BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Expanze vlhkomilných plevelů na orné půdě (str.: 38-42)
  Agromanuál 2020/2
 • Historie a současnost plevelových společenstev na orné půdě (str.: 12-14)
  Agromanuál 2021/2
 • Chrpa modrá (str.: 28-29)
  Agromanuál 2019/8
 • Kokrhel luštinec - plevel v jarních obilninách (str.: 21-23)
  Agromanuál 2017/2
 • Mrvka myší ocásek - nově se šířící plevel na orné půdě (str.: 16-17)
  Agromanuál 2016/9–10
 • Oves hluchý - významný plevel nejen jarních obilnin (str.: 12-14)
  Agromanuál 2019/5
 • Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě (str.: 24-27)
  Agromanuál 2023/8
 • Pozdně jarní jednoděložné plevele (str.: 16-18)
  Agromanuál 2023/4
 • Problematika aplikace neselektivních herbicidů na strniště (str.: 12-14)
  Agromanuál 2020/6
 • Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce (str.: 20-22)
  Agromanuál 2020/8
 • Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce (str.: 16-18)
  Agromanuál 2023/7
 • Problematika regulace vytrvalých plevelů v souvislosti s omezováním používání herbicidů obsahujících glyfosát (str.: 8-10)
  Agromanuál 2019/6
 • Problematika škod zvěří na zemědělské půdě (str.: 113-115)
  Agromanuál 2016/6
 • Proč dochází k pozdnímu zaplevelení širokořádkových plodin (str.: 12-13)
  Agromanuál 2014/5
 • Příčiny šíření trávovitých plevelů (str.: 22-26)
  Agromanuál 2022/8
 • Příprava porostů na sklizeň - předsklizňové aplikace a použití herbicidů na strništi (str.: 8-11)
  Agromanuál 2014/6
 • Regulace plevelů v meziporostním období (str.: 38-40)
  Agromanuál 2022/7
 • Regulace plevelů v meziporostním období - význam meziplodin (str.: 10-12)
  Agromanuál 2021/6
 • Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce (str.: 16-19)
  Agromanuál 2022/7
 • Rostoucí význam ozimých jednoděložných plevelů na zemědělské půdě (str.: 8-10)
  Agromanuál 2020/9–10
 • Trendy vývoje plevelových společenstev v ozimech (str.: 36-40)
  Agromanuál 2023/8
 • Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů (str.: 12-18)
  Agromanuál 2021/9–10
 • Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů ve vztahu k předsklizňovým aplikacím herbicidů (str.: 8-10)
  Agromanuál 2015/6
 • Vliv střídání plodin na výskyt plevelů (str.: 14-16)
  Agromanuál 2021/1
 • Vliv technologií pěstování plodin na změny ve společenstvech plevelů (str.: 35-37)
  Agromanuál 2020/3
 • Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření (str.: 35-39)
  Agromanuál 2024/1
 • Význam ozimých jednoděložných plevelů na orné půdě (str.: 22-25)
  Agromanuál 2019/8
 • Význam předsklizňových aplikací herbicidů a jejich aplikací na strniště v systémech integrované regulace plevelů (str.: 10-12)
  Agromanuál 2016/6
 • Změny v plevelových společenstvech (str.: 35-37)
  Agromanuál 2023/1

Celkem článků: 29

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Proseeds
detail