BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

AXCELA

Účinná látka

Limagrain
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Upozornění

Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími zvířaty.

Přípravek je nebezpečný pro domácí zvířata. Zamezte kontaktu s domácími zvířaty. Ošetřený pozemek označte upozorněním: Ošetřeno přípravkem nebezpečným pro domácí zvířata.

Doporučení

Termín aplikace:

- V ječmeni, pšenici, ovsu, žitě, tritikale, řepce, lnu, hořčici a máku od začátku výskytu do BBCH 29.

- V cukrové řepě od začátku výskytu do BBCH 19.

- V bramboru od začátku výskytu do BBCH 45.

Maximální počet aplikací: max. 3× v plodině.

Interval mezi aplikacemi: 14 dní.

Způsob aplikace: Přípravek se aplikuje rozhozem.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Brambor Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 45 AT 7 kg max. 3×
Cukrovka Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 19 AT 7 kg max. 3×
Hořčice Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Ječmen jarní Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Ječmen ozimý Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Len Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Mák Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Oves jarní Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Pšenice jarní Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Pšenice ozimá Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Řepka olejka, jarní Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Řepka olejka, ozimá Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Tritikale ozimé Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
Žito ozimé Plži - slimáci, plzáci od začátku výskytu do BBCH 29 AT 7 kg max. 3×
detail