BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Seznam článků autora:

 • Bázlivec kukuřičný - reálná hrozba? (str.: 28-29)
  Agromanuál 2011/6
 • Bázlivec kukuřičný jako škůdce kukuřice (str.: 36-37)
  Agromanuál 2015/6
 • Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2017 (str.: 43-45)
  Agromanuál 2018/6
 • Bázlivec kukuřičný v roce 2016 a doporučená ochrana (str.: 36-39)
  Agromanuál 2017/5
 • Biodiverzita hmyzu u semenných porostů vojtěšky seté (str.: 40-41)
  Agromanuál 2011/11–12
 • Blýskáček řepkový a jeho schopnost odolávat pyretroidům (str.: 50-54)
  Agromanual 2011/3
 • Doporučení pro pěstitele máku (str.: 104-105)
  Agromanuál 2018/2
 • Efektivita ochrany proti zrnokazu fazolovému (str.: 56-57)
  Agromanuál 2014/8
 • Hmyzí škůdci máku - krytonosec makovicový a bejlomorka maková (str.: 44-45)
  Agromanuál 2014/5
 • Hmyzí škůdci na máku - ochranná opatření proti nim (str.: 43-45)
  Agromanuál 2006/5
 • Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku? (str.: 56-60)
  Agromanuál 2016/3
 • Jak na krytonosce kořenového v roce 2014 (str.: 58-59)
  Agromanuál 2014/3
 • Jak na krytonosce makovicového a bejlomorku makovou (str.: 32-33)
  Agromanuál 2013/6
 • Jak na ochranu proti makovicovým škůdcům v roce 2017 (str.: 33-35)
  Agromanuál 2017/5
 • Jak na žlabatku stonkovou v máku (str.: 58-59)
  Agromanuál 2012/5
 • Krytonosec kořenový - škodlivost a ochrana (str.: 38-39)
  Agromanuál 2011/2
 • Krytonosec makovicový a bejlomorka maková - zásady ochrany (str.: 32-34)
  Agromanuál 2015/6
 • Kukuřice setá - hmyzí škůdce bázlivec kukuřičný (str.: 27-29)
  Agromanuál 2014/6
 • Květilka zelná - škůdce ozimé řepky (str.: 28)
  Agromanuál 2011/8
 • Monitoring a škody způsobené bázlivcem kukuřičným (str.: 26-28)
  Agromanuál 2013/6
 • Monitoring biodiverzity škůdců v travních a jetelových porostech (str.: 58-61)
  Agromanuál 2009/5
 • Možnosti ochrany lesknice kanárské proti hmyzím škůdcům (str.: 44-45)
  Agromanuál 2016/7
 • Možnosti ochrany semenných porostů jetele lučního před nosatčíky rodu Apion v ekologickém zemědělství (str.: 50-51)
  Agromanuál 2014/7
 • Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015 - které insekticidy zaberou a které selžou? (str.: 52-55)
  Agromanuál 2015/3
 • Nové možnosti ochrany proti makovicovým škůdcům (str.: 50-51)
  Agromanuál 2016/5
 • Nové možnosti řešení ochrany vzcházejících porostů víceletých pícnin před listopasi (str.: 68-69)
  Agromanuál 2017/3
 • Nově proti hmyzím škůdcům semenných porostů jetele lučního (str.: 70-72)
  Agromanuál 2013/5
 • Nově v ochraně proti makovicovým škůdcům na máku setém (str.: 43-44)
  Agromanuál 2007/6
 • Ochrana kukuřice před zavíječem kukuřičným (str.: 40-41)
  Agromanuál 2011/5
 • Ochrana máku před krytonoscem kořenovým (str.: 64-65)
  Agromanuál 2013/3
 • Ochrana máku setého proti významným hmyzím škůdcům - krytonosec makovicový a bejlomorka maková (str.: 41-43)
  Agromanuál 2018/5
 • Ochrana porostů ozimé řepky před stonkovými krytonosci rodu Ceutorhynchus (str.: 44-47)
  Agromanuál 2014/2
 • Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2015/2
 • Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům (str.: 42-45)
  Agromanuál 2019/7
 • Ochrana semenných porostů jetele lučního proti hmyzím škůdcům (str.: 36-37)
  Agromanuál 2012/6
