BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2021/6 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 6-9)

  Ing. Josef Gall

 • Bayer prezentoval hybridy řepky a možnosti jejich ošetření on-line (str.: 30)

  Ing. Vít Langmaier

Manuál

Ochrana

 • Regulace plevelů v semenných porostech trav (1) Obecná doporučení a ochrana jílků a kostřav (str.: 18-21)

  Ing. Radek Macháč, Ph.D.

 • Roundup® Flex - odstranění konkurence plevelů před setím ozimé řepky (str.: 22-23)

  MVDr. Milan Malena

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2017–2020) (str.: 90-91)

  Ing. Olga Dvořáčková

Technologie

 • Vliv rozdílného způsobu zpracování půdy na výnosové parametry ozimé řepky olejky (str.: 132-133)

  Bc. Václav Tomášek

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Repka ozimná - jesenné ošetrenie - Herbicídy (str.: 10-19)

  KURENT

 • Repka ozimná - jesenné ošetrenie - Graminicídy (str.: 20)

  KURENT

Ochrana

Osivo a sadba

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

RNDr. Jan Nedělník, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4

Kalendář červen–červenec

Ing. Vít Langmaier

6-9

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

Ing. Josef Gall

10-12

Regulace plevelů v meziporostním období - význam meziplodin

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Milan Vach, CSc. Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

14-17

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin - štírovníky

Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Ing. Hana Smejkalová Ing. Karla Kolaříková

18-21

Regulace plevelů v semenných porostech trav (1) Obecná doporučení a ochrana jílků a kostřav

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

22-23

Roundup® Flex - odstranění konkurence plevelů před setím ozimé řepky

MVDr. Milan Malena

24

Okénko agronoma - Statek Jana Křováčka v Jizerním Vtelně

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

25

Vydržet a nepolevit až do cíle

Ing. Jakub Matějovský

26-27

Využití odrůdové rezistence v ochraně před virovými chorobami obilnin

Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Jiban Kumar, Ph.D. Ing. Ondřej Veškrna

28

Redigo Pro - do všech obilnin

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

29

Spolehlivá mořidla Innvigo

Ing. Roman Lesa

30

Bayer prezentoval hybridy řepky a možnosti jejich ošetření on-line

Ing. Vít Langmaier

31-32

Nad řepkou v Červeném Újezdě

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

32

Úspěšný Vibrance slaví 10 let

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

34

Revyluce v segmentu mořidel osiva pšenice

Ing. Marek Světlík, Ph.D.

36-38

Cercospora beticola na cukrovce - co je nového

Ing. Vít Bittner

39

Choroby řepy - bakteriální choroby řepy (I).

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

40

Choroby a škůdci dřínu

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

42-44

Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2020

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

46

Kladivo na zavíječe

Ing. Vladimír Sys

48-49

Háďátko řepné - biologie a možnosti ochrany

Ing. Ondřej Douda, Ph.D. Ing. Marie Maňasová, Ph.D. Doc. Ing. Miloslav Zouhar, Ph.D. RNDr. David Novotný, Ph.D. Ing. Jaromír Chochola, CSc. Ing. Pavel Fridrich

50-51

Škodcovia kapustovín (5) Škodcovia poškodzujúci listy rastlín - mory

Ing. Ján Tancik, PhD.

52-54

Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

56-57

Rezistence škodlivých hlodavců vůči rodenticidním nástrahám

RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

58-59

Arrest Plus® - dozrají a nevypadnou

Ing. Jiří Vašek

60-61

SuperAgrovital - pojistka bohaté sklizně

Ing. Zdeněk Žák

62-65

Ochrana ovocných sadů během měsíce června

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

66-68

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (48) Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci II. - monitoring výskytu reziduí

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D.

69

Rostlinné pesticidy (148. díl) Piper guineense - pepřovník guinejský

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

70

Užitečné organizmy (25) Parazitoidi octomilky

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

72

Okénko do zahraničí - cíle v oblasti klimatu ohrožují rostoucí emise oxidu dusného

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

73

Vliv listových aplikací na výnos a kvalitu silážní kukuřice

Ing. Olga Urbánková Ing. Jiří Renč

74

Systém Energen v cukrové řepě

Ing. Kamil Kraus, Ph.D. Ing. Jaroslav Mach

74-75

RGT Reform - suverénní výkon za každého počasí

Ing. Pavel Stehlík Jaroslav Jančík

76-79

Vliv fuzarióz klasu na kvalitu odrůd pšenice

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.

80

LG Keramik - výnos a kvalita kdekoli

Ing. Stanislav Doležal

81

Cerealie společnosti Caussade Semences

Ing. Andrea Kryštofová

82

Ověřeno v praxi - Hyking (B/C) dominuje výnosem

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

84

LG Absalon - na poli je šampion

Ing. Stanislav Doležal

86-87

Nové výsledky zkoušení odrůd ozimé pšenice pro ekologické zemědělství

Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc.

88-89

Seznam doporučených odrůd ozimého ječmene pro rok 2021

Ing. Olga Dvořáčková

90-91

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2017–2020)

Ing. Olga Dvořáčková

92

Odrůdy tritikale ozimého, 2021

Ing. Vladimíra Horáková

93

Odrůdy žita ozimého, 2021

Ing. Vladimíra Horáková

94-96

Nově registrované odrůdy ozimé pšenice, 2021

Ing. Vladimíra Horáková

96-98

Popisy odrůd pšenice ozimé, 2021

Ing. Vladimíra Horáková

99

Perspektivní odrůdy ozimých obilnin

Ing. Filip Daněk

100-101

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2017–2020)

Ing. Vladimíra Horáková

102-107

Pšenice ozimá - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2021

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

108-122

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2021

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

110-113

Ječmen ozimý - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2021

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116-117

Žito ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2021

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

120-121

Tritikale ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2021

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

123

Řepkový polní den Pioneer pod Ranou

Ing. Jana Hejnalová

124-128

Mulčovaná sláma a kompost jako možná součást řešení eroze u brambor

Ing. Petr Dvořák, Ph.D. Ing. Martin Král, Ph.D. Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

129-131

Odstranění zhutnění v kolejových stopách ve chmelnicích

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Jiří Dreksler Ing. Jan Vostřel Ing. Karel Krofta, Ph.D.

132-133

Vliv rozdílného způsobu zpracování půdy na výnosové parametry ozimé řepky olejky

Bc. Václav Tomášek

134-136

Základy zpracování půdy (6) - orba (II.)

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

137

Přehled nových registrací (1.–30. 4. 2021)

Ing. Vít Langmaier

Celkem článků: 61

Slovenská příloha

2

Ošetrenia repky, ktoré môžu byť kľúčové

Ing. Mária Lichvárová

3

Úspešné porasty repky

Ing. Emília Švecová

4-5

Vaše skúsenosti s hybridom repky LG Ambassador

Ing. Milena Mařáková

6-9

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2021

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

10-19

Repka ozimná - jesenné ošetrenie - Herbicídy

KURENT

20

Repka ozimná - jesenné ošetrenie - Graminicídy

KURENT

Celkem článků: 6

Limagrain
detail