BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Seznam článků autora:

 • Antirezistentní strategie - součást integrované ochrany rostlin proti škůdcům (str.: 78-81)
  Agromanuál 2014/4
 • Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům (str.: 42-45)
  Agromanuál 2021/2
 • Citlivost k insekticidům u škůdců poškozujících řepku v jarním období (str.: 38-41)
  Agromanuál 2024/2
 • Citlivost mandelinky bramborové k nově používaným insekticidům (str.: 34-35)
  Agromanuál 2020/1
 • Citlivost škůdců řepky olejky k insekticidům (str.: 52-56)
  Agromanuál 2023/2
 • Dopady změn v citlivosti škůdců řepky k insekticidům a zákazů účinných látek na ochranu porostů (str.: 58-63)
  Agromanuál 2022/2
 • Dřepčík olejkový - stále významný škůdce řepky na podzim (str.: 48-51)
  Agromanuál 2018/8
 • Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2020/8
 • Expertní systém pro rozhodování o ochraně rostlin podle ekonomických prahů škodlivosti (str.: 71-73)
  Agromanuál 2015/4
 • Jak na sametky - trapiče zahradníků a chalupářů (str.: 58-59)
  Agromanuál 2014/8
 • Jak omezit sametky, které nás trápí na zahradách (str.: 54-55)
  Agromanuál 2022/7
 • Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2020/2
 • Mechanizmy rezistence škůdců vůči insekticidům a antirezistentní strategie (1.) - princip rezistence a metody diagnostiky (str.: 56-57)
  Agromanuál 2012/3
 • Mechanizmy rezistence škůdců vůči insekticidům a antirezistentní strategie (2.) (str.: 60-62)
  Agromanuál 2012/4
 • Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům - Polní plodiny (str.: 23)
  Agromanuál 2013/11–12
 • Monitoring stonkových krytonosců a ochrana řepky proti nim (str.: 38-42)
  Agromanuál 2018/2
 • Možnosti v ochraně proti rezistentním populacím mandelinky bramborové (str.: 60-61)
  Agromanuál 2022/5
 • Mšice broskvoňová na ozimé řepce - Aktuální poznatky o její rezistenci a účinnosti vybraných insekticidů (str.: 58-59)
  Agromanuál 2020/8
 • Nové přípravky v ochraně proti molici vlaštovičníkové (str.: 78-79)
  Agromanuál 2022/3
 • Nové přípravky v ochraně proti mšicím na jabloních (str.: 91-93)
  Agromanuál 2022/4
 • Odrůdové rozdíly v preferenci škůdců řepky a možnosti využití pro diferencovanou ochranu (str.: 64-66)
  Agromanuál 2019/4
 • Ochrana brukvovité zeleniny vůči škůdcům (str.: 46-48)
  Agromanuál 2014/5
 • Ochrana porostů řepky proti podzimním škůdcům (str.: 42-45)
  Agromanuál 2019/7
 • Ochrana proti škůdcům cukrovky po ukončení moření osiva neonikotinoidy (str.: 74-77)
  Agromanuál 2024/3
 • Ochrana řepky proti škůdcům rezistentním vůči insekticidům na podzim (str.: 50-53)
  Agromanuál 2021/7
 • Ochrana řepky vůči škůdcům na podzim (str.: 36-39)
  Agromanuál 2017/8
 • Pěstování bíle kvetoucí řepky společně se žlutě kvetoucími odrůdami (str.: 76-78)
  Agromanuál 2015/7
 • Problémy s ochranou proti stonkovým krytonoscům na řepce a možnosti řešení (str.: 40-44)
  Agromanuál 2017/2
 • Proč kontrolovat dodržování zásad integrované ochrany rostlin? (str.: 58-61)
  Agromanuál 2014/2
 • Rezistence a citlivost mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany (str.: 44-45)
  Agromanuál 2022/9–10
 • Rezistence blýskáčka řepkového vůči některým pyretroidům prokázána (str.: 55-57)
  Agromanual 2011/3
 • Rezistence mšice broskvoňové na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany (str.: 48-49)
  Agromanuál 2019/8
 • Rezistence řepkových škůdců proti různým druhům insekticidů (str.: 47-51)
  Agromanuál 2019/2
 • Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku (str.: 56-60)
  Agromanuál 2018/3
 • Rostoucí rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům v ČR (str.: 38-40)
  Agromanuál 2018/5
 • Škodlivost a ochrana řepky před dřepčíkem olejkovým (str.: 46-49)
  Agromanuál 2016/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (1.) - Podstata legislativních změn a definice IOR (str.: 87-89)
  Agromanuál 2012/2
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (10) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - metody stanovení křivky škodlivosti (str.: 94-97)
  Agromanuál 2013/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (11) - rozhodování o provedení ochranných opatření - ekonomický práh škodlivosti a jeho využití při řízení ochrany rostlin (str.: 104-107)
  Agromanuál 2013/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (12) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - stanovení prahu škodlivosti pro kohoutky na pšenici a jeho využití pro řízení ochrany (str.: 83-86)
  Agromanuál 2013/5
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (13) - rozhodování o provedení ochranných opatření - stanovení ekonomické hladiny škodlivosti pro zavíječe kukuřičného (str.: 44-48)
  Agromanuál 2013/6
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (14) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - obecné závislosti při využívání ekonomických prahů škodlivosti (str.: 68-73)
  Agromanuál 2013/7
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (15) - Rizika a přínosy pesticidů - poučení z historie používání zoocidů (str.: 50-55)
  Agromanuál 2013/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (16) - Vedlejší účinky pesticidů, specifičnost a selektivita přípravků na ochranu rostlin (str.: 60-64)
  Agromanuál 2013/9–10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (17) - Vliv pesticidů na necílové organizmy - na přirozené nepřátele škůdců (str.: 33-36)
  Agromanuál 2013/11–12