 • Ochrana vzcházejících porostů máků před hmyzími škůdci (str.: 58-59)
  Agromanuál 2015/3
 • Ochrana vzcházejících porostů víceletých pícnin před hmyzími škůdci (str.: 68-69)
  Agromanuál 2015/4
 • Perspektivní metody ochrany máku setého vůči krytonosci kořenovému (str.: 62-64)
  Agromanuál 2016/3
 • Ploštice v semenných porostech vojtěšky a možnosti ochrany proti nim (str.: 26-27)
  Agromanuál 2008/7
 • Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě (str.: 36-39)
  Agromanuál 2015/8
 • Problémy s rezistencí u škůdců řepky (str.: 58-61)
  Agromanuál 2017/3
 • Regulace početnosti hmyzích škůdců na hrachu setém (str.: 84-87)
  Agromanuál 2013/4
 • Regulace početnosti zavíječe kukuřičného v porostech kukuřice (str.: 46-47)
  Agromanuál 2016/5
 • Rezistence blýskáčka řepkového vůči pyretroidům - zbytečné nebo oprávněné obavy? (str.: 60-63)
  Agromanual 2010/4
 • Rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů (str.: 47-51)
  Agromanuál 2019/2
 • Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku (str.: 56-60)
  Agromanuál 2018/3
 • Semenní škůdci jetele lučního a ochrana proti nim (str.: 62-63)
  Agromanuál 2018/7
 • Sledování hmyzích druhů v porostech víceletých pícnin na vybraných lokalitách jižní Moravy v roce 2017 (str.: 58-61)
  Agromanuál 2018/8
 • Sledování hmyzích škůdců polních plodin a jejich prahy škodlivosti (str.: 36-39)
  Agromanuál 2012/11–12
 • Stonkoví krytonosci na ozimé řepce (str.: 48-49)
  Agromanuál 2016/2
 • Škůdci máku a ochrana proti nim v roce 2009 (1. část) (str.: 70-71)
  Agromanuál 2009/4
 • Škůdci máku a ochrana proti nim v roce 2009 (2. část) (str.: 56-57)
  Agromanuál 2009/5
 • Škůdci máku v jarním období (str.: 58-59)
  Agromanuál 2020/3
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2012/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2014/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2016/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2018/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2021/5
 • Vliv žíru a početnosti krytonosce kořenového na poškození máku setého v nejranějších fázích jeho vývoje (str.: 64-65)
  Agromanuál 2017/3
 • Výskyt a škodlivost zrnokaze fazolového (str.: 34-35)
  Agromanuál 2013/6
 • Výskyt makovicových škůdců a jejich regulace (str.: 44-45)
  Agromanuál 2011/5
 • Výsledky sledování a doporučení při ochraně kukuřice seté proti bázlivci kukuřičnému (str.: 38-39)
  Agromanuál 2016/6
 • Význam teplomilných hmyzích škůdců v porostech vojtěšky seté (str.: 36-37)
  Agromanuál 2013/6
 • Významní hmyzí škůdci v semenných porostech jetele lučního (str.: 32-33)
  Agromanuál 2011/7
 • Významní hmyzí škůdci v semenných porostech vojtěšky seté (str.: 34-36)
  Agromanuál 2011/7
 • Zastoupení hmyzích druhů na vojtěšce seté v letech 2013 a 2014 (str.: 34-37)
  Agromanuál 2015/7
 • Zavíječ kukuřičný - významný hmyzí škůdce kukuřičných polí (str.: 28-29)
  Agromanuál 2012/6
 • Zavíječ kukuřičný jako škůdce kukuřice pěstované na zrno i píci (str.: 40-43)
  Agromanuál 2014/5
 • Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným (str.: 32-33)
  Agromanuál 2008/6
 • Žlabatka stonková na máku a ochrana (str.: 65-66)
  Agromanuál 2013/5
 • Žlabatka stonková na máku setém (str.: 52-54)
  Agromanuál 2007/5

Celkem článků: 71

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Proseeds
detail