BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

RNDr. Václav Macháček, DrSc.

Seznam článků autora:

 • Bilance draslíku v dlouhodobém pokusu hnojeném statkovým hnojivem typu skot (str.: 62-63)
  Agromanuál 2016/8
 • Bilance draslíku z pokusu hnojeného kapalnými statkovými hnojivy (str.: 46-47)
  Agromanuál 2017/9–10
 • Bilance fosforu na honu s obilním sledem (str.: 46-47)
  Agromanuál 2018/1
 • Bilance fosforu v dlouhodobém pokusu hnojeném statkovým hnojivem typu skot (str.: 54-55)
  Agromanuál 2016/7
 • Bilance fosforu z pokusu hnojeného kapalnými statkovými hnojivy (str.: 68-69)
  Agromanuál 2017/8
 • Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd fosforem vypracovaných VÚRV (I.) Intenzivní hnojení (str.: 70-71)
  Agromanuál 2020/8
 • Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd fosforem vypracovaných VÚRV (II.) - Snížené hnojení (str.: 100-101)
  Agromanuál 2021/5
 • Historický přehled vývoje metodik pro intenzivní hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV (1) (str.: 84-85)
  Agromanuál 2022/5
 • Hnojení fosforem v naplavených půdách (str.: 54-55)
  Agromanuál 2016/9–10
 • Hnojení P a K - Optimalizace dávek (str.: 38-41)
  Agromanuál 2006/2
 • Hodnocení bilance živin z dlouhodobého polního pokusu v Praze-Ruzyni (1. část) - 3. hon - fosfor (str.: 50-53)
  Agromanuál 2007/8
 • Hodnocení bilance živin z dlouhodobého polního pokusu v Praze-Ruzyni (2. část) - 3. hon - draslík (str.: 56-58)
  Agromanuál 2007/9–10
 • Hodnocení časových změn přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu (str.: 48-49)
  Agromanuál 2007/11–12
 • Konvenční či ekologická rostlinná výroba (str.: 92-93)
  Agromanuál 2015/2
 • Olsenova metoda pro stanovení přístupného fosforu na karbonátových půdách a následné hnojení (str.: 90-91)
  Agromanuál 2023/2
 • Postup pro výpočet možné nejnižší dávky K-hnojiva pro zajištění půdní úrodnosti a ekonomické hodnocení (str.: 52-53)
  Agromanuál 2023/1
 • Program pro výpočet možné nejnižší dávky P-hnojiva pro zajištění půdní úrodnosti (str.: 98-99)
  Agromanuál 2022/2
 • Průnik fosforu do půdních profilů v různých oblastech České republiky (str.: 98-100)
  Agromanuál 2016/4
 • Sledování časových změn obsahu živin v půdě z polního výživářského pokusu (1) - fosfor (str.: 102-103)
  Agromanuál 2024/4
 • Sledování přístupného fosforu, draslíku a hořčíku v dlouholetém výživářském pokusu (str.: 44-45)
  Agromanuál 2015/9–10
 • Stanovení přístupného fosforu Égner - Mehlich II - Mehlich III (str.: 38-41)
  Agromanuál 2009/11–12
 • Stanovení přístupného fosforu na karbonátových a alkalických půdách (str.: 83-85)
  Agromanuál 2012/9–10
 • Vliv hnojení statkovými hnojivy na obsah oxidovatelného uhlíku a přístupného fosforu v dlouhodobém pokusu (str.: 90-91)
  Agromanuál 2019/4
 • Vliv statkových a minerálních hnojiv na ekonomiku hnojení (str.: 47-49)
  Agromanuál 2014/9–10
 • Vliv statkových hnojiv na bilanci draslíku v dlouhodobých pokusech (str.: 42-43)
  Agromanuál 2019/9–10
 • Vliv statkových hnojiv na bilanci fosforu v dlouhodobých pokusech (str.: 52-53)
  Agromanuál 2019/1
 • Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (1) - fosfor (str.: 86-87)
  Agromanuál 2023/5
 • Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (2) - draslík (str.: 58-59)
  Agromanuál 2023/6
 • Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (3) - Fosfor - 2. hon (str.: 46-47)
  Agromanuál 2023/11–12
 • Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (4) - Draslík - 2. hon (str.: 104-105)
  Agromanuál 2024/3
 • Využití hodnot nulové bilance přístupného draslíku pro stabilizaci výživy rostlin draslíkem (str.: 36-38)
  Agromanuál 2008/11–12
 • Zvýšení obsahu přístupného fosforu na kyselých půdách vápněním a jeho vliv na výživu rostlin (str.: 56-58)
  Agromanuál 2013/2

Celkem článků: 32

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Limagrain
detail