BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2023/1

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - leden a únor (str.: 4-5)

  Ing. Josef Gall

 • Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy (str.: 50)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 10.–30. 11. 2022) (str.: 129-130)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum - riziko nejen pro pěstování brambor (str.: 39-41)

  Dr. Ing. Zdeněk Chromý

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2019–22) (str.: 56-57)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Silážní hybridy kukuřice Pioneer zvyšují produkci mléka a výkon BPS v ZS Dubné (str.: 75)

  Ing. Petr Jerz

Technika

Technologie

 • Regenerativní zemědělství (1) - hlavní cíle, předpoklady a zásady (str.: 126-128)

  Ing. Karel Klem, Ph.D.

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Postup pro výpočet možné nejnižší dávky K-hnojiva pro zajištění půdní úrodnosti a ekonomické hodnocení (str.: 52-53)

  RNDr. Václav Macháček, DrSc.

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-5

Aktuální přehled ochrany rostlin - leden a únor

Ing. Josef Gall

6-11

Průběh pěstitelského ročníku obilnin a ozimé řepky 2021/22 na území Moravy a Slezska

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D. Eva Leciánová RNDr. Ilona Svobodová Ing. Simona Růžková RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D.

12-16

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2021/22

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

17-19

Škodlivé organizmy na sóje v roce 2022

Ing. Eliška Krobotová

20-22

Brambory a jejich ochrana proti chorobám a škůdcům v roce 2022

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

24-29

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2022

Ing. Petr Ackermann, CSc.

30-32

Vliv restrikcí účinné látky glyphosate na šíření plevelů

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

35-37

Změny v plevelových společenstvech

Ing. Jan Štrobach, Ph.D. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

38-39

Choroby brukvovitých olejnin - bílá hniloba a šedá plísňovitost řepky

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

39-41

Bakterie Candidatus Liberibacter solanacearum - riziko nejen pro pěstování brambor

Dr. Ing. Zdeněk Chromý

42

Choroby a škůdci podbělu

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

43

Ošetření řepky proti stonkovým krytonoscům

Ing. Bohumil Štěrba

44-46

Stonkoví krytonosci jsou na polích již od podzimu!

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

47

Užitečné organizmy (40) - nepřátelé žlabatky kaštanovníkové

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

48

Výnosy pšenice stoupají

Ing. Hana Honsová, Ph.D. Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

48

Rostlinné pesticidy (162. díl) - Leucas aspera

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

50

Genetickým úpravám plodin v EU se blýská na lepší časy

Ing. Josef Gall

51

Novinky firmy Bupor pro rok 2023

Ing. Petr Buriánek

52-53

Postup pro výpočet možné nejnižší dávky K-hnojiva pro zajištění půdní úrodnosti a ekonomické hodnocení

RNDr. Václav Macháček, DrSc.

54

Nová odrůda ovsa setého, 2022

Ing. Olga Dvořáčková

54

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ovsa setého (ÚKZÚZ, 2019–22)

Ing. Olga Dvořáčková

55-57

Nové odrůdy ječmene jarního, 2022

Ing. Olga Dvořáčková

56-57

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2019–22)

Ing. Olga Dvořáčková

58

Zacíleno na sladovnický ječmen

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

59

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní, 2023

Ing. Vladimíra Horáková

60

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2019–22)

Ing. Vladimíra Horáková

61

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarní pšenice nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

62

Posilněný kádr odrůd pro jaro 2023

Ing. Filip Daněk

64-65

Agrotechnické vlastnosti odrůd ječmene jarního nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

66-71

Nabídka odrůd jarních obilnin pro rok 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

68-69

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

70-71

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72

Agrotechnické vlastnosti odrůd tritikale jarního nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

73

Vybroušené odrůdy jarních ječmenů

Ing. Stanislav Doležal

74

Novinky u SOUFFLET AGRO

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

75

Silážní hybridy kukuřice Pioneer zvyšují produkci mléka a výkon BPS v ZS Dubné

Ing. Petr Jerz

76

Kukuřice pro výkon ve všech směrech

Ing. Zbyněk Graman

78-80

Nabídka čiroku pro rok 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-79

Sortiment nabízených hybridů čiroku pro rok 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

82-85

Počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2022

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

86-87

Seznam doporučených odrůd sóje, 2023

Ing. František Vytiska

88

Odrůdy hrachů prověřené praxí

Ing. Stanislav Doležal

90-91

Seznam doporučených odrůd hrachu, 2023

Ing. František Vytiska

91-96

Nabídka odrůd luskovin pro rok 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

94-95

Agrotechnické vlastnosti odrůd hrachu polního nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

97

Agrotechnické vlastnosti odrůd lupiny nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

97

Agrotechnické vlastnosti odrůd bobu polního nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

98

Agrotechnické vlastnosti odrůd sóji luštinaté nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

99

Pokusy Prograin Zia s odrůdami sóji v roce 2022

Ing. Ondřej Průša

100-105

Ověřování výkonnosti odrůd cukrovky - SDO pro rok 2023

Svaz pěstitelů cukrovky Čech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

106-108

Nabídka odrůd cukrové řepy pro rok 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

108-109

Agrotechnické vlastnosti odrůd cukrovky nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

110-112

Vitalita osiva máku a produktivita porostu

Ing. Hana Honsová, Ph.D. Ing. Matěj Satranský Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

114-117

Nabídka hybridů slunečnice pro rok 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116-119

Sortiment nabízených hybridů slunečnice pro rok 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

120-121

Na sezonu s připraveným postřikovačem

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

122-124

Podzimní výsevy meziplodin do meziřadí chmelnic a regulace plevelů

Ing. Jiří Dreksler Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Václav Eminger, ml. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Karel Krofta, Ph.D. Ing. Jiří Kunte

126-128

Regenerativní zemědělství (1) - hlavní cíle, předpoklady a zásady

Ing. Karel Klem, Ph.D.

129-130

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 10.–30. 11. 2022)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 61

Limagrain
detail