BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2019/1

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - leden a únor (str.: 4-5)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 10.–30. 11. 2018) (str.: 126-129)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Kompletní a nejúčinnější odplevelení ozimých i jarních obilnin (str.: 22-23)

  Ing. Petr Portych

Osivo a sadba

 • Pěstování sladovnického ječmene se v Dolním Újezdě daří (str.: 59)

  Ing. Jana Černá

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2015–2018) (str.: 63)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Seznam doporučených odrůd hrachu polního a sóje pro jarní zásev 2019 (str.: 106-108)

  Ing. Tomáš Mezlík

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Vplyv prípravkov Galleko® na jednotlivé hybridy kukurice (str.: 50-51)

  Mgr. Martin Šotik

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-5

Aktuální přehled ochrany rostlin - leden a únor

Ing. Josef Gall

6-7

Rok 2018 na moravských polích

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek

8-11

Poškození polních plodin v roce 2018

Ing. Vít Bittner

12-15

Choroby brambor a ochrana v roce 2018

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

16-21

Výskyt chorob a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2018

Ing. Petr Ackermann, CSc.

22-23

Kompletní a nejúčinnější odplevelení ozimých i jarních obilnin

Ing. Petr Portych

24-27

Výskyt chorob obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2017/18

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

28-29

Choroby náprstníku

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

30-31

Mšice broskvoňová na řepce

Ing. Josef Pozděna, CSc.

32-34

Makadlovka jihoamerická - nový invazní škůdce rajčat

Mgr. Milena Březíková

36-39

Tmavka švestková - tvrdá realita

RNDr. Oldřich Pultar

40-41

Lýkožrout smrkový a české lesy (1) - Historie a současnost

Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc. Ing. Marie Zahradníková

42

Užitečné organizmy (1) - Parazitoidi škůdců

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

43

Adama rozšiřuje nabídku

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

44-46

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (44)

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

47

Rostlinné pesticidy (123. díl) - Clausena anisata

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

48-49

Okénko agronoma - Zemědělská akciová společnost Koloveč

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

50-51

Vplyv prípravkov Galleko® na jednotlivé hybridy kukurice

Mgr. Martin Šotik

52-53

Vliv statkových hnojiv na bilanci fosforu v dlouhodobých pokusech

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

54

Podpora vzcházení a odnožování jarních obilnin

Ing. Jan Šamalík

55

Perspektiva sladovnického ječmene

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

56-58

Problematika hodnocení suchovzdornosti obilnin (pšenice)

RNDr. Klára Kosová, Ph.D. Ing. Jiří Hermuth

59

Pěstování sladovnického ječmene se v Dolním Újezdě daří

Ing. Jana Černá

60

Novinky v sortimentu ovsa nahého

Ing. Olga Dvořáčková

60

Doporučené odrůdy ovsa setého pro zásev 2019

Ing. Olga Dvořáčková

61

Vsadit na jistotu se vyplatí

Ing. Martina Poláková

62

Nové odrůdy jarního ječmene

Ing. Olga Dvořáčková

63

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2015–2018)

Ing. Olga Dvořáčková

64-65

Seznam doporučených odrůd pšenice jarní 2019

Ing. Vladimíra Horáková

66

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2015–2018)

Ing. Vladimíra Horáková

67

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarní pšenice nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

68-74

Nabídka odrůd jarních obilnin na rok 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

70-71

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72-73

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

74

Agrotechnické vlastnosti odrůd tritikale jarního nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

76-77

Agrotechnické vlastnosti odrůd ječmene jarního nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-80

Potenciál první české odrůdy zrnového čiroku Ruzrok

Ing. Jiří Hermuth RNDr. Klára Kosová, Ph.D. Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava Ing. Petr Trávníček Ing. Martin Hutař Ing. Marek Podrábský Oldřich Zavřel Ing. Jakub Sychra Ing. Jiří Andrš

81-83

Nabídka čiroku pro rok 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

82-83

Sortiment nabízených hybridů čiroku pro rok 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84

Tým slunečnic do nepohody

Ing. Jiří Matuš

85-89

Nabídka hybridů slunečnice pro rok 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

88-91

Agrotechnické vlastnosti hybridů slunečnice nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92-97

Ověřování výkonnosti odrůd cukrovky - SDO 2019

Svaz pěstitelů cukrovky Čech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

98-99

Nabídka odrůd cukrové řepy pro rok 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

100-101

Agrotechnické vlastnosti odrůd řepy cukrové nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

102-105

Průběh počasí a výsledky odrůdových pokusů se sójou v roce 2018

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

106-108

Seznam doporučených odrůd hrachu polního a sóje pro jarní zásev 2019

Ing. Tomáš Mezlík

110-115

Nabídka odrůd luskovin pro rok 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

110-111

Agrotechnické vlastnosti odrůd hrachu polního nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

112

Agrotechnické vlastnosti odrůd sóji luštinaté nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

113

Agrotechnické vlastnosti odrůd lupiny nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

114-115

Agrotechnické vlastnosti odrůd bobu polního nabízených v roce 2019

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116-119

Vitalita osiva máku ve vztahu polní vzcházivosti a výnosu

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

120-121

Porovnání působení pásového a kolového traktoru na půdu

Ing. Lukáš Staněk, Ph.D. Ing. Tomáš Javor, Dis. Ing. Lenka Beranová, DiS. Ing. Jiří Dostál, CSc.

122

Luskoviny a půda

Ing. Miroslav Houba, CSc.

123

Mazzotti slaví 70 let a dále inovuje

Ing. Richard Musil

124-125

Dokonalá příprava postřikovačů na novou sezonu

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

126-129

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 10.–30. 11. 2018)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 60

Proseeds
detail