BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Pěstování minoritních olejnin: světlice barvířská

25. 10. 2023 Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D., Ing. Melanie Langová; Zemědělský výzkum, spol. s r. o., Troubsko Technologie pěstování Zobrazeno 5962x

Světlice barvířská (Carthamus tinctorius L.) neboli saflor patří do čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae). Pochází pravděpodobně z Přední Asie, kde rostou příbuzné plané druhy. Je známá jen jako kulturní rostlina a je to jedna z nejstarších plodin. V údolí Nilu a ve Středomoří byla pěstována už ve starověku jako léčivá a barvířská rostlina. Jako olejnina se začala využívat až v 19. století, kdy ji v barvířském průmyslu nahradila anilinová barviva.

Albíit

Světlice barvířská se pěstuje téměř po celém světě, nejvíce v Indii, Mexiku, USA a Kanadě. U nás jsou registrovány dvě odrůdy: červeně kvetoucí Ara (Výzkumný ústav pícninářský, CZ; spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o., CZ) a žlutě kvetoucí Tereza (Výzkumný ústav pícninářský, CZ; spol. s r.o., Zemědělský výzkum, spol. s r.o., CZ).

Červeně kvetoucí saflor (H. Smejkalová)
Červeně kvetoucí saflor (H. Smejkalová)

Žlutě kvetoucí saflor (H. Hutyrová)
Žlutě kvetoucí saflor (H. Hutyrová)

Popis

Je to jednoletá rostlina nápadně podobná bodláku. Kořen má tenký, kůlový a koření do hloubky 1 až 2,5 metru. Na počátku růstu vytváří listovou růžici. Lodyha je vzpřímená, u báze dřevnatá a dosahuje výšky 70 až 150 cm. Je lysá, hustě olistěná, větvená v horní části. Listy jsou střídavé, jednoduché, podlouhlé, vejčitě kopinaté až široce vejčité, na okrajích ostnaté, ve spodní části s křídlatým řapíkem a ve střední a horní části přisedlé. Dosahují v průměru délky 6 až 9 cm. Je dlouhodenní a kvete při periodě okolo 14 hodin světla. Podle termínu výsevu a průběhu počasí začíná kvést od června do začátku září a kvete po dobu 3 až 4 týdnů. Květy jsou uspořádány do úborů o průměru 3,5 až 4 cm. Podle intenzity větvení může být na jedné rostlině až 60 úborů. Všechny květy v úboru jsou oboupohlavné, trubkovité, žluté až červené barvy. Je z větší části samosprašná, ale je hmyzosnubná a produkuje nektar. Plodem je bílá nažka s obsahem oleje 25 až 45 %. Hmotnost tisíce semen (HTS) se pohybuje od 25 do 50 g.

Využití

Dnes se světlice využívá hlavně jako olejnina. Světlicový olej obsahuje až 80 % kyseliny linolenové a využívá se k přípravě pokrmů, ale také na výrobu kosmetiky a fermeží. Pokrutiny se zkrmují nebo se využívají jako hnojivo. Semena se využívají jako krmivo pro exotické ptactvo. Pěstuje se jako meziplodina, na píci i na zelené hnojení, zejména ve směsích se svazenkou, jetelem alexandrijským apod. Jako pícnina je chuťově atraktivní, ale musí se sklízet před květem, než listy ztvrdnou. Je to medonosná rostlina a využívá se jako pastva pro včely, která poskytuje nektar později v létě, po odkvětu jiných medonosných rostlin (svazenka, pohanka apod.). Květy obsahují barviva, která se dříve používala k barvení látek na žluto až na červeno. Dnes slouží k výrobě potravinářských barviv. Sušené rostliny se dají využívat do suchých vazeb

Nároky na pěstování

Je suchovzdorná a pro její pěstování jsou vhodné sušší, teplejší oblasti. Toleruje roční srážky v rozmezí 200–1370 mm a průměrné teploty 6,3–27,5 °C, ale při častých srážkách trpí houbovými chorobami. Na půdu je nenáročná. Vyhovují jí půdy lehčí, dobře odvodněné, mírně kyselé, neutrální až mírně zásadité, ale toleruje pH v rozmezí 5,4–8,2 a snáší i mírně zasolené půdy. Silnější zasolení značně omezuje její růst i produkci semen. Lépe toleruje zásadité půdy, nevhodné jsou kyselé, zamokřené půdy s vysokou hladinou spodní vody.

Do osevního postupu se obvykle zařazuje po obilninách, ale nejlepšími předplodinami jsou brambory hnojené hnojem nebo kukuřice na zrno či na siláž, pokud jsou dobře rozbity a zapraveny posklizňové zbytky. Nesnáší přímé hnojení hnojem a pokud byla předplodina ošetřena triazinovými herbicidy může to mít nepříznivý vliv na vzcházení. Nevhodné předplodiny jsou řepka olejka, vojtěška, sója a zelenina, kde by měl být odstup minimálně 2 až 3 roky, při napadení hlízenkou minimálně pět let. Světlice po světlici se zařazuje nejdříve po 7 letech.

