BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2023/5

Aktuálně

 • Kalendář květen–červen (str.: 4)

  KURENT

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen (str.: 6-12)

  Ing. Josef Gall

 • Novela rostlinolékařského zákona upravila registraci přípravků (str.: 73)

  KURENT

 • Kalendář faremní ekoplatby 2023 (str.: 144-145)

  KURENT

Manuál

 • Brambor (str.: 146-151)

  - přípravky proti houbovým chorobám
  - přípravky proti škůdcům

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 3. 2023) (str.: 152-153)

  KURENT

Ochrana

 • Herbicidní ošetření do kukuřice od společnosti AgroProtec (str.: 14-15)

  Tomáš Zeman

 • Avastel® Pack - mimořádné porosty si zasluhují mimořádnou ochranu (str.: 20-21)

  Ing. Jiří Vašek

 • Fungicidní ochrana klasů obilnin od společnosti UPL (str.: 22)

  Ing. Petr Kabelka

 • Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria (str.: 34-35)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Choroby slunečnice - změny v důsledku současného počasí a dopadů činnosti EU (str.: 44-47)

  Ing. Karel Říha, st.

 • Novinky v ochraně cukrovky proti škodlivým organizmům (str.: 52-55)

  Ing. Vít Bittner

Osivo a sadba

 • LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm (str.: 100)

  Ing. Jiří Matuš

 • Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé - Výsledky zkoušení ÚKZÚZ z let 2020–2022 (str.: 108-111)

  Ing. Petr Zehnálek

 • Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023 (str.: 112-116)

  Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Technologie

 • Bob obecný pro pícní využití (str.: 124-126)

  Josef Bílek

Úvodník

Výživa a stimulace

 • AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv - Účinná řešení pro zdravé plodiny a úsporu nákladů i v těžkých časech (str.: 88)

  Ing. Martin Bohuněk, MBA.

 • Planstar® - bezztrátová využitelnost dodaného fosforu (str.: 90)

  Ing. Luděk Novák

1

Üvodník

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

4

Kalendář květen–červen

KURENT

6-12

Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen

Ing. Josef Gall

13

Nová úroveň herbicidního ošetření Onyx Extra

Ing. Pavel Hasman

14-15

Herbicidní ošetření do kukuřice od společnosti AgroProtec

Tomáš Zeman

16-19

Regulace plevelů v kmínu kořenném

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Ing. Msc. María Munoz Arbeláez

20-21

Avastel® Pack - mimořádné porosty si zasluhují mimořádnou ochranu

Ing. Jiří Vašek

22

Fungicidní ochrana klasů obilnin od společnosti UPL

Ing. Petr Kabelka

24-25

Nejlepší libero mezi fungicidy

Ing. Jiří Vašek

26-27

Zdravé a silné porosty jsou základem kvalitní zemědělské produkce

Ing. Jakub Matějovský

28

Ochrana praporcového listu a klasů obilnin

Ing. Josef Suchánek

29

Choroby brukvovitých olejnin - vadnutí řepky

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

30-32

Zrnová kukuřice a její kontaminace mykotoxiny v ČR v letech 2015–2022

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D. RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D.

34-35

Možnosti zlepšení kvalitativních parametrů u potravinářské pšenice s použitím Agrostimu Tria

Ing. Lukáš Svoboda

36-39

Co ukázaly pokusy s fungicidy v roce s minimálním výskytem plísně bramboru a alternariových skvrnitostí

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

40-42

Prognóza alternariových skvrnitostí u brambor v ČR

RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

44-47

Choroby slunečnice - změny v důsledku současného počasí a dopadů činnosti EU

Ing. Karel Říha, st.

48

Choroby libavky

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

49

Užitečné organizmy (44) - parazitoidi štítenky zhoubné

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

50-51

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2022

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

52-55

Novinky v ochraně cukrovky proti škodlivým organizmům

Ing. Vít Bittner

56-58

Mšice na cukrovce

Ing. Svatopluk Rychlý

59

Fix-IT - tak trochu jinak proti savým škůdcům

Ing. Vojtěch Štolpa

60-61

Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

62-64

Měnící se škodlivost a dynamika letu zavíječe kukuřičného

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ing. Jana Patočková, Ph.D.

