BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2021/5

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen (str.: 6-12)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Brambor - přípravky proti houbovým chorobám (str.: 152-155)

  KURENT

 • Brambor - přípravky proti škůdcům (str.: 154-159)

  KURENT

Ochrana

 • Systém Clearfield® zlepšuje rentabilitu pěstování řepky (str.: 16)

  Ing. Marek Šmika

 • Prosaro® 250 EC - výhodně proti listovým a klasových chorobám v obilninách (str.: 26)

  Ing. Josef Suchánek

 • Ošetření obilnin proti chorobám listů a klasů (str.: 27)

  Ing. Pavel Egert

 • Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL (str.: 32)

  Ing. Petr Kabelka

 • Choroby slunečnice dominující v České republice v minulých třech letech (str.: 38-40)

  Ing. Karel Říha, st.

 • Účinnost přírodních látek při regulaci mandelinky bramborové v pásmech vodních zdrojů (str.: 56-57)

  Ing. Luboš Petříček

 • Agrostim Tria - špičkový stimulátor do všech plodin (str.: 84-85)

  Ing. Jiří Kabeš

Osivo a sadba

 • Prodejem osiva to u SOUFFLET AGRO nekončí, ale začíná (str.: 119)

  Ing. Petr Fuksík

 • Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé - Výsledky zkoušení odrůd z let 2018–2020, ÚKZÚZ (str.: 126-129)

  Ing. Petr Zehnálek

 • Hybrid PT284 s vynikající odolností nádorovitosti kořenů (str.: 133)

  Bc. Petr Dostál

 • Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2021 (str.: 134-139)

  Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

4

Kalendář květen–červen

Ing. Vít Langmaier

6-12

Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen

Ing. Josef Gall

13-15

Plevelná řepa - komplexní pohled

Ing. Josef Holec, Ph.D. Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

16

Systém Clearfield® zlepšuje rentabilitu pěstování řepky

Ing. Marek Šmika

18-22

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin - svazenka

Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Ing. Kateřina Smékalová, Ph.D. Ing. Karla Kolaříková

23

Nepřekonaná spolehlivost

Josef Zeman

24-25

Vliv chorob obilnin na výnos

Ing. Tomáš Fiala

26

Prosaro® 250 EC - výhodně proti listovým a klasových chorobám v obilninách

Ing. Josef Suchánek

27

Ošetření obilnin proti chorobám listů a klasů

Ing. Pavel Egert

28

Osiris® Pack - nová generace fungicidu Osiris® pro špičkovou kvalitu

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

30-31

Dirigent® - pojistka ochrany klasu

Ing. Jiří Vašek

32

Kompletní fungicidní ochrana obilnin od společnosti UPL

Ing. Petr Kabelka

33

Choroby řepy (2) - virové choroby řepy (II.)

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

34-35

Zdravé porosty a vysoké výnosy s přípravky společnosti ALMIRO

Ing. Jakub Matějovský

36-37

Fungicidní ochrana a stimulace sóji v roce 2020

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

38-40

Choroby slunečnice dominující v České republice v minulých třech letech

Ing. Karel Říha, st.

41-45

Možnosti ochrany porostů kmínu kořenného

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D. Ing. Lenka Odstrčilová, Ph.D.

46-48

Povětrnostní podmínky v roce 2020 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Ervín Hausvater, CSc.

49-51

Ochrana obilnín proti voškám

Ing. Ján Tancik, PhD.

52-0

Možnosti ošetření osiva řepky ozimé

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková Ing. Michaela Hospodková

54-55

Riziko škodlivosti makadlovky řepné v roce 2021

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

56-57

Účinnost přírodních látek při regulaci mandelinky bramborové v pásmech vodních zdrojů

Ing. Luboš Petříček

58-62

Ochrana brambor proti mandelince bramborové a výsledky pokusů s insekticidy v roce 2020

Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Ervín Hausvater, CSc.

63

Nexide® - mimořádně silný pyrethroid

Ing. Miroslav Kroulík

64-65

Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý - potenciální škůdci nejen řepky?

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Ing. Aneta Nečasová Ing. Žaneta Pražanová

66-68

Ovlivnil průběh ročníku 2020 výskyt zavíječe kukuřičného?

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

69-73

Ochrana proti škůdcům slunečnice

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Ing. Martina Stejskalová, Ph.D.

74-75

Kalendář předsklizňové ochrany proti škůdcům ve skladech

Ing. Radek Aulický, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

76

Užitečné organizmy (24) - Ibaliidae

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

77-79

Využití přírodních látek s antifungální aktivitou při produkci chmele

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Ing. Jan Řehoř Ing. Jan Vostřel Doc. Ing. Adéla Fraňková, Ph.D.

80-82

V lesích neškodí jen kůrovci na smrku

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

83

Rostlinné pesticidy (147. díl) - Gmelina arborea

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

84-85

Agrostim Tria - špičkový stimulátor do všech plodin

Ing. Jiří Kabeš

86-89

Ochrana sadů v květnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

90-91

Okénko agronoma - Školní zemědělský podnik Lány

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

91

15 let činnosti pro luskoviny

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92-93

Proč používat biostimulátory - harmonie růstu

Ing. Jiří Vašek

94-95

Uplatnění síry v listové výživě hrachu

Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. Ing. Jiří Antošovský, Ph.D.

96-98

Variabilní přihnojení cukrové řepy

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Ing. Tomáš Javor, Dis. Ing. Jarmila Hubičková

100-101

Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd fosforem vypracovaných VÚRV (II.) - Snížené hnojení

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

102-104

Změny v hospodaření ve zranitelných oblastech

Ing. Olga Venerová

105

Nové vícesložkové hnojivo Polysulphate®

Ing. Vít Chmel, MBA

106-109

Potreba starostlivosti o komunikáciu a kvalitu vzťahov v produkčnom procese poľných plodín

Ing. Ján Halas Ing. Stanislav Torma, PhD.

110-111

Stimulace osiva řepky může zvýšit výnosy

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

111

Aktuálně o bramborách a révě vinné

Ing. Kamil Kraus, Ph.D. Ing. Jaroslav Mach

112

Která řepka nasype víc

Ing. Michal Adler

113

ES Capello Protect - první na českém trhu

Ing. Kristýna Kysilková

114

Alvaro KWS - řepka pilná jako včelka

Ing. Jan Pazdera

116

DK Excited - vrchol na dosah

Ing. Ján Hanuska

117

Řepky s jistou a dobrou ekonomikou

Ing. Robert Lenárt

118

Okénko do zahraničí - upravené bakterie mohou zachránit včely

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

119

Prodejem osiva to u SOUFFLET AGRO nekončí, ale začíná

Ing. Petr Fuksík

120-122

Výsledky hodnocení odrůd a jejich směsí u řepky ozimé v sezoně 2019/20

Ing. David Bečka, Ph.D. Prof. Ing. Jan Vašák, CSc. Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

123

Výnosné řepky Caussade 2021

Ing. Andrea Kryštofová

124-127

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2021

Ing. Petr Zehnálek

126-129

Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé - Výsledky zkoušení odrůd z let 2018–2020, ÚKZÚZ

Ing. Petr Zehnálek

130-132

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2019/20

Mgr. Veronika Konradyová (Říčařová), Ph.D. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Jaroslava Vospělová Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. Ing. Mojmír Mička Ing. Petr Čech

133

Hybrid PT284 s vynikající odolností nádorovitosti kořenů

Bc. Petr Dostál

134-139

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2021

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

140-145

Vlastnosti ozimé řepky nabízené v roce 2021

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

146-148

Omezovat nežádoucí úlet postřiku se vyplatí

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

149-151

Základy zpracování půdy (5) - orba (I.)

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

152-155

Brambor - přípravky proti houbovým chorobám

KURENT

154-159

Brambor - přípravky proti škůdcům

KURENT

160-161

Přehled nových registrací (1.–31. 3. 2021)

Ing. Vít Langmaier

Celkem článků: 66

Limagrain
detail