BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci (str.: 60-61)
  Agromanuál 2023/5
 • Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování na rezistenci (str.: 38-39)
  Agromanuál 2024/5
 • Bázlivec kukuřičný - první výsledky testování rezistence (str.: 43-45)
  Agromanuál 2022/6
 • Blýskáček řepkový a jeho schopnost odolávat pyretroidům (str.: 50-54)
  Agromanual 2011/3
 • Causa: Stonkoví krytonosci 2020 (str.: 37-41)
  Agromanuál 2021/1
 • Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům (str.: 42-45)
  Agromanuál 2021/2
 • Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období (str.: 38-41)
  Agromanuál 2024/2
 • Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům (str.: 52-56)
  Agromanuál 2023/2
 • Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů (str.: 58-63)
  Agromanuál 2022/2
 • Dřepčíci - škůdci brukvovitých na jaře (str.: 34-35)
  Agromanuál 2011/2
 • Dřepčíci rodu Phyllotreta a dřepčík olejkový - Jaká je současná situace s rezistencí vůči insekticidům? (str.: 46-47)
  Agromanuál 2023/8
 • Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2020/8
 • Entomopatogenní houby v ochraně rostlin proti škůdcům (str.: 42-44)
  Agromanuál 2017/6
 • Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky (str.: 58-61)
  Agromanuál 2021/4
 • Hmyzí škůdci řepky ozimé v roce zásevu (str.: 38-40)
  Agromanuál 2007/9–10
 • Choroby a škůdci kmínu (str.: 40-42)
  Agromanuál 2022/5
 • Chyby při aplikaci insekticidů proti blýskáčkům a stonkovým krytonoscům (str.: 52-55)
  Agromanuál 2012/3
 • Jak je to s rezistencí blýskáčků proti insekticidům na Slovensku? (str.: 56-60)
  Agromanuál 2016/3
 • Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2020/2
 • Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé? (str.: 54-56)
  Agromanuál 2016/8
 • Na čem založit ochranu proti blýskáčkům na jaře v roce 2015 - které insekticidy zaberou a které selžou? (str.: 52-55)
  Agromanuál 2015/3
 • Nádorovitost kořenů brukvovitých je významná choroba v pěstování řepky (str.: 26-30)
  Agromanuál 2013/8
 • Nepravidelně se vyskytující škůdci řepky (str.: 31-33)
  Agromanuál 2011/8
 • Nové poznatky o možnostech pěstování luskovino-obilních směsek v ekologickém zemědělství (str.: 134-136)
  Agromanuál 2020/3
 • Nový zdroj informací pro zemědělce - mapy výsledků testování populací blýskáčka řepkového na rezistenci vůči insekticidům (str.: 56-57)
  Agromanuál 2014/3
 • Ochrana porostů hrachu proti škůdcům (str.: 66-67)
  Agromanuál 2012/5
 • Ochrana porostů kmínu proti škůdcům (str.: 52-53)
  Agromanuál 2016/5
 • Ochrana porostů ozimé řepky před stonkovými krytonosci rodu Ceutorhynchus (str.: 44-47)
  Agromanuál 2014/2
 • Ochrana porostů řepky ozimé proti stonkovým krytonoscům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2015/2
 • Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům (str.: 42-45)
  Agromanuál 2019/7
 • Ochrana proti časně jarním škůdcům řepky ozimé (str.: 26-28)
  Agromanuál 2006/2
 • Ochrana řepky proti živočišným škůdcům v podzimním období (str.: 32-34)
  Agromanuál 2006/9–10
 • Ochranu proti stonkovým krytonoscům komplikuje oteplování a rezistence blýskáčků vůči pyretroidům (str.: 60-64)
  Agromanuál 2019/3
 • Podzimní škůdci řepky ve druhém roce bez mořidel a po druhé teplé zimě (str.: 36-39)
  Agromanuál 2015/8
