Chemap Agro s.r.o.

PICTOR ACTIVE

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe3: Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů 12 m.

DO:
- Práce s přípravkem je zakázaná pro těhotné a kojící ženy a pro mladistvé.
- Ochranná vzdálenost mezi hranicí ošetřené plochy nesmí být menší než 5 metrů od hranice oblasti využívané zranitelnými skupinami obyvatel.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

Interval mezi aplikacemi

řepka, sója

100–400 l/ha

postřik

-

slunečnice

100–400 l/ha

postřik

21 dnů

Proti spále lusků a stonků sóje lze použít dělenou dávku 2× 0,5 l/ha v intervalu 14–21 dnů.

Přípravek dosahuje proti hlízence obecné a spále lusků a stonků sóje průměrné účinnosti.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

řepka, slunečnice

12

6

4

4

sója

12

5

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (?3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod <12 m.

Minoritní registrace - brukev černá, hořčice bílá, hořčice sarepská, len setý, lnička setá, mák setý, ředkev olejná, řepice olejná, sezam, světlice barvířská

Plodina, oblast použití

Dávka vody

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v  plodině

brukev černá, hořčice bílá, hořčice sarepská, len setý, lnička setá, mák setý, ředkev olejná, řepice olejná, sezam, světlice barvířská

100–400 l/ha

postřik

Dávkování volíme podle intenzity napadení plodiny.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organizmů

Plodina

bez redukce

tryska 50 %

tryska 75 %

tryska 90 %

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]

brukev černá, hořčice bílá, hořčice sarepská, len setý, lnička setá, mák setý, ředkev olejná, řepice olejná, sezam, světlice barvířská

12

6

4

4

Za účelem ochrany vodních organismů neaplikujte na svažitých pozemcích (? 3° svažitosti), jejichž okraje jsou vzdáleny od povrchových vod < 12 m.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Choroba Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brukev černá Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Brukev černá Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Brukev černá Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l hořčice bílá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l hořčice bílá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hořčice Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l hořčice bílá, hořčice sareptská, minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Len Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Lnička setá Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Mák Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Ředkev Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepice olejná Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepice olejná Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepice olejná Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Řepka olejka, jarní Hlízenka obecná - řepka 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, jarní Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, jarní Plíseň šedá - řepka olejka 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, jarní Čerň řepková 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, jarní Plíseň zelná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, ozimá Plíseň zelná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, ozimá Hlízenka obecná - řepka 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, ozimá Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, ozimá Plíseň šedá - řepka olejka 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Řepka olejka, ozimá Čerň řepková 51–75 BBCH AT 0,6-1 l 100–400 l
Saflor Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Saflor Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Saflor Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Sezam Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Sezam Fomové černání stonku 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Sezam Alternáriová skvrnitost 51–75 BBCH AT 0,6-1 l minor. reg.: ÚKZÚZ
Slunečnice Fómová hniloba slunečnice 40–75 BBCH AT 0,7-1 l 100–400 l
Slunečnice Hlízenka obecná - slunečnice 40–75 BBCH AT 0,7-1 l 100–400 l
Slunečnice Červenohnědá skvrnitost slunečnice 40–75 BBCH AT 0,7-1 l 100–400 l
Slunečnice Alternariová skvrnitost slunečnice 40–75 BBCH AT 0,7-1 l 100–400 l
Sója Spála lusků a stonků sóje 51–75 BBCH AT 1 l 100–400 l
Sója Hlízenka obecná 51–75 BBCH AT 1 l 100–400 l
detail