Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

Seznam článků autora:

 • Bázlivec kukuřičný - reálná hrozba? (str.: 28-29)
  Agromanuál 2011/6
 • Bázlivec kukuřičný jako škůdce kukuřice (str.: 36-37)
  Agromanuál 2015/6
 • Bázlivec kukuřičný na jižní Moravě v roce 2017 (str.: 43-45)
  Agromanuál 2018/6
 • Bázlivec kukuřičný v roce 2016 a doporučená ochrana (str.: 36-39)
  Agromanuál 2017/5
 • Biodiverzita hmyzu u semenných porostů vojtěšky seté (str.: 40-41)
  Agromanuál 2011/11-12
 • Blýskáček řepkový a jeho schopnost odolávat pyretroidům (str.: 50-54)
  Agromanual 2011/3
 • Doporučení pro pěstitele máku (str.: 104-105)
  Agromanuál 2018/2
 • Efektivita ochrany proti zrnokazu fazolovému (str.: 56-57)
  Agromanuál 2014/8
 • Hmyzí škůdci máku - krytonosec makovicový a bejlomorka maková (str.: 44-45)
  Agromanuál 2014/5
 • Hmyzí škůdci na máku - ochranná opatření proti nim (str.: 43-45)
  Agromanuál 2006/5
 • Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku? (str.: 56-60)
  Agromanuál 2016/3
 • Jak na krytonosce kořenového v roce 2014 (str.: 58-59)
  Agromanuál 2014/3
 • Jak na krytonosce makovicového a bejlomorku makovou (str.: 32-33)
  Agromanuál 2013/6
 • Jak na ochranu proti makovicovým škůdcům v roce 2017 (str.: 33-35)
  Agromanuál 2017/5
 • Jak na žlabatku stonkovou v máku (str.: 58-59)
  Agromanuál 2012/5
 • Krytonosec kořenový - škodlivost a ochrana (str.: 38-39)
  Agromanuál 2011/2
 • Krytonosec makovicový a bejlomorka maková - zásady ochrany (str.: 32-34)
  Agromanuál 2015/6
 • Kukuřice setá - hmyzí škůdce bázlivec kukuřičný (str.: 27-29)
  Agromanuál 2014/6
 • Květilka zelná - škůdce ozimé řepky (str.: 28)
  Agromanuál 2011/8
 • Monitoring a škody způsobené bázlivcem kukuřičným (str.: 26-28)
  Agromanuál 2013/6
 • Monitoring biodiverzity škůdců v travních a jetelových porostech (str.: 58-61)
  Agromanuál 2009/5
 • Možnosti ochrany lesknice kanárské proti hmyzím škůdcům (str.: 44-45)
  Agromanuál 2016/7
 • Možnosti ochrany semenných porostů jetele lučního před nosatčíky rodu Apion v ekologickém zemědělství (str.: 50-51)
  Agromanuál 2014/7
 • Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015 - které insekticidy zaberou a které selžou? (str.: 52-55)
  Agromanuál 2015/3
 • Nové možnosti ochrany proti makovicovým škůdcům (str.: 50-51)
  Agromanuál 2016/5
 • Nové možnosti řešení ochrany vzcházejících porostů víceletých pícnin před listopasi (str.: 68-69)
  Agromanuál 2017/3
 • Nově proti hmyzím škůdcům semenných porostů jetele lučního (str.: 70-72)
  Agromanuál 2013/5
 • Nově v ochraně proti makovicovým škůdcům na máku setém (str.: 43-44)
  Agromanuál 2007/6
 • Ochrana kukuřice před zavíječem kukuřičným (str.: 40-41)
  Agromanuál 2011/5
 • Ochrana máku před krytonoscem kořenovým (str.: 64-65)
  Agromanuál 2013/3
 • Ochrana máku setého proti významným hmyzím škůdcům - krytonosec makovicový a bejlomorka maková (str.: 41-43)
  Agromanuál 2018/5
 • Ochrana porostů ozimé řepky před stonkovými krytonosci rodu Ceutorhynchus (str.: 44-47)
  Agromanuál 2014/2
 • Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2015/2
 • Ochrana semenných porostů jetele lučního proti hmyzím škůdcům (str.: 36-37)
  Agromanuál 2012/6
 • Ochrana vzcházejících porostů máků před hmyzími škůdci (str.: 58-59)
  Agromanuál 2015/3
 • Ochrana vzcházejících porostů víceletých pícnin před hmyzími škůdci (str.: 68-69)
  Agromanuál 2015/4
 • Perspektivní metody ochrany máku setého vůči krytonosci kořenovému (str.: 62-64)
  Agromanuál 2016/3
 • Ploštice v semenných porostech vojtěšky a možnosti ochrany proti nim (str.: 26-27)
  Agromanuál 2008/7
 • Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě (str.: 36-39)
  Agromanuál 2015/8
 • Problémy s rezistencí u škůdců řepky (str.: 58-61)
  Agromanuál 2017/3
 • Regulace početnosti hmyzích škůdců na hrachu setém (str.: 84-87)
  Agromanuál 2013/4
 • Regulace početnosti zavíječe kukuřičného v porostech kukuřice (str.: 46-47)
  Agromanuál 2016/5
 • Rezistence blýskáčka řepkového vůči pyretroidům - zbytečné nebo oprávněné obavy? (str.: 60-63)
  Agromanual 2010/4
 • Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku (str.: 56-60)
  Agromanuál 2018/3
 • Semenní škůdci jetele lučního a ochrana proti nim (str.: 62-63)
  Agromanuál 2018/7
 • Sledování hmyzích druhů v porostech víceletých pícnin na vybraných lokalitách jižní Moravy v roce 2017 (str.: 58-61)
  Agromanuál 2018/8
 • Sledování hmyzích škůdců polních plodin a jejich prahy škodlivosti (str.: 36-39)
  Agromanuál 2012/11-12
 • Stonkoví krytonosci na ozimé řepce (str.: 48-49)
  Agromanuál 2016/2
 • Škůdci máku a ochrana proti nim v roce 2009 (1. část) (str.: 70-71)
  Agromanuál 2009/4
 • Škůdci máku a ochrana proti nim v roce 2009 (2. část) (str.: 56-57)
  Agromanuál 2009/5
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2012/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2014/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2016/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2018/2
 • Vliv žíru a početnosti krytonosce kořenového na poškození máku setého v nejranějších fázích jeho vývoje (str.: 64-65)
  Agromanuál 2017/3
 • Výskyt a škodlivost zrnokaze fazolového (str.: 34-35)
  Agromanuál 2013/6
 • Výskyt makovicových škůdců a jejich regulace (str.: 44-45)
  Agromanuál 2011/5
 • Výsledky sledování a doporučení při ochraně kukuřice seté proti bázlivci kukuřičnému (str.: 38-39)
  Agromanuál 2016/6
 • Význam teplomilných hmyzích škůdců v porostech vojtěšky seté (str.: 36-37)
  Agromanuál 2013/6
 • Významní hmyzí škůdci v semenných porostech jetele lučního (str.: 32-33)
  Agromanuál 2011/7
 • Významní hmyzí škůdci v semenných porostech vojtěšky seté (str.: 34-36)
  Agromanuál 2011/7
 • Zastoupení hmyzích druhů na vojtěšce seté v letech 2013 a 2014 (str.: 34-37)
  Agromanuál 2015/7
 • Zavíječ kukuřičný - významný hmyzí škůdce kukuřičných polí (str.: 28-29)
  Agromanuál 2012/6
 • Zavíječ kukuřičný jako škůdce kukuřice pěstované na zrno i píci (str.: 40-43)
  Agromanuál 2014/5
 • Způsoby ochrany kukuřice před zavíječem kukuřičným (str.: 32-33)
  Agromanuál 2008/6
 • Žlabatka stonková na máku a ochrana (str.: 65-66)
  Agromanuál 2013/5
 • Žlabatka stonková na máku setém (str.: 52-54)
  Agromanuál 2007/5

Celkem článků: 67

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Agronutrition
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail