Chemap Agro s.r.o.

CLARTEX NEO

Účinná látka

Agronutrition
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL louky a pastviny - pro vstup hospodářských zvířat.

Maximální celková dávka přípravku CLARTEX NEO nesmí překročit 17,5 kg/ha na plodinu a rok.

Termín aplikace:

- réva, bobuloviny a jahodník - od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení),

- brambor - od zač. výskytu do BBCH 97 (odumřelá rostlina),

- cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, tuřín a vodnice - od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý),

- květák, brokolice, zelí, kapusta růžičková - od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů),

- salát, špenát, ostatní listová zelenina a kořeninové rostliny - od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky),

- hrách a fazol - od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků),

- artyčok - od zač. výskytu do BBCH 51 (hlavní květenství viditelné shora uprostřed nejvyšších listů),

- olejniny - od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů),

- obilniny - od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování),

- kukuřice, kukuřice cukrová - od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý),

- louky, pastviny (nově založené) - od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý),

- trávníky - od zač. výskytu až do seče porostu,

- okrasné rostliny a květiny k řezu - od zač. výskytu až do BBCH 99 (nástup vegetačního klidu) nebo do řezu květin.

Nejvyšší počet aplikací v plodině za rok: 3–4×

Interval mezi ošetřeními: 5–7 dní

Způsob aplikace: Přípravek se aplikuje rozhozem nebo do řádku ručně nebo schválenými aplikátory před setím (sázením), při setí (sázení) nebo v průběhu vegetace.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo menší ploše.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Angrešt Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Artyčok Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 51 (hlavní květenství viditelné shora uprostřed nejvyšších listů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Artyčok Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 51 (hlavní květenství viditelné shora uprostřed nejvyšších listů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Brambor Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 97 (odumřelá rostlina) AT 5 kg aplikace rozhozem
Brambor Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 97 (odumřelá rostlina) AT 5 kg aplikace rozhozem
Brokolice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Brokolice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Cukrovka Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Cukrovka Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Cukrovka Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Cukrovka Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Fazol Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků) AT 5 kg aplikace rozhozem, fazol na lusky a na zrno
Fazol Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků) AT 5 kg aplikace rozhozem, fazol na lusky a na zrno
Hořčice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Hořčice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Hořčice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Hořčice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Hrách Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků) AT 5 kg aplikace rozhozem, hrách na lusky a na zrno
Hrách Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků) AT 5 kg aplikace rozhozem, hrách na lusky a na zrno
Jahodník Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg ve volné půdě a ve skleníku, aplikace rozhozem nebo do řádku
Jahodník Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg ve volné půdě a ve skleníku, aplikace rozhozem nebo do řádku
Ječmen jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Ječmen jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Ječmen ozimý Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Ječmen ozimý Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Kapusta Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem, pouze kapusta růžičková
Kapusta Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem, pouze kapusta růžičková
Kořeninové rostliny Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Kořeninové rostliny Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Kukuřice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem, i kukuřice cukrová
Kukuřice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí, i kukuřice cukrová
Kukuřice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem, i kukuřice cukrová
Kukuřice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí, i kukuřice cukrová
Květák Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Květák Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Listová zelenina Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Listová zelenina Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Louky Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) 49 5 kg aplikace rozhozem, louky nově založené
Louky Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) 49 5 kg aplikace rozhozem, louky nově založené
Maliník Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Maliník Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Okrasné rostliny Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu až do BBCH 99 (nástup vegetačního klidu) nebo do řezu květin AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku, platí pro okrasné rostliny a květiny k řezu
Okrasné rostliny Hlemýždi od zač. výskytu až do BBCH 99 (nástup vegetačního klidu) nebo do řezu květin AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku, platí pro okrasné rostliny a květiny k řezu
Oves jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Oves jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pastviny Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) 49 5 kg aplikace rozhozem, pastviny nově založené
Pastviny Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) 49 5 kg aplikace rozhozem, pastviny nově založené
Pšenice jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 4 kg při setí ve směsi s osivem
Pšenice jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 4 kg při setí ve směsi s osivem
Pšenice jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pšenice jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pšenice ozimá Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pšenice ozimá Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pšenice ozimá Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 4 kg při setí ve směsi s osivem
Pšenice ozimá Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 4 kg při setí ve směsi s osivem
Réva vinná Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Réva vinná Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Rybíz černý Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Rybíz černý Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Rybíz červený Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Rybíz červený Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Řepa červená Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Řepa červená Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Řepa červená Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Řepa červená Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Řepa krmná Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Řepa krmná Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Řepa krmná Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Řepa krmná Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Řepka olejka, jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, ozimá Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, ozimá Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, ozimá Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, ozimá Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Salát Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Salát Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Slunečnice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Slunečnice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Slunečnice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Slunečnice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Špenát Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Špenát Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Trávníky Hlemýždi od zač. výskytu až do seče porostu AT 5 kg aplikace rozhozem
Trávníky Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu až do seče porostu AT 5 kg aplikace rozhozem
Tritikale ozimé Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Tritikale ozimé Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Tuřín Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Tuřín Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Tuřín Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Tuřín Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Vodnice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Vodnice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Vodnice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Vodnice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Zelí Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Zelí Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Žito ozimé Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Žito ozimé Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů  - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail