BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2023/8

Aktuálně

 • Aktuality a zajímavosti (str.: 1)

  KURENT

 • Kalendář červenec–srpen (str.: 4)

  KURENT

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září (str.: 6-10)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Obilniny ozimé - podzimní aplikace herbicidů (str.: 112-129)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 6. 2023) (str.: 128-130)

  KURENT

Ochrana

 • Roundup® Flex a Roundup® Klasik Pro - ideální nejen pro posklizňové aplikace (str.: 42)

  MVDr. Milan Malena

 • Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK (str.: 52-54)

  Ing. Pavel Minář, Ph.D.

 • Jak omezit výpadky deklarované účinnosti přípravků? (str.: 58)

  Ing. Luděk Novák

Osivo a sadba

Technologie

 • Zkušenosti s pěstováním meziplodinových směsí v sušší oblasti jižní Moravy (str.: 102-104)

  Rostislav Mátl

 • Vertikální zpracování půdy jako systémové řešení eroze a osevních postupů (str.: 108-111)

  Ing. Antonín Šandera

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého (str.: 63-65)

  Bc. Jakub Špaček

1

Úvodník

Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

KURENT

4

Kalendář červenec–srpen

KURENT

6-10

Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září

Ing. Josef Gall

11

Praxí oceňované podzimní ošetření obilnin

Ing. Vladimír Sys

12-14

Význam podzimního herbicidního ošetření ozimých obilnin - výsledky srovnávacích pokusů

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Dita Hiřmanová Ing. Luděk Procházka

15

Cenově výhodně proti plevelům v obilninách na podzim

Ing. Josef Suchánek

16-17

Trinity - jednoduše bez plevelů

Ing. Jiří Vašek

18

Úspěšná loňská premiéra Juventusu Plus

Ing. Lubomír Jůza

19

Podzim bez starostí se společností ALMIRO

Ing. Jakub Matějovský

20-23

Plevele v ozimé pšenici a potenciální ztráta na výnosu

Ing. Jan Winkler, Ph.D. Ing. Pavla Foldynová Prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. Ing. Ivana Rypová, Ph.D. Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

24-27

Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě

Ing. Jan Štrobach, Ph.D. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

28

Kompletní řešení proti plevelům v řepce

Ing. Marek Šmika

29

Podzimní herbicidní ošetření řepky s přípravky INNVIGO

Ing. Jana Dočkalová

30-31

Agil® 100 EC - nekompromisně proti výdrolu obilnin

Ing. Jiří Vašek

32

Řešení proti rezistentním populacím dřepčíka olejkového

Ing. Vladimír Čech

35

Okénko do zahraničí - mandelinka bramborová „super škůdcem“

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

36-40

Trendy vývoje plevelových společenstev v ozimech

Ing. Jakub Mikulka Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

42

Roundup® Flex a Roundup® Klasik Pro - ideální nejen pro posklizňové aplikace

MVDr. Milan Malena

44

Choroby olejnin - kořenové a krčkové choroby máku

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

45

Choroby rakytníku

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

46-47

Dřepčíci rodu Phyllotreta a dřepčík olejkový - Jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům?

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Ing. Pavel Kolařík Ing. Eva Plachká, Ph.D.

48-50

Biologická ochrana proti sviluškám ve skleníkové produkci plodové zeleniny

Ing. Václav Psota, Ph.D.

51

Užitečné organizmy (47) - mšicomaři (II)

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

52-54

Trvale udržitelné používání přípravků na ochranu rostlin - nové nařízení EK

Ing. Pavel Minář, Ph.D.

55

Rostlinné pesticidy (169. díl) Valeriana offi cinalis L. - kozlík lékařský

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

56-57

Ověřují nové možnosti pro mák

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

58

Jak omezit výpadky deklarované účinnosti přípravků?

Ing. Luděk Novák

59

Účinek mimokořenové výživy a stimulace růstu v ozimé pšenici

Ing. Tomáš Javor, Dis. Ing. Lenka Beranová, DiS. Ing. Martin Bohuněk, MBA.

60-62

Vliv zeolitů na hospodaření s vodou v půdě

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D. Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Ing. et Ing. Simona Procházková

63-65

Vliv zasolení na primární metabolizmus a enzymatickou aktivitu máku setého

Bc. Jakub Špaček

66-68

GMO jako alternativa k používání chemických pesticidů

Doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc.

69

Trefit se s odrůdou do sucha stojí za trochu přemýšlení

Ing. Kamil Štípek, Ph.D.

70-71

Vysoký výnos nemusí být drahý

Ing. Filip Daněk

72

Odrůda, co šlape i v sušších podmínkách

Ing. Stanislav Doležal

74

Královna českých polí mezi pšenicemi

Ing. Jana Černá Ing. Stanislav Doležal

75

Novinky, které zaujaly na polních dnech

Ing. Pavel Stehlík

76

Plná sada medailí

Ing. Luděk Novotný

78

Nejvýznamnější krmné pšenice v ČR v praxi

Ing. Luděk Novotný

80

„BECKY“ opět sype

Ing. Luděk Novotný

82

Ozimé ječmeny SAATEN-UNION v praxi přesvědčily

Ing. Luděk Novotný

84

„Devatero přikázání“ pro omezení námele v zrnu žita

Ing. Luděk Novotný

86-88

Základní přehled podmínek dotace na agrolesnické systémy

Ing. Tereza Humešová

90-93

Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Tomáš Voršilka Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Bc. Lenka Chvalová Bc. Vít Trhlík Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Martin Žamboch

94-96

Pěstování minoritních olejnin - světlice barvířská

Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Ing. Melanie Langová

98-101

Meziplodiny a přímé setí - zkušenosti SIUZ

Ing. Martina Poláková

102-104

Zkušenosti s pěstováním meziplodinových směsí v sušší oblasti jižní Moravy

Rostislav Mátl

105-107

Předpoklad produkce olejnin a zejména sóji v roce 2023

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

108-111

Vertikální zpracování půdy jako systémové řešení eroze a osevních postupů

Ing. Antonín Šandera

112-129

Obilniny ozimé - podzimní aplikace herbicidů

KURENT

128-130

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 6. 2023)

KURENT

Celkem článků: 51

Limagrain
detail