BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

CLARTEX NEO

Účinná látka

Proseeds
Formulace Omezení Hořlavost PHO
  Člověk Včely Ryby Ptáci Zvěř    

Tip: Kliknutím na zkratky (Formulace,Omezení-včely...) přejdete na stránku.
Vlastnosti přípravků

Registrant

Právní zástupce

Doporučení

OL louky a pastviny - pro vstup hospodářských zvířat.

Maximální celková dávka přípravku CLARTEX NEO nesmí překročit 17,5 kg/ha na plodinu a rok.

Termín aplikace:

- réva, bobuloviny a jahodník - od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení),

- brambor - od zač. výskytu do BBCH 97 (odumřelá rostlina),

- cukrovka, řepa krmná, řepa salátová, tuřín a vodnice - od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý),

- květák, brokolice, zelí, kapusta růžičková - od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů),

- salát, špenát, ostatní listová zelenina a kořeninové rostliny - od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky),

- hrách a fazol - od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků),

- artyčok - od zač. výskytu do BBCH 51 (hlavní květenství viditelné shora uprostřed nejvyšších listů),

- olejniny - od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů),

- obilniny - od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování),

- kukuřice, kukuřice cukrová - od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý),

- louky, pastviny (nově založené) - od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý),

- trávníky - od zač. výskytu až do seče porostu,

- okrasné rostliny a květiny k řezu - od zač. výskytu až do BBCH 99 (nástup vegetačního klidu) nebo do řezu květin.

Nejvyšší počet aplikací v plodině za rok: 3–4×

Interval mezi ošetřeními: 5–7 dní

Způsob aplikace: Přípravek se aplikuje rozhozem nebo do řádku ručně nebo schválenými aplikátory před setím (sázením), při setí (sázení) nebo v průběhu vegetace.

Před ošetřením okrasných rostlin ověřte citlivost na menším počtu rostlin nebo menší ploše.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.

Plodina Škůdce Termín aplikace OL Dávka Tank mix Postřiková kapalina Poznámka
            Pozemně Letecky  
Angrešt Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Angrešt Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Artyčok Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 51 (hlavní květenství viditelné shora uprostřed nejvyšších listů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Artyčok Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 51 (hlavní květenství viditelné shora uprostřed nejvyšších listů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Brambor Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 97 (odumřelá rostlina) AT 5 kg aplikace rozhozem
Brambor Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 97 (odumřelá rostlina) AT 5 kg aplikace rozhozem
Brokolice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Brokolice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Cukrovka Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Cukrovka Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Cukrovka Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Cukrovka Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Fazol Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků) AT 5 kg aplikace rozhozem, fazol na lusky a na zrno
Fazol Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků) AT 5 kg aplikace rozhozem, fazol na lusky a na zrno
Hořčice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Hořčice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Hořčice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Hořčice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Hrách Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků) AT 5 kg aplikace rozhozem, hrách na lusky a na zrno
Hrách Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (rozvinutí 5 pravých listů nebo rozvinutí 5 úponků) AT 5 kg aplikace rozhozem, hrách na lusky a na zrno
Jahodník Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg ve volné půdě a ve skleníku, aplikace rozhozem nebo do řádku
Jahodník Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg ve volné půdě a ve skleníku, aplikace rozhozem nebo do řádku
Ječmen jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Ječmen jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Ječmen ozimý Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Ječmen ozimý Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Kapusta Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem, pouze kapusta růžičková
Kapusta Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem, pouze kapusta růžičková
Kořeninové rostliny Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Kořeninové rostliny Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Kukuřice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem, i kukuřice cukrová
Kukuřice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí, i kukuřice cukrová
Kukuřice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem, i kukuřice cukrová
Kukuřice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí, i kukuřice cukrová
Květák Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Květák Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Listová zelenina Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Listová zelenina Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Louky Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) 49 5 kg aplikace rozhozem, louky nově založené
Louky Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) 49 5 kg aplikace rozhozem, louky nově založené
Maliník Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Maliník Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Okrasné rostliny Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu až do BBCH 99 (nástup vegetačního klidu) nebo do řezu květin AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku, platí pro okrasné rostliny a květiny k řezu
Okrasné rostliny Hlemýždi od zač. výskytu až do BBCH 99 (nástup vegetačního klidu) nebo do řezu květin AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku, platí pro okrasné rostliny a květiny k řezu
Oves jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Oves jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pastviny Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) 49 5 kg aplikace rozhozem, pastviny nově založené
Pastviny Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) 49 5 kg aplikace rozhozem, pastviny nově založené
Pšenice jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pšenice jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pšenice jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 4 kg při setí ve směsi s osivem
Pšenice jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 4 kg při setí ve směsi s osivem
Pšenice ozimá Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 4 kg při setí ve směsi s osivem
Pšenice ozimá Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 4 kg při setí ve směsi s osivem
Pšenice ozimá Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Pšenice ozimá Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Réva vinná Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Réva vinná Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Rybíz černý Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Rybíz černý Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Rybíz červený Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Rybíz červený Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 69 (konec kvetení) AT 5 kg aplikace rozhozem nebo do řádku
Řepa červená Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Řepa červená Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Řepa červená Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Řepa červená Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Řepa krmná Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Řepa krmná Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Řepa krmná Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Řepa krmná Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Řepka olejka, jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, jarní Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, jarní Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, ozimá Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, ozimá Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, ozimá Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Řepka olejka, ozimá Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Salát Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Salát Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Slunečnice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Slunečnice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Slunečnice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 5 kg aplikace rozhozem, obecně platí pro všechny olejniny
Slunečnice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 17 (rozvinutí 7 pravých listů) AT 4 kg při setí, obecně platí pro všechny olejniny
Špenát Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Špenát Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (zapojení porostu na 10 % nebo do začátku tvorby hlavičky) AT 5 kg aplikace rozhozem, ve volné půdě a ve skleníku
Trávníky Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu až do seče porostu AT 5 kg aplikace rozhozem
Trávníky Hlemýždi od zač. výskytu až do seče porostu AT 5 kg aplikace rozhozem
Tritikale ozimé Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Tritikale ozimé Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Tuřín Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Tuřín Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Tuřín Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Tuřín Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Vodnice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Vodnice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 4 kg při setí
Vodnice Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Vodnice Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 15 (5. list rozvinutý) AT 5 kg aplikace rozhozem
Zelí Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Zelí Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 41 (začátek tvorby postranních pupenů, začátek tvorby květů) AT 5 kg aplikace rozhozem
Žito ozimé Hlemýždi od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
Žito ozimé Plži - slimáci, plzáci od zač. výskytu do BBCH 29 (konec odnožování) AT 5 kg aplikace rozhozem
detail