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (18) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin na základě informací o vlivu pesticidů na necílové organizmy - příklad řízení ochrany brukvovité zeleniny (str.: 44-48)
  Agromanuál 2014/1
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (19) (str.: 52-57)
  Agromanuál 2014/2
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (2.) - informace a nástroje pro sledování výskytu škodlivých organizmů a rozhodování zajišťované státem (str.: 70-72)
  Agromanuál 2012/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (20) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na ochranu necílových organizmů (str.: 95-99)
  Agromanuál 2014/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (21) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na ochranu včel a přirozených opylovačů (str.: 54-57)
  Agromanuál 2014/5
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (23) (str.: 37-41)
  Agromanuál 2014/9–10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (24) (str.: 70-74)
  Agromanuál 2015/2
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (25) - výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na rizika reziduí pesticidů v brukvovité zelenině (str.: 79-84)
  Agromanuál 2015/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (26) (str.: 50-54)
  Agromanuál 2015/6
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (29) - Prahy škodlivosti pro významné škůdce a choroby ovoce (1) (str.: 28-31)
  Agromanuál 2015/9–10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (3.) - Řízení ochrany rostlin a důvody růstu škod působených škodlivými organizmy (str.: 72-75)
  Agromanuál 2012/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (30) (str.: 27-31)
  Agromanuál 2015/11–12
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (4.) - Monitoring a systémy varování v ochraně rostlin (str.: 42-45)
  Agromanuál 2012/6
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (44) (str.: 44-46)
  Agromanuál 2019/1
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (44) - Řízení hmyzí rezistence II. Škůdci řepky a brukvovité zeleniny (str.: 84-86)
  Agromanuál 2019/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (44) Řízení hmyzí rezistence III. - mandelinka bramborová, obaleč jablečný a mera skvrnitá (str.: 74-75)
  Agromanuál 2019/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (47) (str.: 82-84)
  Agromanuál 2021/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (48) Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci II. - monitoring výskytu reziduí (str.: 66-68)
  Agromanuál 2021/6
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (49) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci III. - model degradace reziduí pesticidů (str.: 64-65)
  Agromanuál 2021/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (5.) - Monitoring vývoje škůdců pomocí teplotních modelů - metoda sumy efektivních teplot (str.: 50-53)
  Agromanuál 2012/7
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (50) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci IV. - brukvovitá zelenina (str.: 49-51)
  Agromanuál 2021/9–10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (51) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci V. - cibuloviny, kořenová zelenina, salát (str.: 90-94)
  Agromanuál 2022/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (52) Regulace reziduí pesticidů v zelenině a v ovoci VI. Ovoce: jablka a hrušky (str.: 86-89)
  Agromanuál 2023/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (53) (str.: 34-38)
  Agromanuál 2023/11–12
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (54) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci VIII. - Rezidua fungicidů v brukvovité zelenině (str.: 76-79)
  Agromanuál 2024/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (6) Monitoring výskytu škůdců pomocí feromonových lapačů - princip působení feromonů (str.: 54-57)
  Agromanuál 2012/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (7) (str.: 54-57)
  Agromanuál 2012/9–10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (8) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - co je škodlivost a jak ji hodnotit (str.: 44-47)
  Agromanuál 2012/11–12
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (9) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - křivka škodlivosti a její kvantifikace (str.: 46-48)
  Agromanuál 2013/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2013/3
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2015/8
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2017/6
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2019/6
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2021/7
 • Üvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2023/5
 • Výskyt blýskáčka řepkového v posledních letech a ochrana proti škůdcům řepky rezistentním vůči insekticidům (str.: 78-80)
  Agromanuál 2016/4
 • Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany (str.: 49-51)
  Agromanuál 2019/7
 • Witt - první bíle kvetoucí odrůda řepky ozimé (str.: 79)
  Agromanuál 2015/7
 • Zápředníček polní - významný škůdce brukvovité zeleniny a řepky (str.: 37-39)
  Agromanuál 2017/7
 • Zavíječ kukuřičný - možnosti a způsoby ochrany (str.: 38-39)
  Agromanuál 2010/7
 • Změny v rezistenci mandelinky bramborové vůči insekticidům (str.: 64-65)
  Agromanuál 2019/5
 • Změny ve vývoji rezistence mšice broskvoňové vůči insekticidům v ČR (str.: 72-74)
  Agromanuál 2024/4

Celkem článků: 87

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Proseeds
detail