Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Alternativní využití luskovin (1) - důvody a cíle (str.: 118-121)
  Agromanuál 2017/1
 • Alternativní využití luskovin (2) - morfologická variabilita hrachu setého a rolního (str.: 88-91)
  Agromanuál 2017/2
 • Alternativní využití luskovin (3) - hrách setý a rolní jako zdroj biomasy (str.: 131-133)
  Agromanuál 2017/3
 • Cílená zonální aplikace organických kapalných hnojiv (str.: 85-87)
  Agromanuál 2018/11-12
 • Čirok (1) - charakteristika, hospodářský význam a příbuzné druhy (str.: 50-52)
  Agromanuál 2011/11-12
 • Čirok (3) - vliv dostupnosti vody a teploty na klíčivost čiroku obecného (str.: 84-86)
  Agromanuál 2012/2
 • Čirok (4) - vláhové nároky čiroku obecného (str.: 89-91)
  Agromanuál 2012/3
 • Čirok (7) -kapková eroze v porostech čiroku obecného (str.: 74-75)
  Agromanuál 2012/7
 • Distribuce srážek a erozní procesy v porostech kukuřice s rozdílnou šířkou řádků (str.: 110-113)
  Agromanuál 2014/4
 • Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků (str.: 82-84)
  Agromanuál 2014/2
 • Distribuce srážek v porostech kukuřice seté (str.: 87-89)
  Agromanuál 2013/5
 • Efektivní způsoby zakládání porostů podsevových a strniskových meziplodin (str.: 45-47)
  Agromanuál 2008/11–12
 • Eliminují užší řádky rizika vzniku vodní eroze v porostech kukuřice seté? (str.: 72-74)
  Agromanuál 2013/2
 • Faktory ovlivňující časovou stabilitu mrtvého mulče v systémech půdochranného zpracování půdy (str.: 72-74)
  Agromanuál 2013/8
 • Hrách - pomocná plodina v ozimé pšenici (str.: 106-111)
  Agromanuál 2018/7
 • Klíčivost semen strniskových meziplodin v závislosti na dostupnosti vody (str.: 50-51)
  Agromanuál 2006/8
 • Kvalita fytomasy čiroku obecného pro pícní využití (str.: 74-75)
  Agromanuál 2012/8
 • Morfologická variabilita meziplodin (str.: 108-112)
  Agromanuál 2017/6
 • Netradiční jetelovina - Jetel podzemní (Trifolium subterraneum L.) (str.: 42-44)
  Agromanuál 2006/11–12
 • Ozimé meziplodiny jako zdroj objemných krmiv (str.: 42-44)
  Agromanuál 2008/7
 • Pásové zpracování půdy ke kukuřici seté (str.: 104-108)
  Agromanuál 2013/3
 • Pěstování kukuřice systémem Samco v České republice (str.: 90-95)
  Agromanuál 2015/11-12
 • Pěstování luskovin s pomocnou plodinou (str.: 88-90)
  Agromanuál 2018/11-12
 • Podzimní a jarní vývoj porostů řepky ozimé při využití technologie strip till (str.: 80-81)
  Agromanuál 2014/8
 • Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté (str.: 90-95)
  Agromanuál 2014/6
 • Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi (str.: 96-99)
  Agromanuál 2015/2
 • Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 100-103)
  Agromanuál 2013/6
 • Produkce biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků (str.: 107-109)
  Agromanuál 2014/5
 • Produkce biomasy strniskových meziplodin v rozdílných výrobních oblastech (str.: 59-63)
  Agromanuál 2010/8
 • Přesné setí a struktura porostů ozimé řepky (str.: 84-87)
  Agromanuál 2015/7
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (1) - Obecné principy (str.: 122-124)
  Agromanuál 2018/5
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (2) - Hranice půdního bloku a souvrať (str.: 94-98)
  Agromanuál 2018/8
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (3) - Prostorové charakteristiky půdních bloků v ČR (str.: 77-79)
  Agromanuál 2018/9-10
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (4) - Erozní a odtokové poměry (str.: 91-93)
  Agromanuál 2018/11-12
 • Rozvoj výdrolu obilnin po podmítce a v meziplodinách (str.: 67-69)
  Agromanuál 2006/9–10
 • Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice (str.: 80-81)
  Agromanuál 2014/9-10
 • Strniskové meziplodiny - stabilizátory energetické bilance zemědělských systémů (str.: 54-57)
  Agromanuál 2009/7
 • Technologické postupy zakládání porostů vícedruhových směsí meziplodin (str.: 96-101)
  Agromanuál 2017/11-12
 • Uplatnění pásového zpracování půdy v porostech silážní kukuřice (str.: 76-79)
  Agromanual 2011/3
 • Utužení půdy při předseťové přípravě a setí kukuřice (str.: 90-93)
  Agromanuál 2016/11-12
 • Variabilita půdního profilu po orbě (str.: 64-68)
  Agromanuál 2015/9-10
 • Vláhové nároky cukrové řepy (str.: 80-81)
  Agromanuál 2016/8
 • Vláhové nároky čiroku obecného v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 82-83)
  Agromanuál 2015/7
 • Vláhové nároky kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 108-111)
  Agromanuál 2015/4
 • Vláhové nároky polních plodin v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 54-55)
  Agromanuál 2011/7
 • Vláhové nároky porostů obilnin v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 81-83)
  Agromanuál 2015/8
 • Vláhové nároky vybraných plevelů z čeledi Asteraceae (str.: 18-19)
  Agromanuál 2007/9–10
 • Vliv orby a hlubokého kypření na variabilitu půdního profilu (str.: 56-60)
  Agromanuál 2015/9-10
 • Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky (str.: 74-77)
  Agromanuál 2014/7
 • Vliv šířky řádků jarní pšenice a abiotických faktorů prostředí na rozvoj zaplevelení (str.: 10-12)
  Agromanuál 2007/5
 • Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky (str.: 56-59)
  Agromanuál 2014/1
 • Vliv technologie strip till na výnosové parametry ozimé řepky (str.: 76-79)
  Agromanuál 2014/9-10
 • Vývoj kořenového systému kukuřice a řepky ve vztahu ke zpracování půdy, struktuře porostu a hnojení (str.: 91-95)
  Agromanuál 2014/11-12
 • Zakládání porostů ozimé řepky do širších řádků pomocí technologie diferencovaného zpracování půdy (str.: 104-106)
  Agromanuál 2014/5
 • Zonální aplikace hnojiv při setí ozimé řepky (str.: 80-83)
  Agromanuál 2017/7

Celkem článků: 55

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Agronutrition
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail