BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Petr Zábranský, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Alternativní využití luskovin (1) - důvody a cíle (str.: 118-121)
  Agromanuál 2017/1
 • Alternativní využití luskovin (2) - morfologická variabilita hrachu setého a rolního (str.: 88-91)
  Agromanuál 2017/2
 • Alternativní využití luskovin (3) - hrách setý a rolní jako zdroj biomasy (str.: 131-133)
  Agromanuál 2017/3
 • Cílená zonální aplikace organických kapalných hnojiv (str.: 85-87)
  Agromanuál 2018/11–12
 • Čirok (3) - vliv dostupnosti vody a teploty na klíčivost čiroku obecného (str.: 84-86)
  Agromanuál 2012/2
 • Čirok (4) - vláhové nároky čiroku obecného (str.: 89-91)
  Agromanuál 2012/3
 • Čirok (7) -kapková eroze v porostech čiroku obecného (str.: 74-75)
  Agromanuál 2012/7
 • Distribuce srážek a erozní procesy v porostech kukuřice s rozdílnou šířkou řádků (str.: 110-113)
  Agromanuál 2014/4
 • Distribuce srážek a hodnoty kapkové eroze v porostech ozimé řepky v závislosti na šířce řádků (str.: 82-84)
  Agromanuál 2014/2
 • Distribuce srážek v porostech kukuřice seté (str.: 87-89)
  Agromanuál 2013/5
 • Eliminují užší řádky rizika vzniku vodní eroze v porostech kukuřice seté? (str.: 72-74)
  Agromanuál 2013/2
 • Faktory ovlivňující časovou stabilitu mrtvého mulče v systémech půdochranného zpracování půdy (str.: 72-74)
  Agromanuál 2013/8
 • Hrách - pomocná plodina v ozimé pšenici (str.: 106-111)
  Agromanuál 2018/7
 • Kvalita fytomasy čiroku obecného pro pícní využití (str.: 74-75)
  Agromanuál 2012/8
 • Morfologická variabilita meziplodin (str.: 108-112)
  Agromanuál 2017/6
 • Pásové zpracování půdy ke kukuřici seté (str.: 104-108)
  Agromanuál 2013/3
 • Pěstování kukuřice systémem Samco v České republice (str.: 90-95)
  Agromanuál 2015/11–12
 • Pěstování luskovin s pomocnou plodinou (str.: 88-90)
  Agromanuál 2018/11–12
 • Podzimní a jarní vývoj porostů řepky ozimé při využití technologie strip till (str.: 80-81)
  Agromanuál 2014/8
 • Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté (str.: 90-95)
  Agromanuál 2014/6
 • Praktické možnosti využití užších řádků u kukuřice v rámci ochrany půdy proti erozi (str.: 96-99)
  Agromanuál 2015/2
 • Produkce biomasy čiroku a kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 100-103)
  Agromanuál 2013/6
 • Produkce biomasy silážní kukuřice v závislosti na šířce řádků (str.: 107-109)
  Agromanuál 2014/5
 • Přesné setí a struktura porostů ozimé řepky (str.: 84-87)
  Agromanuál 2015/7
 • Půdní blok a jeho parametry ve vztahu k obhospodařování (2) - Hranice půdního bloku a souvrať (str.: 94-98)
  Agromanuál 2018/8
 • Stok vody po rostlinách v porostech kukuřice (str.: 80-81)
  Agromanuál 2014/9–10
 • Technologické postupy zakládání porostů vícedruhových směsí meziplodin (str.: 96-101)
  Agromanuál 2017/11–12
 • Utužení půdy při předseťové přípravě a setí kukuřice (str.: 90-93)
  Agromanuál 2016/11–12
 • Variabilita půdního profilu po orbě (str.: 64-68)
  Agromanuál 2015/9–10
 • Vláhové nároky cukrové řepy (str.: 80-81)
  Agromanuál 2016/8
 • Vláhové nároky čiroku obecného v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 82-83)
  Agromanuál 2015/7
 • Vláhové nároky kukuřice v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 108-111)
  Agromanuál 2015/4
 • Vláhové nároky porostů obilnin v oblastech s nedostatkem srážek (str.: 81-83)
  Agromanuál 2015/8
 • Vliv orby a hlubokého kypření na variabilitu půdního profilu (str.: 56-60)
  Agromanuál 2015/9–10
 • Vliv rozdílné šířky řádků na biometrické parametry porostů ozimé řepky (str.: 74-77)
  Agromanuál 2014/7
 • Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky (str.: 56-59)
  Agromanuál 2014/1
 • Vliv technologie strip till na výnosové parametry ozimé řepky (str.: 76-79)
  Agromanuál 2014/9–10
 • Vliv výše výsevku ozimého ječmene na výnos zrna (str.: 90-93)
  Agromanuál 2023/8
 • Využití pomocných plodin v ozimé řepce (str.: 88-91)
  Agromanuál 2019/11–12
 • Vývoj kořenového systému kukuřice a řepky ve vztahu ke zpracování půdy, struktuře porostu a hnojení (str.: 91-95)
  Agromanuál 2014/11–12
 • Zakládání porostů ozimé řepky do širších řádků pomocí technologie diferencovaného zpracování půdy (str.: 104-106)
  Agromanuál 2014/5
 • Zonální aplikace bakterií a živin při výsevu sóji (str.: 94-95)
  Agromanuál 2021/4
 • Zonální aplikace hnojiv při setí ozimé řepky (str.: 80-83)
  Agromanuál 2017/7

Celkem článků: 43

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Limagrain
detail