BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Štefan Žák, CSc.

Seznam článků autora:

 • Energetická bilancia pestovania kukurice na zrno - Porovnanie integrovaného a konvenčného systému (str.: 52-53)
  Agromanuál 2009/9–10
 • Koeficient štruktúrnosti pôdy a výkonnosť pšenice ozimnej pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy (str.: 6-7)
  Agromanuál 2015/2
 • Pestovanie pšenice ozimnej v rôznych systémoch z pohľadu výskytu burín (str.: 12-14)
  Agromanuál 2011/8
 • Pestovanie repy cukrovej na Slovensku (str.: 8-10)
  Agromanuál 2016/2
 • Pestovateľské technológie pšenice ozimnej (str.: 64-65)
  Agromanuál 2006/9–10
 • Porovnanie odrôd jačmeňa z hľadiska úrody a vybratých vlastností zrna (str.: 74-75)
  Agromanuál 2014/1
 • Porovnanie výkonnosti hrachu - integrovaný a low-input systém (str.: 106-108)
  Agromanuál 2008/4
 • Porovnanie zmien maximálnej kapilárnej vodnej kapacity (str.: 109)
  Agromanuál 2013/3
 • Pôsobenie spracovania pôdy na bilanciu pôdnej organickej hmoty (str.: 55)
  Agromanuál 2011/11–12
 • Pôsobenie spracovania pôdy na úrodu biomasy, úrodu sušiny a energiu sušiny kukurice na siláž (str.: 89-90)
  Agromanuál 2014/11–12
 • Reakcia jačmeňa jarného na fungicídnu ochranu a dusíkatú výživu v roku 2006 (str.: 28-29)
  Agromanuál 2007/5
 • Rozdiely v úrode medzi pšenicou a tritikale pri rôznom spracovaní pôdy a hnojení (str.: 68-70)
  Agromanuál 2013/8
 • Tritikale - technológia spracovania pôdy, odrody a hnojenie (str.: 76-77)
  Agromanuál 2013/9–10
 • Úroveň zaburinenosti a druhovej diverzity burín v pšenici ozimnej (str.: 16-18)
  Agromanuál 2010/2
 • Vplyv rôznych technológií obrábania pôdy a hnojenia na produkciu sušiny, obilných jednotiek a energie (str.: 90-91)
  Agromanuál 2012/9–10
 • Vplyv vlhkosti pôdy na úrody zrna ozimnej pšenice v roku 2013 (str.: 86-87)
  Agromanuál 2014/2
 • Výkonnosť konopy siatej pestovanej na energetické účely (str.: 53-54)
  Agromanuál 2011/11–12
 • Vzťah utuženia pôdy a výkonnosti repky ozimnej pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy (str.: 2-4)
  Agromanuál 2015/8
 • Zaburinenosť pšenice ozimnej pri rôznom spôsobe obrábania pôdy (str.: 20-21)
  Agromanuál 2012/8
 • Závislosť objemovej hmotnosti pôdy a výkonnosti kukurice na siláž pestovanej rôznymi technológiami obrábania pôdy (str.: 88-89)
  Agromanuál 2015/11–12
 • Závislosť produkcie sušiny a objemovej hmotnosti pôdy pri ozimnej repke (str.: 82-83)
  Agromanuál 2013/7
 • Závislosť vlhkosti pôdy a úrody semena slnečnice ročnej v roku 2013 (str.: 16-17)
  Agromanuál 2015/6
 • Zmeny objemovej hmotnosti pôdy po prerušení pôdoochranného pestovania rastlín (str.: 66-67)
  Agromanuál 2007/9–10

Celkem článků: 23

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Limagrain
detail