přesností vzniká zbytečná chybovost, která se časem projeví ve výraznějších škodách, než byla původní úspora. S „ruční GPS“ lze hranice PB (půdní blok) buď obejít pěšky nebo připevnit na automobil/traktor pomocí sady GPS Auto a půdní bloky objet.

Další možností je využití existujícího autopilotu v traktoru. I tento musí mít pro tyto účely RTK s přesností 2 cm. Z našich zkušeností nejsou dostatečné ani placené satelitní korekční signály, kde vzniká posun polohy v čase.

Získané záznamy je poté možné exportovat do LPIS nebo přímo do autopilotu. Hranice můžeme nahrát do plánovacího software Agri-Plan, kde lze půdní bloky sofistikovaněji rozdělit s ohledem na místní podmínky a zejména rozměry a styl práce pracovních souprav. Nevznikají tak zbytečné klíny a půlzáběry přidělávající zbytečné problémy. Na rozdělených PB poté lze plánovat navigační linie rovné, křivky a hraniční linky. Uživatel vidí statistiky, jak to bude na poli vycházet. Výsledek plánování poté bezdrátově přeneseme do navigací Raven a JD, do ostatních pomocí USB.

AGRI-PRECISION nabízíme i komplexní služby v podobě vyměření hranic, zpracování dat, konzultace a export dat do navigací a LPIS. Jednoduše naším vozidlem a GPS objedeme hranice půdních bloků, data zpracujeme v software Agri-Plan, navrhneme rozdělení PB a navigační linie pro různé pracovní operace. Vše individuálně zkonzultujeme s agronomem podniku a výsledná data vyexportujeme v požadovaných formátech. Projekt a možnost exportu dat má poté objednavatel k dispozici v prostředí software AGri-Plan do budoucna. Tímto způsobem může i menší podnik bez znalostí GPS a specifik zpracování dat mít profesionálně ošetřenou celou tuto problematiku.

Využití přesných hranic v autopilotech Raven

Mimo základní ježdění podle AB linek nabízejí dnes autopiloty Raven spoustu pokročilejších funkcí, které ulehčí život a často nejsou k dispozici u základních integrovaných autopilotů.

Velmi praktickou funkcí je použití tzv. Multihranice, kdy mohu při jedné pracovní činnosti mít otevřené hranice více částí rozděleného PB současně. Mám tak aktivní všechny oblasti, kde provádím práci. Předělovací pásy nebo obsevy jsou neaktivní. V aktivních oblastech mi stroj automaticky aplikuje, v pásech vypíná aplikaci. Bez této funkcionality bych musel nad každou částí rozděleného PB otevírat novou úlohu.

V režimu plánování pracovních operací je možno nastavit hraniční zóny dle počtu průjezdů a dále předem naplánovat kolejové řádky na celé pole. Mohu tak začít sít vnitřní část pole a souvratě až nakonec. Dle souvraťové zóny mi automaticky vypíná výsevek a přesně navazuje na souvrať. Při naplánovaných kolejových řádcích mohu jednak vidět, kde má tento kolejový řádek být či nejdříve zasít tyto řádky a až poté dosít zbytek. Zamezím tak zbytečné chybě na celou sezonu.

Automatické otáčení na souvrati se stává již běžnou funkcí, která na první pohled je jen komfort pro obsluhu. Nabízí však praktické prvky v podobě urychlení procesu otáčení a přesnějšího navazování jízd na začátku řádku. Počátek řádku je bez klínů a v některých případech lze tak jednu jízdu souvratí vynechat.

Zejména v zelinářství, kde má vývoj autopilotů Raven v Holandsku silné zázemí, jsou užitečné a prakticky nenahraditelné funkce plánování záhonů a průjezdních cest. Přímo v navigaci se dá naplánovat sekvence počtu záhonů o libovolné šířce nezávisle na šířce navádění, a také sekvence průjezdních cest s odlišným rozměrem, než je záběr záhonů. Tímto způsobem se celé pole rozplánuje, řidič se nedopustí nenapravitelné chyby špatným posunem linek, může začít pracovat na poli v libovolném místě a zároveň může současně pracovat 2 a více strojů (sazeče, plečky).

Doby, kdy autopilot sloužil jen účelům přesného ježdění po AB lince, jsou již minulostí. Stává se z něj komplexní pomocník pro různé činnosti na farmě.

AGRI-PRECISION provádí komplexní zaměřování hranic, rozdělování PB a plánování navigačních linií
AGRI-PRECISION provádí komplexní zaměřování hranic, rozdělování PB a plánování navigačních linií

Pracovní prostředí autopilotu Raven CR12 při setí - naplánované souvraťové zóny a kolejové řádky, zobrazený směr a rychlost jízdy v daných místech, vzdálenost k souvrati a hranici pole, automatické vypínání setí na souvrati - obsluha může za jízdy přepínat mezi navigačními linkami
Pracovní prostředí autopilotu Raven CR12 při setí - naplánované souvraťové zóny a kolejové řádky, zobrazený směr a rychlost jízdy v daných místech, vzdálenost k souvrati a hranici pole, automatické vypínání setí na souvrati - obsluha může za jízdy přepínat mezi navigačními linkami

Související články

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 518x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 814x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1422x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1196x

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

28. 09. 2023 Ing. Václav Jirka; Leading Farmers CZ, a.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 910x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail