BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2023/9–10

Aktuálně

 • Aktuality a zajímavosti (str.: 1)

  KURENT

 • Kalendář září–říjen (str.: 4)

  KURENT

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - září a říjen (str.: 6-11)

  Ing. Josef Gall

 • Okénko do zahraničí - Co se můžeme od zavíječe dovědět o přizpůsobení se změně klimatu? (str.: 20)

  Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

Manuál

 • Přehled nových registrací (1.–31. 7. 2023) (str.: 104-105)

  KURENT

Ochrana

 • Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec (str.: 16-17)

  Ing. Josef Svachoušek

 • Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO (str.: 21)

  Ing. Jaromír Šuk

 • Posklizňové aplikace s přípravky Roundup® - Po sklizni kulturních plodin je čas na čisté pole (str.: 24)

  MVDr. Milan Malena

 • Časné výsevy řepky potřebují silný regulátor (str.: 38)

  Bc. Marek Šmika

Osivo a sadba

Precizní zemědělství

 • Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost (str.: 75)

  Ing. Václav Jirka

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Veronika Venclová, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

KURENT

4

Kalendář září–říjen

KURENT

6-11

Aktuální přehled ochrany rostlin - září a říjen

Ing. Josef Gall

12-14

Evoluce plevelů a proměny zemědělství

Ing. Jan Winkler, Ph.D. Ing. Igor Děkanovský

15

Compola - nový třísložkový herbicid do obilnin

Ing. Pavel Hasman

16-17

Fantastická čtyřka herbicidních přípravků do ozimých obilnin od společnosti AgroProtec

Ing. Josef Svachoušek

18

Akce podzim 2023 - výhodné herbicidní ošetření obilnin

Ing. Josef Suchánek

20

Okénko do zahraničí - Co se můžeme od zavíječe dovědět o přizpůsobení se změně klimatu?

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

21

Podzimní ochrana ozimé pšenice s herbicidy od společnosti INNVIGO

Ing. Jaromír Šuk

22

Podzimní regulace plevelů v ozimých obilninách s BASF

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

24

Posklizňové aplikace s přípravky Roundup® - Po sklizni kulturních plodin je čas na čisté pole

MVDr. Milan Malena

26

Choroby olejnin - rzivost a padlí světlice barvířské

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

27

Silné a zdravé porosty již na podzim

Ing. Jakub Matějovský

28

Choroby a škůdci mahonie

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

29

Rostlinné pesticidy (170. díl) - Quercus robur L. - dub letní

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

30

Krytonosci na ředkvi olejné

Ing. Josef Pozděna, CSc.

31

Užitečné organizmy (48) - mšicomaři (III)

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

32-35

Biologická ochrana zeleniny proti mšicím ve skleníku

Ing. Václav Psota, Ph.D.

36-37

Rezistence skladištních škůdců v ČR a EU

Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D. Ing. Barbora Frýdová Mgr. Tomáš Vendl, Ph.D.

38

Časné výsevy řepky potřebují silný regulátor

Bc. Marek Šmika

40-42

Dlouhodobé sledování reziduí pesticidů v půdách

Mgr. Šárka Poláková, Ph.D.

43

Ekonomický přínos při použití přípravků řady TE v roce 2022

Ing. Pavel Bezděk Ing. Miroslava Hájková

44-45

Podzimní použití Encery a Agrostimu Tria

Ing. Zdeněk Žák

46-47

Klíč k vyšším výnosům v roce 2024 aneb optimalizujte podzimní založení porostů

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

48-50

Možnosti zvýšení účinnosti digestátu ve výživě a hnojení rostlin

Ing. Tomáš Javor, Dis. Ing. Jiří Dostál, CSc. Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D.

52-53

Podzimní přihnojení řepky

Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Helena Kusá, Ph.D. Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. Ing. Radek Vavera, Ph.D.

54-55

Optimalizace plánů hnojení - Výsledky dlouhodobých pokusů v různých půdně-klimatických podmínkách ČR

Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D. Ing. Eva Kunzová, CSc. Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.

56

Aucyt Start - podpora pro silné ozimy

Ing. Jan Šamalík

57

Kukuřičné hybridy Pioneer pro střední Moravu

Ing. Oldřich Dostál

58-67

Náročný rok pro sóju

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

68-71

Lokálně cílená kontrola zaplevelení

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Josef Chára

72-73

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

74

Agrility

Ing. Eduard Hanina

75

Leading Farmers CZ opět mění budoucnost v přítomnost

Ing. Václav Jirka

76

Varistar® - Váš specialista na variabilní aplikace

Ing. Martina Semrádová

77

Přesné hranice a jejich využití v autopilotech Raven

Ing. Michal Krutiš

78-80

Precizní zemědělství a cílené aplikace postřiků v praxi SIUZ

Ing. Martina Poláková

81-83

Výbava postřikovače - snížení rizika pro obsluhu

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

84-85

Selejet nebo PWM? Precizně znamená přesně

Ing. Ivan Olšan

86-89

Samojízdné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

90-93

Návěsné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

94-95

Nesené postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

96-98

Osobní ochranné pracovní prostředky při použití přípravků na polní aplikace

MUDr. Zdeňka Trávníčková, CSc.

99-101

Netradiční druhy pícnin k produkci bioplynu

Ing. Antonín Kintl Ing. Igor Huňady Ing. Julie Sobotková

102-103

Co se děje během skladování řepy a jak průběh optimalizovat

Ing. Klára Pavlů, Ph.D. Ing. Jan Sedláček

104-105

Přehled nových registrací (1.–31. 7. 2023)

KURENT

Celkem článků: 47

Limagrain
detail