Limagrain
Limagrain
Limagrain

Chemap Agro s.r.o.

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Seznam článků autora:

 • Antirezistentní strategie - součást integrované ochrany rostlin proti škůdcům (str.: 78-81)
  Agromanuál 2014/4
 • Dřepčík olejkový - stále významný škůdce řepky na podzim (str.: 48-51)
  Agromanuál 2018/8
 • Expertní systém pro rozhodování o ochraně rostlin podle ekonomických prahů škodlivosti (str.: 71-73)
  Agromanuál 2015/4
 • Jak na sametky - trapiče zahradníků a chalupářů (str.: 58-59)
  Agromanuál 2014/8
 • Mechanizmy rezistence škůdců vůči insekticidům a antirezistentní strategie (1.) - princip rezistence a metody diagnostiky (str.: 56-57)
  Agromanuál 2012/3
 • Mechanizmy rezistence škůdců vůči insekticidům a antirezistentní strategie (2.) (str.: 60-62)
  Agromanuál 2012/4
 • Metodická příručka integrované ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům - Polní plodiny (str.: 23)
  Agromanuál 2013/11-12
 • Monitoring stonkových krytonosců a ochrana řepky proti nim (str.: 38-42)
  Agromanuál 2018/2
 • Ochrana brukvovité zeleniny vůči škůdcům (str.: 46-48)
  Agromanuál 2014/5
 • Ochrana řepky vůči škůdcům na podzim (str.: 36-39)
  Agromanuál 2017/8
 • Pěstování bíle kvetoucí řepky společně se žlutě kvetoucími odrůdami (str.: 76-78)
  Agromanuál 2015/7
 • Problémy s ochranou proti stonkovým krytonoscům na řepce a možnosti řešení (str.: 40-44)
  Agromanuál 2017/2
 • Proč kontrolovat dodržování zásad integrované ochrany rostlin? (str.: 58-61)
  Agromanuál 2014/2
 • Rezistence blýskáčka řepkového vůči některým pyretroidům prokázána (str.: 55-57)
  Agromanual 2011/3
 • Rezistence škůdců řepky vůči insekticidům v České republice a na Slovensku (str.: 56-60)
  Agromanuál 2018/3
 • Rostoucí rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům v ČR (str.: 38-40)
  Agromanuál 2018/5
 • Škodlivost a ochrana řepky před dřepčíkem olejkovým (str.: 46-49)
  Agromanuál 2016/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (1.) - Podstata legislativních změn a definice IOR (str.: 87-89)
  Agromanuál 2012/2
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (10) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - metody stanovení křivky škodlivosti (str.: 94-97)
  Agromanuál 2013/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (11) - rozhodování o provedení ochranných opatření - ekonomický práh škodlivosti a jeho využití při řízení ochrany rostlin (str.: 104-107)
  Agromanuál 2013/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (12) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - stanovení prahu škodlivosti pro kohoutky na pšenici a jeho využití pro řízení ochrany (str.: 83-86)
  Agromanuál 2013/5
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (13) - rozhodování o provedení ochranných opatření - stanovení ekonomické hladiny škodlivosti pro zavíječe kukuřičného (str.: 44-48)
  Agromanuál 2013/6
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (14) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - obecné závislosti při využívání ekonomických prahů škodlivosti (str.: 68-73)
  Agromanuál 2013/7
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (15) - Rizika a přínosy pesticidů - poučení z historie používání zoocidů (str.: 50-55)
  Agromanuál 2013/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (16) - Vedlejší účinky pesticidů, specifičnost a selektivita přípravků na ochranu rostlin (str.: 60-64)
  Agromanuál 2013/9-10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (17) - Vliv pesticidů na necílové organizmy - na přirozené nepřátele škůdců (str.: 33-36)
  Agromanuál 2013/11-12
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (18) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin na základě informací o vlivu pesticidů na necílové organizmy - příklad řízení ochrany brukvovité zeleniny (str.: 44-48)
  Agromanuál 2014/1
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (19) (str.: 52-57)
  Agromanuál 2014/2
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (2.) - informace a nástroje pro sledování výskytu škodlivých organizmů a rozhodování zajišťované státem (str.: 70-72)
  Agromanuál 2012/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (20) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na ochranu necílových organizmů (str.: 95-99)
  Agromanuál 2014/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (21) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na ochranu včel a přirozených opylovačů (str.: 54-57)
  Agromanuál 2014/5
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (23) (str.: 37-41)
  Agromanuál 2014/9-10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (24) (str.: 70-74)
  Agromanuál 2015/2
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (25) - výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na rizika reziduí pesticidů v brukvovité zelenině (str.: 79-84)
  Agromanuál 2015/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (26) (str.: 50-54)
  Agromanuál 2015/6
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (29) - Prahy škodlivosti pro významné škůdce a choroby ovoce (1) (str.: 28-31)
  Agromanuál 2015/9-10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (3.) - Řízení ochrany rostlin a důvody růstu škod působených škodlivými organizmy (str.: 72-75)
  Agromanuál 2012/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (30) (str.: 27-31)
  Agromanuál 2015/11-12
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (4.) - Monitoring a systémy varování v ochraně rostlin (str.: 42-45)
  Agromanuál 2012/6
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (5.) - Monitoring vývoje škůdců pomocí teplotních modelů - metoda sumy efektivních teplot (str.: 50-53)
  Agromanuál 2012/7
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (6) Monitoring výskytu škůdců pomocí feromonových lapačů - princip působení feromonů (str.: 54-57)
  Agromanuál 2012/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (7) (str.: 54-57)
  Agromanuál 2012/9-10
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (8) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - co je škodlivost a jak ji hodnotit (str.: 44-47)
  Agromanuál 2012/11-12
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (9) - Rozhodování o provedení ochranných opatření - křivka škodlivosti a její kvantifikace (str.: 46-48)
  Agromanuál 2013/2
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2013/3
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2015/8
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2017/6
 • Výskyt blýskáčka řepkového v posledních letech a ochrana proti škůdcům řepky rezistentním vůči insekticidům (str.: 78-80)
  Agromanuál 2016/4
 • Witt - první bíle kvetoucí odrůda řepky ozimé (str.: 79)
  Agromanuál 2015/7
 • Zápředníček polní - významný škůdce brukvovité zeleniny a řepky (str.: 37-39)
  Agromanuál 2017/7
 • Zavíječ kukuřičný - možnosti a způsoby ochrany (str.: 38-39)
  Agromanuál 2010/7

Celkem článků: 51

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Agronutrition
Agro Aliance
AG NOVACHEM s.r.o.
Slunečnice - Syngenta
Kniha Biologie a regulace plevelů - Novinka 2018

Kalendář akcí

Prohlédnout vše

Upozornění

Veškeré údaje uvedené na webu www.agromanual.cz jsou pouze informativní, při použití přípravků se řiďte etiketou přípravku.

Anketa

Jak se Vám líbí nové názvosloví chorob a používáte je?
24%
6%
5%
16%
5%
44%
detail