Hnojí se 40 až 70 kg N, 60 až 100 kg K2O a 40 až 60 kg P2O5 na hektar. Fosforečná a draselná hnojiva se mohou aplikovat na podzim, dusík se aplikuje při předseťové přípravě.

Příprava půdy je podobná jako u obilnin nebo u slunečnice. Při jarní přípravě půdy se doporučuje, urovnání povrchu vláčením a smykováním a následně zpracování půdy např. radličkovým kypřičem se zapravením minerálních hnojiv. Příprava seťového lůžka se provádí na hloubku výsevu, tj na 3 cm (2 až 4 cm).

V teplejších oblastech se vysévá časně na jaře od března do poloviny dubna, kvůli využití jarní vláhy. Semena klíčí při teplotě 5 až 6°C. Optimální teplota je 15°C. Odolnost k mrazíkům závisí na odrůdě, ale mladé porosty obvykle snáší mrazíky do -6°C. Vysévá se do úzkých nebo do širokých řádků, které je možné ošetřit plečkováním. Výsevek je 18 až 30 kg/ha (optimální hustota porostu je 40 až 50 rostlin/m2). Jako meziplodina se vysévá po sklizni hlavní plodiny, optimálně ve směsi s dalšími plodinami, např. se svazenkou.

Škodliví činitelé a možnosti ošetření porostů

Choroby

Převažují u ní houbové choroby, nejčastěji způsobené původci rodů Colletotrichum ssp., Alternaria ssp. a Sclerotinia ssp. Lesknice je silně náchylná na Colletotrichum acutatum, které omezuje nynější plochy pěstování. Alternaria ssp. v Indii způsobuje velké ztráty (až 50 %). České odrůdy Ara a Tereza byly šlechtěny na vyšší odolnost vůči chorobám, zejména na odolnost vůči Colletotrichum. Výskyt chorob závisí na počasí a na osevním postupu (nezařazovat po sobě ani po jiných plodinách s výskytem Colletotrichum ssp., Alternaria ssp., Sclerotinia ssp.).

Proti houbovým chorobám jsou do světlice registrovány tři fungicidní přípravky. Pictor Active s kombinací účinných látek boscalid a pyraclostrobin se aplikuje v době tvorby poupat až tvorby semen (BBCH 55 až 75) a je určen proti hlízence, alternáriové skvrnitosti a fomové hnilobě. Captan 80 WG s účinnou látkou captan je určen proti houbovým chorobám období prodlužovacího růstu (BBCH 20 až 35). Serenade ASO je biopreparát určený k ochraně proti plísni šedé a hlízence od počátečního růstu do dozrání semen (BBCH 12 až 89) a obsahuje Bacillus subtilis kmen QST 713 (tab. 1).

Škůdci

Proti škůdcům je relativně odolná. Nejvíce škodí vrtule Acanthiophilus helianthi a nově také babočka bodláková (Vanessa cardui), která je tažným druhem a škodlivost u ní závisí na počtu migrujících jedinců. Ostatní škůdci jako mšice (Aphis sp.), klopušky (Lygus sp.) a drátovci (Elatiridae) obvykle nepůsobí velké škody. Do světlice nejsou registrovány žádné insekticidy.

Požerky na listech mohou způsobovat také slimáciplzáci. Při ochraně proti plžům je důležité neponechávat zbytky rostlin a zaorat strniště jak podmítkou, tak hlubokou orbou, a před setím dobře rozdrtit hroudy, které plžům poskytují úkryty. Je možné použít také bariérové pásy (šírka 0,5 až 1 m) z dusíkatého nebo páleného vápna. Do světlice je registrován moluskocid Ironmax Pro (účinná látka fosforečnan železitý), který je možné aplikovat od 7 dní před setím až do sklizně v dávce 7 kg/ha.

Plevele

Počáteční vývoj světlice je pomalejší, a proto je zpočátku náchylná k zaplevelení. Plevele jsou problémem zejména u semenných porostů, kde nepříznivě ovlivňují sklizeň a kvalitu osiva. Důležitá je kvalitní předseťová příprava půdy a příprava seťového lůžka, kdy dochází k likvidaci vzcházejících plevelů před vysetím, a zaválení po setí. Vyšší konkurenceschopnost má při výsevu do užších řádků, ale širší řádky je možné ošetřit plečkováním.

Do světlice je v současné době proti plevelům registrováno sedm přípravků a šest účinných látek (tab. 2).