66-67

Možnosti ochrany proti klopuškám z čeledi Miridae u semenných porostů vojtěšky seté

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

68-69

Motýl Chloridea virescens - riziko pro řadu plodin v Evropě

Dr. Ing. Zdeněk Chromý

70-72

Obnova kalamitních holin po kůrovcové kalamitě

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

73

Novela rostlinolékařského zákona upravila registraci přípravků

KURENT

74-77

Integrovaná ochrana sadů v květnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

78-80

Městské zemědělství - biodiverzita vegetace ovocného sadu

Doubravka Kuříková Ing. Jan Winkler, Ph.D.

81

Rostlinné pesticidy (166. díl) - Phytolacca americana L. - líčidlo americké

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

82-84

Současná situace s cukrovou řepou a možnosti stimulace růstu

Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Ing. Jan Křováček, Ph.D.

85

Účinné hnojení mikroživinami

Ing. Pavel Pluhař

86-87

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (1) - fosfor

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

87

Jarní ječmen a jarní pšenice v polovině sloupkování

Ing. Kamil Kraus, Ph.D. Ing. Petr Král Ing. Jaroslav Mach

88

AktiFer SuperPhos+Cu a PlantAktiv - Účinná řešení pro zdravé plodiny a úsporu nákladů i v těžkých časech

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

90

Planstar® - bezztrátová využitelnost dodaného fosforu

Ing. Luděk Novák

91

Originální biostimulanty řady TE

Ing. Lenka Hájková, Ph.D. Ing. Radoslav Koprna, Ph.D.

92

Listová hnojiva pro kukuřici

Ing. Jan Šamalík

93

Řepka ozimá, fenomén, který sbližuje i rozděluje

Ing. Kamil Štípek, Ph.D.

94

Okénko do zahraničí - Zemědělství hraje velmi důležitou roli při omezování změny klimatu

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

95

Komplexní a inovativní nabídka osiv řepky ozimé

Ing. Pavel Fuksa, Ph.D.

96

Nové řepky a obilniny představeny ve Stříteži

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

97

Jak se rozhodnout při výběru odrůd řepky ozimé?

Ing. Petr Shejbal Ing. Marcela Shejbalová

98

Hospodářský přínos TuYV hybridů v praxi

Bc. Pavel Stárek Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

100

LG Arnold a LG Auckland - řepky se zeleným strništěm

Ing. Jiří Matuš

101

PT303 - kvalitativně vyšší stupeň ochrany proti hlízence

Ing. Roman Brtnický

102-105

Výběrem odrůd řepky to opět začíná

Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Lucie Bečková, Ph.D. Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.D. Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

106-107

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2023

Ing. Petr Zehnálek

108-111

Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé - Výsledky zkoušení ÚKZÚZ z let 2020–2022

Ing. Petr Zehnálek

112-116

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

118-123

Vlastnosti ozimé řepky nabízené v roce 2023

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

124-126

Bob obecný pro pícní využití

Josef Bílek

128-131

Podpora na pěstování brambor se změnila, přibude tedy i bio brambor?

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Ing. Martin Král, Ph.D.

132-135

Meziplodiny a pomocné plodiny při pěstování brambor (I.)

Ing. Jiří Holejšovský Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

136-139

Změna klimatu a sucho v zemědělské krajině od roku 2015

Prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. Mgr. Pavel Zahradníček, Ph.D. Mgr. Petr Štěpánek, Ph.D. Doc. Ing. Petr Hlavinka, Ph.D. Ing. Daniela Semerádová, Ph.D. Ing. Eva Svobodová, Ph.D. Dr. Ing. Martin Možný Mgr. Monika Bláhová Mgr. Lucie Kudláčková Bc. Jan Balek Prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.

140-142

Změny fyzikálních vlastností půdy na svažitém pozemku

Ing. Barbora Badalíková Ing. Jakub Prudil Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.

144-145

Kalendář faremní ekoplatby 2023

KURENT

146-151

Brambor

KURENT

152-153

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 3. 2023)

KURENT

Celkem článků: 61

Proseeds
detail