BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

STEMAT SUPER

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximálním aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 4 m.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, řepa krmná

200–400 l/ha

postřik

3× dělená aplikace, nebo jednorázově, max. 2,0 l/ha

5–14 dnů

Spektrum účinnosti:

- plevele citlivé: svízel přítula, drchnička rolní, bažanka roční, kolenec rolní, rdesna, ptačinec žabinec, konopice napuchlá, merlík bílý;

- plevele méně citlivé: laskavce, rozrazily, mák vlčí, zemědým lékařský, svlačcovec popínavý, chrpa modrák, lebeda rozkladitá, výdrol obilnin.

Růstová fáze plodiny a plevelů v době postemergentní aplikace a dávka přípravku/ha:

- plodina - stadium nerozhoduje, plevele BBCH 10: 0,2 l/ha

- plodina i plevele BBCH 10–11: 0,5 l/ha

- plodina BBCH 12, plevele BBCH 10–11: 1,0 l/ha

- plodina BBCH 14, plevele max. BBCH 14: 2,0 l/ha

Neošetřujte při teplotách nad 25 °C a intenzivním slunečním svitu. Za sucha a chladu je účinek přípravku pomalejší.

Nelze vyloučit projevy fytotoxicity. Citlivost odrůd konzultujte s držitelem povolení.

Následné plodiny: Po sklizni cukrovky/krmné řepy je pěstování plodin bez omezení. Pokud má být ve stejném roce vyseta ozimá obilnina, je třeba pozemek zorat do hloubky 15– 20 cm.

Náhradní plodiny: Pokud je nutno ošetřený porost předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu vysévat cukrovku, krmnou řepu, salátovou řepu, kukuřici, slunečnici, hrách, bob, špenát.

Přípravek není určen do množitelských porostů.

Čištění aplikačního zařízení: V případě nedostatečného vypláchnutí aplikačního zařízení nelze vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]

cukrovka, řepa krmná

4

4

4

4

Minoritní použití - řepa salátová, světlice barvířská

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

řepa salátová

100–400 l/ha

postřik

3× děleně do celkové dávky 2,0 l/ha,

jednorázově 1,0 l/ha

5 dnů

světlice barvířská

200–400 l/ha

postřik

-

Zákazy, omezení

Plodina, oblast použití

Zákaz, omezení

světlice barvířská

nelze použít k potravinářskému zpracování, zákaz zkrmování

Řepa salátová - použití: Ošetření je postemergentní v dávce 0,2–1,0 l/ha. Optimální metodou je použití přípravku Stemat Super opakovaně v nízkých dávkách -vždy, když vzchází plevelná vlna, ve stadiu děložních listů až základu pravých listů plevelů, tj. v době, kdy jsou plevele nejcitlivější. Ošetření se opakuje při vzcházení následné plevelné vlny, v závislosti na povětrnostních podmínkách zpravidla po 5–14 dnech. Při první aplikaci se dávkuje v závislosti na druhu a stavu plevelné vegetace 0,1–0,2 l/ha, při druhé a dalších aplikacích zpravidla 0,2–0,5 l/ha. Při silnějším výskytu svízele přítuly a rdesen je vhodné použít minimálně 0,2 l/ha. Při jednorázové aplikaci k hubení přerostlých plevelů se přípravek použije v dávce 1,0 l/ha.

Upřesnění indikace ve vztahu k rostlině: Při použití přípravku Stemat Super v dávce 0,2 l/ha by řepa měla mít vyvinut alespoň základ 1. páru listů, při dávce 0,3 l/ha 1. pár pravých listů a při dávce 0,8 l/ha a více by nejmenší řepa v porostu měla mít plně vyvinuty 4 pravé listy.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

světlice barvířská

4

4

4

4

řepa salátová

4

4

4

4

Při použití do světlice barvířské: Za účelem ochrany vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Přípravek lze na těchto pozemcích aplikovat pouze při použití vegetačního pásu o šířce nejméně 10 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST plevele po vzejití AT 0,2-2 l 200–400 l 3× dělená aplikace, nebo jednorázově, max. 2,0 l/ha
Řepa červená POST plevele po vzejití AT 0,2-1 l 100–400 l 3× děleně do celkové dávky 2,0 l/ha, jednorázově 1,0 l/ha, minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepa krmná POST plevele po vzejití AT 0,2-2 l 200–400 l 3× dělená aplikace, nebo jednorázově, max. 2,0 l/ha
Saflor POST do 14 BBCH AT 0,5-2 l 200–400 l semenné porosty, max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Saflor PRSZ před setím se zapravením, AT 0,5-2 l 200–400 l semenné porosty, max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
detail