BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Varistar® - váš specialista na variabilní aplikace

28. 09. 2023 Ing. Martina Semrádová; Varistar, s. r. o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1062x

Variabilní aplikace jsou jednou z cest pro zachování výnosnosti rostlinné výroby. Různých systémů, které variabilní aplikace nabízejí je mnoho, nicméně kvalita i nabídka služeb je velmi rozdílná. V tomto článku bychom vám rádi nastínili, v čem se naše služba od ostatních poskytovatelů liší a proč byste si jako poskytovatele služeb pro variabilní aplikace měli vybrat právě Varistar.

Proseeds

Kvalitní mapové podklady

Pokud chceme využívat variabilní aplikace na všechny druhy aplikací (hnojení dusíkem i ostatními prvky, aplikace POR, setí), neobejdeme se bez tzv. map relativního výnosového potenciálu (RVP), které rozdělují velké hony na mnoho produkčních zón s různou výnosností. Tyto mapy jsou nejčastěji připravovány na základě řady satelitních snímků, které se laicky řečeno „naskládají na sebe“. Samozřejmě čím více dat, tím může být výsledná mapa přesnější a odpovídající skutečnosti. A právě zde se nejvíce projevuje rozdíl mezi jednotlivými společnostmi. Některé z nich pro tvorbu RVP využívají data pouze z jednoho roku, resp. několika jarních měsíců. Taková datová řada je samozřejmě nedostatečná a nepostihuje dlouhodobý stav na daném pozemku. Varistar pro zpracování map využívá 10letou řadu satelitních snímků, které eliminují případné meziroční výkyvy. Lišíme se i zdrojem satelitních snímků. Většina společností pro tvorbu podkladových map využívá volně dostupné snímky ze satelitu Sentinel-2 (obr. 1) nebo Landsat-8. Naši zákazníci mohou v plném rozsahu využívat podrobnější snímky z komerční satelitní konstelace PlanetScope (obr. 2), která nabízí snímky s více než 10× vyšším rozlišením a snímkováním každý den. Například v dubnu 2023, který byl deštivý, jsme díky dennímu snímkování měli k dispozici 7 platných snímků, zatímco uživatelé dat ze Sentinel-2 získali pouze 1 snímek.

Největší zkreslení a znehodnocení dat při tvorbě map RVP však způsobují dělené půdní bloky, změna držby/geometrií polí, obsevy, hnojiště, biopásy a další prvky, kterých na našich polích stále přibývá. Satelitní snímky mezi těmito jednotlivými prvky samozřejmě nerozlišují, přitom vegetační indexy (např. NDVI, EVI, atd.) různých pásů a produkčních plodin se diametrálně liší. Stejný problém nastává i v případě dvou plodin zasetých na jednom poli. Např. vegetační index pšenice bývá nejvyšší koncem května, naopak vegetační index kukuřice je v tom samém období velmi nízký. Jelikož jsou vegetační indexy počítány vždy pro celé pole, jeví se tak část s pšenicí jako velmi výnosná, a naopak část s kukuřicí jako nízkovýnosová. Rozdíl ve vegetačních indexech různých plodin můžete vidět na obrázku 3, kde je spočítám index EVI (enhanced vegetation index/vylepšený vegetační index) ze snímků pořízených v květnu v pěti po sobě jdoucích letech. Dlouhodobě je toto pole rozděleno na dvě části (ostrý přechod mezi barvami), v roce 2022 k tomu navíc přibyl i pás v levé spodní části. Výsledkem použití takovýchto satelitních snímků bez jejich patřičné úpravy je mapa RVP jako na obrázku 4.

Varistar přistupuje ke každému poli zvlášť a díky nově integrovanému řešení, které využívá umělou inteligenci (AI), jsme schopni většinu těchto nesrovnalostí automaticky rozpoznat, geometrie upravit a vegetační indexy spočítat tak, aby odpovídaly skutečnosti na poli. Co se ale nemění je fakt, že všechny zpracované mapy RVP procházíme s našimi klienty, kteří tak mohou i na základě svých zkušeností ovlivnit jejich výslednou podobu.