Přípravek Targa Super s účinnou látkou quizalofop-p-ethyl se aplikuje postemergentně a je určen proti jednoděložným plevelům, jak proti jednoletým, tak proti vytrvalým. U vytrvalých plevelů se používá zvýšená dávka přípravku (tab. 2).

Proti dvouděložným a lipnicovitým plevelům lze postemergentně (do BBCH 14) aplikovat přípravek Stemat Super s účinnou látkou ethofumesate, u kterého je možná také aplikace se zapravením před setím. Citlivé plevele jsou bažanka roční, drchnička, kolenec rolní, konopice napuchlá, merlíky, psárka rolní, ptačinec, rdesna a svízel přítula.

Preemergentně nebo časně postemergentně (do BBCH 10) je možné aplikovat Frontier Forte s účinnou látkou dimethenamid-P, který má účinnost na béry, čirok, drchničku, heřmánek pravý, hluchavku nachovou, ježatku, kokošku, laskavce, lipnici roční, mák vlčí, pěťour maloúborný, pomněnku rolní, prosa, pryskyřník rolní, ptačinec, rosičku, rozrazily, sveřepy, šruchu a zemědým.

Ostatní herbicidy jsou určeny k preemergentní aplikaci proti jednoletým dvouděložným i jednoděložným plevelům.

Stomp 400 SC s účinnou látkou pendimethalin účinkuje na vzcházející rostliny psárky polní, chundelky, rosičky, ježatky, prosa, bérů, čiroku (ze semene), mračňáku, hlaváčku, nepatrnce, laskavců, drchničky, lebedy, kokošky, vesnovky, merlíků, zemědýmu, svízele, hluchavky, bažantky, heřmánků, hořčice, ohnice, pryskyřníků, ptačince, mléčů, šruchy, bažantky, lilku, vratiče, violky a dalších maximálně do BBCH 11 (u jednoděložných) a BBCH 12 (u dvouděložných).

Podobné spektrum účinnosti mají přípravky s účinnou látkou aclonifen - BandurKenofen, ale neúčinkují na čirok a méně citlivá je i ježatka, naopak citlivými plevely jsou sveřep jalový a jílek mnohokvětý. Z dvouděložných jsou citlivé i jitrocele, pěťoury, kapustka a výdrol řepky a máku. Naopak mezi citlivými plevely nejsou uvedeny mračňák, hlaváček a nepatrnec.

Přípravek Boxer s účinnou látkou prosulfocarb působí na svízel přítulu, opletku, laskavce a další dvouděložné plevele, slaběji na hořčici, merlík bílý, ježatku kuří nohu.

U všech těchto látek byla v polních pokusech u světlice zjištěna dobrá selektivita a dobrou selektivitu měla při preemergentní aplikaci i účinná látka S-metolachlor - přípravek Dual Gold (graf 1).

Graf 1: Fytotoxicita zkoušených přípravků ke světlici po 33 (PRE), 30 (CPOST) a 12 (POST) dnech
Graf 1: Fytotoxicita zkoušených přípravků ke světlici po 33 (PRE), 30 (CPOST) a 12 (POST) dnech

Sklizeň

Jako meziplodina poskytuje kvalitní píci, kterou lze zkrmovat v zeleném stavu. K sušení není vhodná, protože má pichlavé listy. Z tohoto důvodu se sklízejí čerstvé mladé rostliny, nejpozději před květem. V raných fázích růstu dobře obrůstá, ale jako meziplodina obvykle dává jednu seč. Výnos čerstvé píce může být až 65 t/ha. Píce je chutná jak pro zvířata, tak pro zvěř (to sebou přináší riziko poškození porostu), protože obsahuje velké množství cukru (až 150 g/kg).

Na semeno se světlice sklízí po 100 až 170 dnech od výsevu v závislosti na počasí, obvykle v srpnu až v září. Sklízí se kombajnem bez desikace v plné zralosti semen při 10 % vlhkosti. Výnos semen je 1,5 až 2,5 t/ha.

Závěrem

Světlice má široké využití jako olejnina i jako medonosná plodina a meziplodina na zelené hnojení i na píci. U nás jsou registrovány dvě odrůdy, a to červeně kvetoucí Ara a žlutě kvetoucí Tereza.

Z hlediska chorob je u ní důležité dodržovat osevní postup a nepěstovat ji po sobě ani po plodinách náchylných na Colletotrichum ssp., Alternaria ssp., Sclerotinia ssp., které mohou způsobovat velké ztráty. K ošetření proti houbovým chorobám jsou do světlice registrovány tři přípravky: Pictor Active, Captan 80 WG a biopreparát Serenade ASO.

Proti škůdcům je poměrně odolná a je do ní registrován pouze moluskocid proti slimákům a plzákům (přípravek Ironmax Pro).

