Chemap Agro s.r.o.

STEMAT SUPER

Účinná látka

Agromanualshop.cz- Figaro - glyfosát za výhodnou cenu
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchové vody SPe1: Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku ethofumesát vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku v maximálním aplikační dávce 1 kg úč.l./ha za rok.

SPe3:
- Cukrovka, krmná řepa a minorita řepa salátová: Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.
- Cukrovka a krmná řepa: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná.
- Minorita řepa salátová: Za účelem ochrany necílových rostlin dodržujte neošetřené ochranné pásmo 5 m od okraje ošetřovaného pozemku. Při 50 %, 75% a 90 % redukci úletu pomocí trysek není ochranná vzdálenost s ohledem na necílové rostliny nutná

Spektrum účinnosti

Plevele citlivé: svízel přítula, drchnička rolní, bažanka roční, kolenec rolní, rdesna, ptačinec žabinec, konopice napuchlá, merlík bílý.
Plevele méně citlivé: laskavce, rozrazily, mák vlčí, zemědým lékařský, svlačcovec popínavý, chrpa modrák, lebeda rozkladitá, výdrol obilnin.

Doporučení

Růstová fáze plodiny a plevelů v době postemergentní aplikace a dávka přípravku/ha:

- plodina - stadium nerozhoduje, plevele BBCH 10, tj. děložní listy vyvinuté 0,2 l/ha;

- plodina, plevele BBCH 10–11, tj. děložní listy vyvinuté až základ 1. páru pravých listů 0,5 l/ha;

- plodina BBCH 12, tj. 2 pravé listy, plevele BBCH 10–11 1,0 l/ha;

- plodina BBCH 14, tj. 4 pravé listy, plevele max. BBCH 14 2,0 l/ha.

Maximální počet aplikací: aplikace je dělená nebo jednorázovámax. 2,0 l/ha v plodině.

Interval mezi dělenými aplikacemi: 5–14 dní.

Neošetřujte při teplotách nad 25 °C a intenzivním slunečním svitu.

Za sucha a chladu je účinek přípravku pomalejší.

Z důvodu možných projevů fytotoxicity - deformace listů - neaplikujte přípravek na porost, který je oslaben, např. poškozením škůdci nebo chorobami, nedostatkem živin, vlivem nepříznivého počasí.

Následné plodiny: Po sklizni řepy lze pěstovat libovolnou plodinu. Pokud má být ve stejném roce vyseta ozimá obilnina, je třeba pozemek zorat do hloubky 15–20 cm.

Náhradní plodiny: Pokud je nutno ošetřený porost předčasně zaorat, lze jako náhradní plodinu vysévat cukrovku, krmnou řepu, salátovou řepu, kukuřici, slunečnici, hrách, bob, špenát.

Přípravek nesmí zasáhnout okolní porosty ani oseté pozemky nebo pozemky určené k setí!

Přípravek není určen do množitelských porostů cukrové a krmné řepy.

V případě nedostatečného vypláchnutí aplikačního zařízení nelze vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin.

Přípravek se aplikuje pozemně postřikem schválenými postřikovači.

Postřik provádějte jen za bezvětří nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob. Postřik nesmí zasáhnout sousední plodiny.

Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů:

Plodina
Bez redukce
Tryska
50 %
Tryska
75 %
Tryska
90 %
Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organizmů [m]
cukrovka a krmná řepa
4
4
4
4
Ochranná vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku s ohledem na ochranu necílových rostlin [m]
cukrovka a krmná řepa
5
5
0
0

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
          Pozemně Letecky  
Cukrovka POST 0,2-2 l 200–400 l děleně nebo jednorázově
Řepa červená POST AT 0,2-1 l dělená aplikace, max. 3x, tj. max. 2 l přípravku za vegetaci při nejvyšší jednorázové dávce 1 l/ha, minor. reg.: Zelinářská unie
Řepa krmná POST 0,2-2 l 200–400 l děleně nebo jednorázově
Saflor PRSZ do fáze 4. pravého listu 0,5-2 l semenářské porosty a krmivo pro okrasné ptactvo, max. 1x, minor. reg.: VÚPT
Agro Aliance
Syngenta Czech s.r.o.
AgromanaualShop.cz Roundup

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
16%
5%
3%
22%
5%
50%
detail