Chemap Agro s.r.o.

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Expanze vlhkomilných plevelů na orné půdě (str.: 38-42)
  Agromanuál 2020/2
 • Chrpa modrá (str.: 28-29)
  Agromanuál 2019/8
 • Kokrhel luštinec - plevel v jarních obilninách (str.: 21-23)
  Agromanuál 2017/2
 • Mrvka myší ocásek - nově se šířící plevel na orné půdě (str.: 16-17)
  Agromanuál 2016/9-10
 • Oves hluchý - významný plevel nejen jarních obilnin (str.: 12-14)
  Agromanuál 2019/5
 • Problematika aplikace neselektivních herbicidů na strniště (str.: 12-14)
  Agromanuál 2020/6
 • Problematika regulace vytrvalých plevelů v souvislosti s omezováním používání herbicidů obsahujících glyfosát (str.: 8-10)
  Agromanuál 2019/6
 • Problematika škod zvěří na zemědělské půdě (str.: 113-115)
  Agromanuál 2016/6
 • Proč dochází k pozdnímu zaplevelení širokořádkových plodin (str.: 12-13)
  Agromanuál 2014/5
 • Příprava porostů na sklizeň - předsklizňové aplikace a použití herbicidů na strništi (str.: 8-11)
  Agromanuál 2014/6
 • Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů ve vztahu k předsklizňovým aplikacím herbicidů (str.: 8-10)
  Agromanuál 2015/6
 • Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů (str.: 35-37)
  Agromanuál 2020/3
 • Význam ozimých jednoděložných plevelů na orné půdě (str.: 22-25)
  Agromanuál 2019/8
 • Význam předsklizňových aplikací herbicidů a jejich aplikací na strniště v systémech integrované regulace plevelů (str.: 10-12)
  Agromanuál 2016/6

Celkem článků: 14

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Polní dny Sója 2020
detail