Na počátku vývoje u ní může docházet k zaplevelení, a proto se hlavně u množitelských porostů využívá herbicidní ochrana. Proti jednoděložným plevelům je k postemergentnímu ošetření registrován přípravek Targa Super 5 EC a proti dvouděložným Stemat Super. Preemergentně nebo časně postemergentně lze aplikovat přípravek Frontier Forte a pouze k preemergentní aplikaci jsou určeny přípravky Stomp 400 SC, Boxer, Bandur a Kenofen určené proti jednoletým dvouděložným i jednoděložným plevelům.

Sklízí se na semeno v srpnu až září nebo jako meziplodina na píci obvykle v říjnu až začátkem listopadu. Výnos semene je 1,5 až 2,5 t/ha, výnos čerstvé píce dosahuje až 65 t/ha.

Seznam použité literatury je k dispozici u autorů.

Výsledek vznikl s institucionální podporou Ministerstva zemědělství ČR v rámci Dlouhodobé koncepce rozvoje výzkumné organizace Zemědělský výzkum spol. s r.o. Troubsko.

Tab. 1: Fungicidy registrované k použití do světlice barvířské ke dni 20. 6. 2023

Obchodní název přípravku

Název účinné látky

Fáze BBCH

Ukončení používání

Doporučená dávka v l/ha

Škodlivý činitel

Pictor Active

boscalid, pyraclostrobin

BBCH 51–75

31. 1. 2025

0,6–1,0 l/ha;

100–400 l vody/ha

hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost, fomová hniloba brukvovitých

Captan 80 WG

captan

BBCH 20–35, semenné porosty, max. 1×

31. 7. 2024

0,2 %;

300–400 l vody/ha

houbové choroby

Serenade ASO

Bacillus subtilis kmen QST 713

max 6×, odstup mezi aplikacemi 5–14 dnů, BBCH 12–89

15. 8. 2025

4,0–8,0 l/ha;

200–600 l vody/ha

plíseň šedá, hlízenka obecná

Tab. 2: Herbicidy registrované k použití do světlice barvířské ke dni 20. 6. 2023

Obchodní název přípravku

Název účinné látky

Fáze BBCH

Ukončení používání

Doporučená dávka v l/ha

Škodlivý činitel

Targa Super 5 EC

quizalofop-p-ethyl

postemergentně, pouze množitelské porosty, max. 1×

30. 11. 2024

2,0–2,5 l/ha;

200–400 l vody/ha

pýr plazivý, plevele jednoděložné vytrvalé

1,0–1,5 l/ha;

200–400 l vody/ha

plevele jednoděložné jednoleté

0,7–1,0 l/ha;

200–400 l vody/ha

výdrol obilnin

Boxer

prosulfocarb

max. 1×, preemergentně

31. 10. 2024

3,5–5,0 l/ha;

200–400 l vody/ha

plevele dvouděložné jednoleté

Frontier Forte

dimethenamid-P

max. 1×, všechna určení mimo výživu lidí, preemergentně, časně postemergentně, plevele do BBCH 10

1. 9. 2023

0,9–1,4 l/ha;

250–400 l vody/ha

plevele jednoděložné jednoleté, plevele dvouděložné jednoleté

Stomp 400 SC

pendimethalin

max. 1×, pouze semenné porosty preemergentně před vzejitím plevelů

31. 7. 2024

2,5–4,0 l/ha;

300–500 l vody/ha

plevele

Stemat Super

ethofumesate

max. 1×, semenné porosty, před setím se zapravením, postemergentně do BBCH 14

31. 10. 2032

0,5–2,0 l/ha;

200–-400 l vody/ha

plevele dvouděložné, plevele lipnicovité

Bandur/ Kenofen

aclonifen

max. 1×, preemergentně do 3 dnů po zasetí, plevele před vzejitím

31. 10. 2027/ 31. 7.2023

1,5–2,5 l/ha;

100–600 l vody/ha

plevele dvouděložné jednoleté

3,0 l/ha;

100–600 l vody/ha

chundelka metlice, lipnice roční, psárka polní

Související články

Velká konference o regenerativním zemědělství

15. 07. 2024 Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.; Agromanuál Technologie pěstování Zobrazeno 376x

Úskalí práce se zonalitou půdního bloku (1)

05. 07. 2024 Ing. Václav Brant, Ph.D. a kol. Technologie pěstování Zobrazeno 518x

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

28. 06. 2024 Ing. Marie Váňová, CSc., Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.; Agrotest fyto, s.r.o., Kroměříž Technologie pěstování Zobrazeno 570x

Neprodukční plochy v kolejových stopách

21. 06. 2024 Ing. Martina Poláková; Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství, z.s. Technologie pěstování Zobrazeno 432x

Další články v kategorii Technologie pěstování

detail