BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2016/8 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září (str.: 4-7)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Obilniny ozimé - aplikace herbicidů na podzim (str.: 82-93)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 6. 2016) (str.: 94)

  Ing. Pavel Talich

Ochrana

 • Trinity - pozoruhodný herbicid do obilnin - na plevele ze tří stran (str.: 14-15)

  Ing. Jiří Vašek

 • Agil - zbavte se výdrolu obilnin - rychle a výhodně (str.: 34-35)

  Ing. Jiří Vašek

 • Tebucur 250 EW - každá řepka potřebuje na podzim ošetřit (str.: 42)

  Bc. Pavel Knor

 • Krytonosci, bejlomorka, dřepčík olejkový, blýskáček a škody na řepce v roce 2016 i v letech minulých (str.: 50-52)

  Ing. Antonín Šandera

 • Srovnání výskytu podzimních škůdců řepky s mořidly a bez mořidel (str.: 57)

  Ing. Lucie Smutná

 • Nejrychlejší, jednoduché a efektivní odplevelení na strništi před setím s použitím Roundup Flex (str.: 96)

  Ing. Miroslav Hrobský

Osivo a sadba

 • Nejpěstovanější „Ečko“ v České republice a na Slovensku (str.: 74)

  Ing. Luděk Novotný

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Obilniny ozimné - aplikácie herbicídov na jeseň (str.: 4-13)

  KURENT

Ochrana

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září

Ing. Josef Gall

8-12

Vliv termínu aplikace herbicidů na výnos a kvalitativní parametry pšenice ozimé

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

13

Řešení plevelů v obilninách na podzim

Ing. Josef Suchánek

14-15

Trinity - pozoruhodný herbicid do obilnin - na plevele ze tří stran

Ing. Jiří Vašek

16

SumiMax - sázka na jistotu

Ing. Petr Lacina

18

Chocker® - antirezistentní řešení budoucnosti proti chundelce metlici

Ing. Matúš Czakó Ing. Jan Truneček

20-23

Plevele v ozimé pšenici a způsoby jejího pěstování

Ing. Jan Winkler, Ph.D. Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. Ing. Alexandr Neischl

24

Jako blesk z čistého nebe

Ing. Renata Salavová

26-27

Možnosti šíření plevelů osivem

Prof. Ing. Václav Kohout, DrSc. RNDr. Dana Kohoutová, CSc.

29-30

Herbicidní ochrana kmínu kořenného proti nežádoucímu zaplevelení

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

31

Clearfield® - revoluční systém v herbicidním ošetření řepky ozimé

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

32

Butisan® Complete - nejkoncentrovanější herbicid do řepky bez omezení

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

34-35

Agil - zbavte se výdrolu obilnin - rychle a výhodně

Ing. Jiří Vašek

36

Rostlinné pesticidy (100. díl) - Leptospermum scoparium - balmín metlatý

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

37

Tilmor - pro bezpečné přezimování a vyvážený jarní start

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

38

Proč použít Tilmor na podzim (1. díl) - zkušenosti z provozu

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

39

Proč použít Tilmor na podzim (2. díl) - zkušenosti z provozu

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

40

Ochrana a morforegulace řepky ozimé na podzim

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D. Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

42

Tebucur 250 EW - každá řepka potřebuje na podzim ošetřit

Bc. Pavel Knor

44

Rezistence hmyzu vůči insekticidům (11) - bekyňovití a píďalkovití motýli

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Pavel Tóth, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

45

Clartex NEO - vysoce účinný moluskocid

Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková Ing. Kamil Štípek, Ph.D. Ing. Žaneta Hrnčířová

46-49

Škodlivost a ochrana řepky před dřepčíkem olejkovým

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D.

50-52

Krytonosci, bejlomorka, dřepčík olejkový, blýskáček a škody na řepce v roce 2016 i v letech minulých

Ing. Antonín Šandera

53

Milníky v ochraně rostlin (17)

Ing. Josef Pozděna, CSc.

54-56

Květilka zelná - vážný nebo nepodstatný škůdce řepky ozimé?

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Ing. Vojtěch Hlavjenka Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.

57

Srovnání výskytu podzimních škůdců řepky s mořidly a bez mořidel

Ing. Lucie Smutná

58-60

Základní hnojení pšenice ozimé

Doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ing. Jiří Antošovský, Ph.D.

60-61

Rooter® - kořen - srdce rostliny

Ing. Simona Ličková

62-63

Bilance draslíku v dlouhodobém pokusu hnojeném statkovým hnojivem typu skot

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

63

Stimulátory růstu

Doc. Ing. Dr. Jaroslav Benada

64-66

Vybrané aspekty hnojení řepky ozimé

Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Ing. Jiří Antošovský, Ph.D. Ing. Hana Syrová

66-67

Výživa řepky na podzim

Ing. Jaroslav Mráz

68

Co může udělat na podzim Galleko®kořen pro řepku ozimou?

PhDr. Lenka Gallová

70

Optimalizace výnosového potenciálu řepky

Ing. Martin Krček, Ph.D.

72

Athlon a Genius v české praxi

Ing. Luděk Novotný

74

Nejpěstovanější „Ečko“ v České republice a na Slovensku

Ing. Luděk Novotný

76-77

Vydrží kvalita zrna?

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

78-79

Výhled produkce sójových bobů pro rok 2016

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

80-81

Vláhové nároky cukrové řepy

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.

82-93

Obilniny ozimé - aplikace herbicidů na podzim

KURENT

94

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 6. 2016)

Ing. Pavel Talich

95

Nečekaná ztráta

Ing. Miroslav Houba, CSc.

96

Nejrychlejší, jednoduché a efektivní odplevelení na strništi před setím s použitím Roundup Flex

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 45

Slovenská příloha

2-3

Vplyv burín na odčerpávanie živín z pôdy

Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

4-13

Obilniny ozimné - aplikácie herbicídov na jeseň

KURENT

Celkem článků: 2

Proseeds
detail