Novinkou pro nachdcházející sezónu bude možnost upravit aplikační mapy pomocí dat, který poskytuje digitální model reliéfu krajiny (tzv. DRM). Typickým příkladem využití této funkce je úprava dávky v údolnicích. Údolnice v mapách často korelují se zónami s vyšším výnosovým potenciálem. Je to jednak z důvodu větší dostupnosti vody, ale také díky tomu, že se sem živiny (typicky dusík) společně s vodou splavují z okolních částí polí. Nově tak bude možné v rámci přípravy aplikační mapy zobrazit údolnice a do těchto míst aplikovat sníženou dávku hnojiv.

Součástí naší služby však není jen precizní zpracování map RVP, ale ucelený systém, který agronomovi i obsluze umožňuje využívat výhod variabilních aplikací bez zvýšení operativní zátěže a nutnosti se učit novým věcem. Naši klienti tak získají přístup do portálu Varistar, který kromě vlastní tvorby aplikačních map nabízí analýzy historických výnosů, přehledy o jednotlivých pěstebních zásazích provedených na každém poli včetně sumy čistých živin a plán hnojení, který je podkladem pro volbu optimální aplikační dávky. V mapové části portálu jsou uložena historická data, jako jsou mapy provedených aplikací, zásobenosti živinami, mapy z výnosoměrů atd. Je také možné zobrazit satelitní snímky včetně různých indexů (např. NDVI, EVI, index listové plochy aj.) a analýzu Smart Scouting, která identifikuje problémové zóny z hlediska vývoje vegetace.

Pro naše klienty poskytujeme široké spektrum služeb naší technické podpory na místě nebo vzdálenou podporu pomocí moderních telekomunikačních prostředků. Zákaznická podpora je vždy v ceně služby a nejsou s ní spojené žádné vícenáklady. Součástí služby je instalace do techniky včetně nastavení a kontroly funkčnosti, zaškolení personálu, vzdálená podpora, konzultační služby a poradenství během sezóny.

A v neposlední řadě, systém Varistar umožňuje propojení s pestrou škálou rozmetadel, postřikovačů a secích strojů většiny významných výrobců. Je možné využít stávající zařízení a terminály nebo techniku zdarma doplníme našimi terminály Varistar One nebo Varistar Direct.

V případě zájmu o bezplatnou konzultaci a nabídku nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám systém Varistar představíme přímo u vás a připravíme vhodné řešení pro vaši farmu.

Obr. 1: Sentinel-2: zdarma dostupné snímky s aktualizací 1× za 4–5 dní s rozlišením 10 m/pixel
Obr. 1: Sentinel-2: zdarma dostupné snímky s aktualizací 1× za 4–5 dní s rozlišením 10 m/pixel

Obr. 2: PlanetScope: snímky z komerční konstelace s každodenní aktualizací s rozlišením 3 m/pixel
Obr. 2: PlanetScope: snímky z komerční konstelace s každodenní aktualizací s rozlišením 3 m/pixel

Obr. 3: Porovnání vegetačních indexů, snímky květen 2018–22
Obr. 3: Porovnání vegetačních indexů, snímky květen 2018–22

Obr. 4: Porovnání map relativního výnosového potenciálu
Obr. 4: Porovnání map relativního výnosového potenciálu

www.variabilni-aplikace.cz

FB: @varistar.agro

Související články

Kompletní služby pro variabilní aplikace

30. 05. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Precizní zemědělství Zobrazeno 286x

Architektura porostu a zakládání plodin do širších řádků

29. 02. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 755x

Drony nachádzajú čoraz väčšie uplatnenie v poľnohospodárstve

30. 01. 2024 Ing. Matej Komár; Blumeria consulting s.r.o. Precizní zemědělství Zobrazeno 1121x

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

24. 11. 2023 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Precizní zemědělství Zobrazeno 1699x

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

17. 11. 2023 Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D., Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D., Ing. Josef Chára; Česká zemědělská univerzita v Praze Precizní zemědělství Zobrazeno 1382x

Další články v kategorii Precizní zemědělství

detail