BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2021/9–10

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad (str.: 6-10)

  Ing. Josef Gall

Manuál

Ochrana

 • BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron 500 - spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin (str.: 22-0)

  Ing. Martin Běhal

 • Eliminace výdrolu kulturních trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách se zřetelem na řepku ozimou (str.: 24-25)

  Ing. Jan Frydrych Lenka Bradáčová

 • Posklizňové aplikace s přípravky Roundup® - Po sklizni kulturních plodin je čas na čisté pole (str.: 28-29)

  MVDr. Milan Malena

 • Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin (str.: 47)

  Ing. Zdeněk Folk

 • Agrostim Tria - silný kořen pro úspěšné přezimování řepky (str.: 48)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Podzimní herbicidní ošetření pšenice ozimé - efektivně a ekonomicky (str.: 19)

  Ing. Jana Dočkalová

 • Podzimní regulace plevelů v ozimých obilninách s BASF (str.: 20)

  Řešení problematických plevelů po ukončení registrace Gleanu

  Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

Osivo a sadba

Precizní zemědělství

 • AG Tracker - nejen inteligentní GPS monitoring pro zemědělství (str.: 84)

  Ing. Pavel Palas

 • AGRI-PRECISION - unikátní software pro plánování provozu zemědělské techniky (str.: 85)

  Ing. Michal Kruliš

Technika

 • Samojízdný postřikovač Hardi Alpha evo se stabilními rameny Delta Force (str.: 91)

  Jana Kadlčíková

Technologie

 • Porovnání konvenčního a minimalizačního zpracování půdy (str.: 112-114)

  Bc. Tomáš Polan

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Budoucnost racionální výživy rostlin s ohledem na zavádění EU strategie Farm to Fork (str.: 70)

  Ing. Jan Motloch

 • Zlepšení počátečního růstu a silnější rostliny po zimě - řešení hledejme mezi rostlinnými hormony (str.: 71)

  Ing. Lucie Dundálková

1

Úvodník

Ing. Vít Langmaier

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4

Kalendář září–prosinec

Ing. Vít Langmaier

6-10

Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad

Ing. Josef Gall

11

Herbicidní ošetření obilnin na podzim

Ing. Pavel Hasman

12-18

Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

19

Podzimní herbicidní ošetření pšenice ozimé - efektivně a ekonomicky

Ing. Jana Dočkalová

20

Podzimní regulace plevelů v ozimých obilninách s BASF

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

21

Spolehlivá ochrana ozimých obilnin s FMC Agro

Ing. Miroslav Kroulík

22-0

BeFlex, Fenix, Foker, Chlortoluron 500 - spolehlivá herbicidní ochrana ozimých obilnin

Ing. Martin Běhal

24-25

Eliminace výdrolu kulturních trav pěstovaných na semeno v následných polních plodinách se zřetelem na řepku ozimou

Ing. Jan Frydrych Lenka Bradáčová

26

Vedení řepkových porostů po založení a jejich příprava na přezimování

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.

28-29

Posklizňové aplikace s přípravky Roundup® - Po sklizni kulturních plodin je čas na čisté pole

MVDr. Milan Malena

30-32

Ekosystémové služby v zemědělství (2) - Regulace plevelů ekosystémovými službami

Ing. Hana Foffová RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D. Doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D.

33

Spolehlivá ochrana a podpora růstu řepky ozimé s ALMIRO

Ing. Jakub Matějovský

34-35

Verticillium longisporum na řepce ozimé - Účinnost biologických preparátů v řízených podmínkách

Ing. Eva Zusková Ing. Anežka Rásochová Mgr. Veronika Konradyová (Říčařová), Ph.D. Ing. Marie Maňasová, Ph.D. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

36-37

Možnosti využití a choroby druhů lupiny

Ing. Irena Bačová

38-39

Choroby řepy - listové skvrnitosti řepy

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

40-43

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (II.) - Oomycety na ovocných dřevinách

Mgr. Karel Černý, Ph.D. Mgr. Markéta Hrabětová Ing. Marcela Mrázková Ing. Ludmila Havrdová, Ph.D. Ing. Juraj Grígel Doc. Ing. Daniel Zahradník, Ph.D. Ing. et Ing. Dita Šetinová Mgr. Zuzana Haňáčková

45

Choroby a škůdci lísky

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

46

Užitečné organizmy (28) - Diaprioidea

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

47

Nové možnosti ochrany proti podzimním škůdcům řepky a obilnin

Ing. Zdeněk Folk

48

Agrostim Tria - silný kořen pro úspěšné přezimování řepky

Ing. Lukáš Svoboda

49-51

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (50) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci IV. - brukvovitá zelenina

Ing. Tereza Horská, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D.

52-54

Ochrana ovoce v integrované produkci v září a říjnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

56-57

Nelegální pesticidy - popelka mezi tématy Zelené dohody pro Evropu

Ing. Miluše Dvoržáková

58-64

Sója zavítala pod Říp

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

66

Zakládání a ošetření ozimů

Ing. Martin Král, Ph.D. Ing. Jaroslav Mach

66-69

Proč je vápník pro rostliny důležitý?

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.

70

Budoucnost racionální výživy rostlin s ohledem na zavádění EU strategie Farm to Fork

Ing. Jan Motloch

71

Zlepšení počátečního růstu a silnější rostliny po zimě - řešení hledejme mezi rostlinnými hormony

Ing. Lucie Dundálková

72

LG 31.272 - výnosný a spolehlivý zrnový hybrid

Ing. Jiří Matuš

73

Silážní hybridy kukuřice Pioneer pro Moravu

Ing. Oldřich Dostál

74-75

Robbotti Tour 2021 představila budoucnost na mnoha polích

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

76-78

Vývojové směry v oblasti precizního zemědělství

Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Pavel Hamouz, Ph.D. Ing. Jaroslav Pinkas

79-81

Současný trend v robotizaci ochrany rostlin

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

82-83

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84

AG Tracker - nejen inteligentní GPS monitoring pro zemědělství

Ing. Pavel Palas

85

AGRI-PRECISION - unikátní software pro plánování provozu zemědělské techniky

Ing. Michal Kruliš

86

Next Farming - zemědělský trojúhelník 21. století: pole - vesmír - kancelář

Vlastimil Jeroným Vonšovský

87

PREFARM® - komplexní, flexibilní a za nejlepší cenu

Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.

88-89

Budoucnost zemědělství je v technologiích

Ing. Václav Jirka

89

Nové xarvio® CONNECT

Ing. Martina Čížková

90

Varistar® - jednoduše variabilně

Ing. Martina Semrádová

91

Samojízdný postřikovač Hardi Alpha evo se stabilními rameny Delta Force

Jana Kadlčíková

92-94

Postřikovače a nové trendy v ochraně rostlin

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

95

Rok se službami FarmSight: Velkostatek Tetín

Ing. Lešek Podhorský

96-97

Specialisté na postřikovače z jihu Čech

Ing. Jan Kovařík

98-101

Samojízdné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

102-107

Návěsné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

108-109

Nesené postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

110-111

Skladování cukrovky

Ing. Klára Pavlů, Ph.D.

112-114

Porovnání konvenčního a minimalizačního zpracování půdy

Bc. Tomáš Polan

114-117

Základy zpracování půdy (9) - hlubší kypření půdy bez obracení ornice

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

118-120

Striptill jako lék na zhutnělé půdy

Ing. Josef Šebela

121

Přehled nových registrací (1.–31. 7. 2021)

Ing. Vít Langmaier

Celkem článků: 56

Proseeds
detail