BASF
BASF
BASF

AGRA

Plži - slimáci, plzáci

Latinský název: Limacidae
Slovenský název: Slizniaky
Německý název: Ackerschnecke
Anglický název: Loach, Slug
Limagrain

Zařazení

Třída: Plži - Gastropoda
Řád: Stopkoocí - Stylommatophora
Čeleď:
Slimákovití - Limacidae
Slimáčkovití - Agriolimacidae
Plzákovití - Arionidae

Hostitelské rostliny

Plži napadají téměř všechny druhy rostlin.

Škodlivost

Okousané klíčky a klíčící semena. Okousané stonky, lodyhy, plody, hlízy i dužnaté kořeny. Okousané listy a do listů vykousané nepravidelné otvory. Žilky listů zpravidla nebývají poškozené. Okraje jsou roztřepené. V blízkosti bývá zaschlý, perleťově lesklý sliz.

Hospodářský význam

Plži lokálně způsobují značné škody, zvlášť v mírně teplém podzimním období, s dostatkem mlh a rosy, následujícím po vlhkém létě. Nejvíce ohrožují mladé rostlinky.

Popis

Měkkýši bez ulit. Zahrnují větší počet druhů.

Životní cyklus

Přezimují plži i jejich vajíčka. Během roku kladou na vlhká skrytá místa, pod kameny a hroudy, pod rostlinné zbytky, do trhlin půdy a podobně skupiny až 3 mm velkých bělavých lesklých vajíček. Vajíčka se vyvíjejí v závislosti na prostředí během 3 týdnů až několika měsíců.

Ekologie

Plži vyžadují vlhké prostředí. Dávají přednost těžším, méně vysychavým půdám. Jsou aktivní v noci.

Nepřímá ochrana

V ochraně polních plodin proti plžům je důležitá agrotechnika. Doporučuje se po sklizni neponechávat na poli žádné zbytky rostlin, strniště pečlivě zaorat. Uskutečnit podmítku i hlubokou orbu.

Před setím půdu pečlivě připravit. Válením rozdrtit hroudy, odstranit kameny a znemožnit tak plžům úkryty.

Chemická ochrana

Vhodnou volbou přípravků na ochranu rostlin je třeba chránit přirozené nepřátele plžů (ptáky, ježky, rejsky, střevlíky, páteříčky, drabčíky aj.) K ochraně je možno použít také v minulosti osvědčené prostředky, jako je granulované dusíkaté vápno a pálené vápno.

Dusíkaté granulované vápno se rozhazuje v dávce 1 až 1,5 kg na 100 m2. Malým množstvím vody čerstvě vyhašené pálené vápno se aplikuje v dávce 3 až 4 kg na 100 m2. Aplikace se má uskutečnit večer a to 2x za sebou, v rozmezí půl hodiny. Doporučuje se všechny výše uvedené prostředky aplikovat v podobě 0,5 až 1m širokých bariérových pásů, bránících přelezení plžů z jimi osídlených míst do ohrožených porostů (vodních příkopů, z kompostů, z napadených sousedních porostů apod.). Celoplošné chemické ošetření porostů se má uskutečnit jen při zjevném škodlivém výskytu plžů. V opačném případě je ošetření neúčelné.

Poznámky

Nejčastějšími zástupci plžů jsou:

- slimáček síťkovaný Deroceras reticulatum (Müller)

- slimáček polní Deroceras agreste (L.)

- plzák zahradní Arion hortensis (Ferussaci)

Insekticidy

AXCELA    |  AXCELA TS    |  CLARTEX NEO    |  DESIMO DUO  Koupit přípravek  |  DOFF Přípravek proti slimákům    |  DOFF Přípravek proti slimákům forte    |  ECOMETAL    |  FERRAMOL  Koupit přípravek  |  FERREX    |  GRANULAX PROTI SLIMÁKŮM  Koupit přípravek  |  IRONMAX PRO    |  LIMA ORO    |  LIMA ORO 5%    |  METAREX INOV  Koupit přípravek  |  METAREX M    |  METAREX ONE    |  NEMASLUG    |  PŘÍPRAVEK PROTI SLIMÁKŮM    |  SLIMASTOP ULTRA    |  SLIMAX    |  SLIMEX    |  SLUXX HP  Koupit přípravek  |  SUBSTRAL SLIMSTOP    |  VITROL GB    |  XIREN TS    | 
Slimáček polní (foto©Josef Pozděna)

Slimáček polní (foto©Josef Pozděna)

plži - kopulující plzáci španělští (foto Jaroslav Rod)

plži - kopulující plzáci španělští (foto Jaroslav Rod)

slimák největší (foto Jaroslav Rod)

slimák největší (foto Jaroslav Rod)

Slimáček polní, poškození a sliz na rostlině (foto©Josef Pozděna)

Slimáček polní, poškození a sliz na rostlině (foto©Josef Pozděna)

Slimáček na obilninách (foto©Josef Pozděna)

Slimáček na obilninách (foto©Josef Pozděna)

detail