 • Problematika kyjatky hrachové v porostech hrachu setého (str.: 72-75)
  Agromanuál 2019/5
 • Problémy s ochranou proti stonkovým krytonoscům na řepce a možnosti řešení (str.: 40-44)
  Agromanuál 2017/2
 • Problémy s rezistencí u škůdců řepky (str.: 58-61)
  Agromanuál 2017/3
 • Přirození nepřátelé škůdců řepky a jejich význam (str.: 54-58)
  Agromanuál 2018/7
 • Regulace dvouděložných plevelů v porostech hrachu (str.: 20-23)
  Agromanuál 2023/4
 • Regulace plevelů v kmínu kořenném (str.: 16-19)
  Agromanuál 2023/5
 • Rezistence blýskáčka řepkového vůči pyretroidům - zbytečné nebo oprávněné obavy? (str.: 60-63)
  Agromanual 2010/4
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (10) - vláskovití a můrovití motýli (str.: 38)
  Agromanuál 2016/7
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) - bekyňovití a píďalkovití motýli (str.: 44)
  Agromanuál 2016/8
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (12) - dvoukřídlí (I) (str.: 52)
  Agromanuál 2016/9–10
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (13) - dvoukřídlí (II) (str.: 28)
  Agromanuál 2016/11–12
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (5) - nosatcovití brouci (str.: 47)
  Agromanuál 2016/2
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (6) - mandelinkovití brouci (str.: 65)
  Agromanuál 2016/3
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (7) - potemníkovití a korovníkovití (str.: 86)
  Agromanuál 2016/4
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (8) - obalečovití (str.: 58)
  Agromanuál 2016/5
 • Rezistence hmyzu vůči insekticidům (9) - zavíječovití a zápředníčkovití (str.: 36)
  Agromanuál 2016/6
 • Rezistence mšic vůči insekticidům (3. díl) (str.: 26-27)
  Agromanuál 2015/9–10
 • Rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů (str.: 47-51)
  Agromanuál 2019/2
 • Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku (str.: 56-60)
  Agromanuál 2018/3
 • Rezistence škůdců vůči zoocidům (1. díl) (str.: 34)
  Agromanuál 2015/6
 • Rezistence škůdců vůči zoocidům (2. díl) (str.: 30)
  Agromanuál 2015/7
 • Rezistence třásněnek vůči insekticidům (4. díl) (str.: 33)
  Agromanuál 2016/1
 • Saví škůdci luskovin - co od nich očekávat v roce 2009 (str.: 36)
  Agromanuál 2009/6
 • Stonkoví krytonosci (str.: 52-53)
  Agromanuál 2007/4
 • Stonkoví krytonosci na ozimé řepce (str.: 48-49)
  Agromanuál 2016/2
 • Škůdci generativních orgánů řepky (str.: 40-42)
  Agromanual 2010/5
 • Škůdci luskovin (str.: 58-60)
  Agromanuál 2007/5
 • Škůdci luskovin a jejich přirození nepřátelé (str.: 52-54)
  Agromanuál 2021/6
 • Škůdci nebezpeční pro řepku ozimou v roce zásevu (str.: 32-36)
  Agromanuál 2013/8
 • Škůdci řepky na jaře (1. část) (str.: 54-57)
  Agromanuál 2009/3
 • Škůdci řepky na jaře (2. část) (str.: 62)
  Agromanuál 2009/4
 • Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany (str.: 49-51)
  Agromanuál 2019/7
 • Významní škůdci luskovin (str.: 60-64)
  Agromanuál 2020/5
 • Zlatohlávek tmavý a zlatohlávek huňatý - potenciální škůdci nejen řepky? (str.: 64-65)
  Agromanuál 2021/5
 • Zvyšuje se podíl populací blýskáčka řepkového rezistentních vůči insekticidům v ČR? (str.: 80-83)
  Agromanuál 2013/4
 • Žraví škůdci luskovin - co od nich očekávat v roce 2009 (str.: 32-34)
  Agromanuál 2009/7

Celkem článků: 70

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Proseeds
detail