BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2022/5

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen (str.: 6-11)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Brambor - přípravky proti houbovým chorobám (str.: 142-147)

  KURENT

 • Brambor - přípravky proti škůdcům (str.: 148-150)

  KURENT

Ochrana

 • Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu (str.: 19-21)

  Bc. Zuzana Lišková

 • Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci (str.: 49)

  Ing. Dušan Sem

Osivo a sadba

 • Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé - Výsledky zkoušení odrůd z let 2019–2021, ÚKZÚZ (str.: 112-115)

  Ing. Petr Zehnálek

 • Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2022 (str.: 116-121)

  Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Technika

Technologie

 • xarvio® CONNECT zlepšuje přenos dat - Rychlá, snadná a bezpečná výměna dat mezi systémem xarvio® a terminály strojů (str.: 132)

  Ing. Martina Čížková

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Ervín Hausvater, CSc.

4

Kalendář květen–červen

Ing. Vít Langmaier

6-11

Aktuální přehled ochrany rostlin - květen a červen

Ing. Josef Gall

12

Změny v zaplevelení v průběhu století (5) - chrpa modrá

Ing. Josef Pozděna, CSc.

13

Potřebujete Extra ošetření pro kukuřici?

Ing. Dita Chytková

14

Výhody pěstování řepky v systému Clearfi eld®

Ing. Marek Šmika

16-18

Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

19-21

Charakteristika odrůd a linií ječmene jarního z hlediska rezistence vůči fuzarióze klasu

Bc. Zuzana Lišková

22-23

Zdravé porosty jsou základem úspěchu

Ing. Jakub Matějovský

24-25

Dirigent® - kvalitní pojistka ochrany klasů

Ing. Jiří Vašek

26

Osiris® Pack - špičková kvalita pšenice a ječmene od BASF

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

28-29

Využití odrůdové rezistence v ochraně proti fuzariózám klasu u pšenice ozimé

Ing. Jana Chrpová, CSc. Mgr. Jana Palicová, Ph.D. Ing. Anna Kozak Kotrbová, Ph.D.

30

Možnosti ochrany klasů obilnin od společnosti UPL

Ing. David Kabelka, Ph.D.

32-33

Nejlepší libero mezi fungicidy

Ing. Jiří Vašek

34

Výhodně proti listovým a klasovým chorobám obilnin

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

35

Choroby slunečnice - bílá hniloba slunečnice

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

36-38

Povětrnostní podmínky v roce 2021 z hlediska pěstování brambor a výskytu plísně bramboru

RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

40-42

Choroby a škůdci kmínu

Ing. Prokop Šmirous, Ph.D. Mgr. Eliška Ondráčková Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

43

Choroby černého rybízu

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

44-45

Monitoring rezistence Venturia inaequalis vůči vybraným fungicidům používaných v ochraně jabloní

Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D. Mgr. Michaela Kracíková

46-48

Monitoring citlivosti Botrytis cinerea k fungicidům používaným k ochraně jahodníku

Ing. Pavlína Jaklová, Ph.D. Mgr. Michaela Kracíková RNDr. Petra Lišková, Ph.D.

49

Nová řešení společnosti Sumi Agro v boji se škůdci

Ing. Dušan Sem

50-53

Vlastnosti ovlivňující včely u pesticidů aplikovaných v období květu řepky

Ing. Aneta Bokšová Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Ing. Martina Stejskalová, Ph.D.

54-58

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v roce 2021 a porovnání s dlouhodobými daty

Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Ervín Hausvater, CSc.

60-61

Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D.

62-66

Výsledky pokusů s insekticidy proti mšicím v roce 2021

Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petra Baštová

67

Unikátní metoda monitoringu škůdců pomocí akustických signálů

Ing. Vít Langmaier Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

68

Užitečné organizmy (34) - vejcomaři

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

69

Silné portfolio insekticidů FMC Agro

Ing. Miroslav Kroulík

70-71

Nejdůležitější hmyzí škůdci v porostech máku setého

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

72-73

Parazitické hlístice v ochraně rostlin III. - moluskoparazitické hlístice

Ing. Jiří Nermuť, Ph.D. Mgr. Vladimír Půža, Ph.D.

73

Okénko do zahraničí - Prší… Mikroby?

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

74-77

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům během května

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

78

Rostlinné pesticidy (156. díl) - Veratrum nigrum - kýchavice černá

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

79

Pět živin v jediné granuli PK hnojiva

Ing. Vít Chmel, MBA

80

Agrostim Tria - moderní rostlinný stimulátor

Ing. Zdeněk Žák

81

Listová výživa polních plodin s CHEMAP AGRO

Ing. Lucie Dundálková

82

Listová výživa od dubna do srpna

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

84-85

Historický přehled vývoje metodik pro intenzivní hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV (1)

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

85

Energeny v bramborách a révě vinné

Ing. Jaroslav Mach

86-88

Polní vzcházivost řepky i výnosy lze zvýšit stimulací osiva

Ing. Hana Honsová, Ph.D. Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Lucie Bečková, Ph.D.

90

Kvalitní odrůdy pro česká pole

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92

LG Ambassador je hybrid střižený na míru

Ing. Jiří Matuš

93

Hybridy řepky ozimé, které nezklamou

Ing. Petr Fuksík

94

Dejte řepce šanci dobře vzejít

Ing. Michaela Hospodková

95

Snižte riziko na minimum, zvyšte zisky na maximum

Ing. Petr Shejbal

96-97

Nově představené řepky společnosti Syngenta

RNDr. Ondřej Skala

98

Umberto KWS - Top hybrid pro vaše pole

Ing. Jiří Šimka

99-101

Poloprovozní polní pokusy s odrůdami řepky rezistentními vůči Plasmodiophora brassicae v sezoně 2020/21

Mgr. Veronika Konradyová (Říčařová), Ph.D. Doc. Ing. Jan Kazda, CSc. Jaroslava Vospělová Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc. Ing. Mojmír Mička Bc. Vojtěch Zmrhal

102

DK Excited - zlato na vašem poli

Ing. Marie Požárová

103

PT303 - novinka odolná proti napadení hlízenkou

Ing. Roman Brtnický

104-107

Výběr odrůd ozimé řepky pro zásev 2022

Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Lucie Bečková, Ph.D. Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

108

Intenzita pěstování a nové řepky KWS

Ing. Vít Langmaier

109

Zajímavé řepky od RWA

Ing. Robert Lenárt

110-113

Řepka olejka ozimá - novinky pro zásev 2022

Ing. Petr Zehnálek

112-115

Seznam doporučených odrůd řepky olejky - ozimé - Výsledky zkoušení odrůd z let 2019–2021, ÚKZÚZ

Ing. Petr Zehnálek

116-121

Představení ozimé řepky jednotlivých společností dodávajících osiva na český trh v roce 2022

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

122-127

Vlastnosti ozimé řepky nabízené v roce 2022

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

128

Řepková konference přinesla nové hybridy

Ing. Vít Langmaier

129-131

Omezování nežádoucího úletu postřiku je důležité

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

132

xarvio® CONNECT zlepšuje přenos dat - Rychlá, snadná a bezpečná výměna dat mezi systémem xarvio® a terminály strojů

Ing. Martina Čížková

134

Erozi v zemědělství lze účinně řešit

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

135-137

Pěstování lesknice kanárské

Ing. Hana Smejkalová Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D.

138-141

Strip-till - co se děje v pásech (2)

Ing. Josef Šebela

142-147

Brambor - přípravky proti houbovým chorobám

KURENT

148-150

Brambor - přípravky proti škůdcům

KURENT

152-153

Přehled nových registrací (1.–31. 3. 2022)

Ing. Vít Langmaier

Celkem článků: 67

Proseeds
detail