BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

ECOMETAL

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

SPe6: Rozsypaný přípravek odstraňte.
DO: Přípravek je nebezpečný pro domácí a hospodářská zvířata. Zabraňte vstupu domácích a hospodářských zvířat na ošetřený pozemek.Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí a hospodářská zvířata.

Doporučení

Plodina, oblast použití

Způsob aplikace

Max. počet aplikací v plodině

Interval mezi aplikacemi

cukrovka, ječmen, kukuřice, řepa krmná, řepka olejka, oves, pšenice, salát, tritikale, žito

rozhoz

7–10 dnů

Přípravek dosahuje průměrné účinnosti.

Účinnost na plzáka španělského v obilninách, salátu, kukuřici, cukrovce a řepě krmné nebyla ověřena.

Skleník je definován nařízením (ES) č. 1107/2009.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Cukrovka Plži - slimáci, plzáci 00–15 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Ječmen jarní Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Ječmen ozimý Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Kukuřice Plži - slimáci, plzáci 00–15 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Oves jarní Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Oves ozimý Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Pšenice jarní Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Pšenice ozimá Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Řepa krmná Plži - slimáci, plzáci 00–15 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Řepka olejka, jarní Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáci, pole
Řepka olejka, ozimá Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáci, pole
Salát Plži - slimáci, plzáci 00–41 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole, skleníky
Tritikale jarní Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Tritikale ozimé Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Žito jarní Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
Žito ozimé Plži - slimáci, plzáci 00–29 BBCH AT 7 kg slimáček síťkovaný, plzák zahradní, pole
detail