BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2023/6

Aktuálně

 • Aktuality a zajímavosti (str.: 1)

  KURENT

 • Kalendář červen–červenec (str.: 4)

  KURENT

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 6-9)

  Ing. Josef Gall

 • Aplikovaný výzkum končí u spotřebitele (str.: 45)

  KURENT

 • Okénko do zahraničí - Jak zajistit kvalitní pšenici? Zkontrolujte, zda se v půdě nachází síra (str.: 66)

  Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 4. 2023) (str.: 127-128)

  KURENT

Ochrana

 • Roundup® Flex - správná volba pro eliminaci plevelů nejen před setím ozimé řepky (str.: 12-13)

  MVDr. Milan Malena

 • Moderní trend v monitoringu výskytu a ochraně před zavíječem kukuřičným (str.: 29)

  Ing. Dušan Sem

Osivo a sadba

 • Trio vítězných odrůd - RGT Reform, Viriato a RGT Ponticus (str.: 65)

  Ing. Pavel Stehlík

 • Principy doporučené technologie pěstování odrůd pšenice ozimé (str.: 72)

  Ing. Luděk Novotný

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2019–2022) (str.: 78-79)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2023 (str.: 88-89)

  Ing. Milan Nečas

Technologie

 • Vegetační indexy a kvantifi kace produkce biomasy ozimé pšenice (str.: 114-116)

  Josef Pekař

Úvodník

Výživa a stimulace

 • ICL PotashpluS - draselno-síranové hnojivo pro chytrou výživu rostlin (str.: 55)

  Ing. Vít Chmel, MBA

1

Úvodník

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

KURENT

4

Kalendář červen–červenec

KURENT

6-9

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

Ing. Josef Gall

10-11

Možnosti regulace plevelů v meziporostním období

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

12-13

Roundup® Flex - správná volba pro eliminaci plevelů nejen před setím ozimé řepky

MVDr. Milan Malena

14

Jak zlepšit spolehlivost aplikace glyfosátů?

Ing. Luděk Novák

15

Umění chytře se rozhodnout a nepolevit až do konce

Ing. Jakub Matějovský

16-17

Rezistence odrůd ozimé pšenice vůči významným houbovým chorobám

Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D. Ing. Jana Chrpová, CSc. Mgr. Jana Palicová, Ph.D.

18-19

Viry obilnin, ochrana proti nim a jejich vektorům

Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Jan Ripl, Ph.D. Ing. Martina Trávníčková

20

Choroby olejnin - plíseň a padlí máku

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

21

Spolehlivá ochrana osiva - Fluarto, Flutrix, Triter

Ing. Jaromír Šuk

22

Mořidlo Vibrance Gold - špičková fungicidní ochrana a podpora obilnin za všech podmínek

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

24-25

Viry žloutenek řepy cukrové a dopad na její pěstování

Ing. Marie Maňasová, Ph.D. Doc. Ing. Pavel Ryšánek, CSc. Doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. Ing. Lenka Grimová, Ph.D. Ing. Jiban Kumar, Ph.D. Ing. Jaromír Chochola, CSc. RNDr. Jan Raška, Ph.D. Mgr. Alena Samková, Ph.D. Ing. Ondřej Douda, Ph.D. Ing. Klára Pavlů, Ph.D. Ing. Hynek Valík

26-27

Banjo Rival Duo Pack - cenově výhodné řešení

Ing. Jiří Vašek

28

Choroby šťovíku

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

29

Moderní trend v monitoringu výskytu a ochraně před zavíječem kukuřičným

Ing. Dušan Sem

30-32

Posuny v citlivosti insekticidů u hmyzích škůdců víceletých pícnin

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

34-37

Postupy biologické ochrany proti molicím na plodové zelenině ve skleníku

Ing. Václav Psota, Ph.D.

38-41

Integrovaná ochrana sadů v červnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

42-43

Hodnocení vzorků na přítomnost skladištních škůdců ve vztahu k reklamacím

Ing. Radek Aulický, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

44-45

Monitoring rezistence hlodavců vůči antikoagulantním rodenticidům v ČR

Doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

45

Aplikovaný výzkum končí u spotřebitele

KURENT

46-48

Poškození lesních porostů bobrem a možnosti eliminace škod

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

49

Užitečné organizmy (45) - lumčíkovití

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

50-51

SuperAgrovital - pojistka bohaté sklizně

Ing. Martin Běhal

52-53

Arrest Plus® - přirozeně dozrají a nevypadnou

Ing. Jiří Vašek

54

Rostlinné pesticidy (167. díl) - Phyllanthus niruri L. - smuteň

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

55

ICL PotashpluS - draselno-síranové hnojivo pro chytrou výživu rostlin

Ing. Vít Chmel, MBA

56

Integrace výživy, stimulace a ochrany optimalizuje výnos a zisk

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

58-59

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (2) - draslík

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

59

Možnosti stimulace porostů v červnu

Ing. Kamil Kraus, Ph.D. Ing. Petr Král Ing. Jaroslav Mach

60-61

Nad porosty řepky v Červeném Újezdě

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

62-63

Jubileum 75 let šlechtění v Hrubčicích

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

64

Selgen slaví 30 let

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

65

Trio vítězných odrůd - RGT Reform, Viriato a RGT Ponticus

Ing. Pavel Stehlík

66

Okénko do zahraničí - Jak zajistit kvalitní pšenici? Zkontrolujte, zda se v půdě nachází síra

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

67

Špičkový výnos a možnost ušetřit

Ing. Stanislav Doležal

68

Pohádkově dobrá pšenice

Ing. Stanislav Doležal

70

Hyking - mimořádný výnos v praxi a pokusech

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

72

Principy doporučené technologie pěstování odrůd pšenice ozimé

Ing. Luděk Novotný

74-75

Hitparáda odrůd SOUFFLET AGRO 2023

Ing. Filip Daněk

76-77

Seznam doporučených odrůd ječmene ozimého, 2023

Ing. Olga Dvořáčková

78-79

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2019–2022)

Ing. Olga Dvořáčková

80-82

Nově registrované odrůdy pšenice ozimé, 2023

Ing. Vladimíra Horáková

83-85

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé, 2023

Ing. Vladimíra Horáková

85

První registrovaná odrůda ovsa ozimého v ČR

Ing. Olga Dvořáčková

86-87

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2019–2022)

Ing. Vladimíra Horáková

88-89

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2023

Ing. Milan Nečas

90

Odrůdy žita ozimého, 2023

Ing. Milan Nečas

92-97

Pšenice ozimá - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

98-112

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

100-103

Ječmen ozimý - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

106-107

Žito ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

108-109

Tritikale ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

114-116

Vegetační indexy a kvantifi kace produkce biomasy ozimé pšenice

Josef Pekař

117-119

Pěstování slézu

Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Ing. Melanie Langová

120-121

Kvalita sadebního materiálu pro obnovu kalamitních holin

Ing. Jan Leugner, Ph.D.

122-123

Agrolesnictví - nová alternativa nebo návrat k tradicím?

Prof. Ing. Bohdan Lojka, Ph.D. Ing. Tereza Humešová

124-126

Vegetace solárního parku jako součást zemědělské krajiny

Ing. Dan Uldrijan Ing. Igor Děkanovský Ing. Jan Winkler, Ph.D.

127-128

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 4. 2023)

KURENT

Celkem článků: 61

Proseeds
detail