BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2014/6 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 4-6)

  Ing. Josef Gall

 • Integrovaná ochrana rostlin z pohledu ústředního úřadu pro ochranu rostlin (str.: 97)

  KURENT

Manuál

 • Předsklizňové aplikace - obilniny (str.: 96-97)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 4. 2014–30. 4. 2014) (str.: 98-99)

  KURENT

Ochrana

 • Předsklizňové ošetření řepky - nové doporučení společnosti AgroProtec (str.: 14-15)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Adaptic - posila předsklizňových aplikací v obilí a řepce (str.: 18)

  Ing. Jiří Vašek

 • Contans WG - řešení sklerocií hlízenky obecné v půdě (str.: 20)

  Ing. Jan Strobl

 • Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (6) - houby a houbám podobné organizmy (str.: 21)

  Ing. Vít Procházka

Osivo a sadba

 • Novinky, které ve výnosu vítězí ve všech oblastech (str.: 48-49)

  Ing. Anna Poubová

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2010–2013) (str.: 56-57)

  Ing. Olga Dvořáčková

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Jesenné ošetrenie repky ozimnej - herbicídy (str.: 18-23)

  - herbicídy
  - graminicídy
  - fungicídy
  - regulátory - zvýšenie zimovzdornosti a podpora zakladania bočných pupeňov
  - insekticídy

  KURENT

Ochrana

 • Produkčný systém Clearfield - revolúcia v pestovaní repky (str.: 4)

  Mgr. Pavol Hrčka

 • Elastiq™ Ultra - pomocný prostriedok ochrany rastlín (str.: 7)

  KURENT

Osivo a sadba

 • Investície do osív firmy Bayer prinášajú prvé úspechy (str.: 13)

  Ing. Roman Sýkora

 • Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2014 (str.: 14-17)

  KURENT

Výživa a stimulace

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-6

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

Ing. Josef Gall

6

Pantera QT - moderní graminicid

Ing. Miloslav Macháček

7

Command komplet TOP - novinka 2014 - řešení bez omezení použití

Ing. Jan Valenta, MBA.

8-11

Příprava porostů na sklizeň - předsklizňové aplikace a použití herbicidů na strništi

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

12

Roundup Flex - rychlejší a jednoduší sklizně řepky ozimé

Ing. Miroslav Hrobský

13

Minimalizace sklizňových ztrát řepky

Ing. Josef Novák

14-15

Předsklizňové ošetření řepky - nové doporučení společnosti AgroProtec

Ing. Lukáš Svoboda

16

Elastiq Ultra - nové „lepidlo“ pro předsklizňové aplikace

Ing. Brořivoj Lhotský, CSc.

17

Zajímavé novinky z domácího šlechtění

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

18

Adaptic - posila předsklizňových aplikací v obilí a řepce

Ing. Jiří Vašek

20

Contans WG - řešení sklerocií hlízenky obecné v půdě

Ing. Jan Strobl

21

Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (6) - houby a houbám podobné organizmy

Ing. Vít Procházka

22-23

Moření osiva - základ dobrého startu

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

24

Ochrana révy vinné s Agrovitou

Ing. Zdeněk Peza

26

Poznáváme hmyz (35. díl) - řád dvoukřídlí IV - čeleď roupcovití, dlouhososkovití, lupicovití a ovádovití

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

27-29

Kukuřice setá - hmyzí škůdce bázlivec kukuřičný

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

30-31

NanoFYT Si - osvědčený přípravek do obilnin

Ing. Martin Pluhař

32

Kvalitním mořením k vysokým výnosům

Ing. Helena Bochová

34-35

Hybridní technologie Hyvido

Ing. Eva Kabylová

37

Rostlinné pesticidy (78. díl) - kopřiva Urtica dioica - nejen pro zdraví

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

38-41

Digestát, jeho vlastnosti a použití v rostlinné produkci

Prof. Ing. Rostislav Richter, DrSc. Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

42

Přípravky Galleko podporují i méně pěstované plodiny

Ing. Miloslav Mikla

44

Biostimulační moření ozimých obilnin

Ing. Petra Hašková

45

Pěstujte kvalitní ozimé pšenice od společnosti SOUFFLET AGRO a. s.

Ing. Štěpán Beránek Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková

46

Artoga s Arsenalem se vzájemně doplňuj

Ing. Jiří Matuš

48-49

Novinky, které ve výnosu vítězí ve všech oblastech

Ing. Anna Poubová

50-52

Vliv odrůdy a agrotechniky na dosažené výnosy zrna ozimé pšenice

Ing. Radek Vavera, Ph.D. Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Helena Kusá, Ph.D.

53

Tobak (B) - Revoluce ve výnosu

Ing. Luděk Novotný

54

Evina - nejvýnosnější pšenice s E kvalitou

Ing. Václav Blažek, CSc.

56-57

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2010–2013)

Ing. Olga Dvořáčková

56-57

Ječmen ozimý - nové odrůdy v sortimentu

Ing. Olga Dvořáčková

58-59

Nově registrované odrůdy ozimé pšenice

Ing. Vladimíra Horáková

60

Výsledky zkoušek užitné hodnoty nově registrovaných odrůd pšenice ozimé

Ing. Vladimíra Horáková

62-63

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2010–2013)

Ing. Vladimíra Horáková

64-65

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale ozimého (ÚKZÚZ, 2010–2013)

Ing. Vladimíra Horáková

64-65

Významné hospodářské vlastnosti odrůd žita ozimého (ÚKZÚZ, 2010–2013)

Ing. Vladimíra Horáková

66-71

Vlastnosti odrůd pšenice ozimé nabízené v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

70-86

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

72-75

Vlastnosti odrůd ječmene ozimého nabízeného v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

78-79

Vlastnosti odrůd žita ozimého nabízeného v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

82-83

Vlastnosti odrůd tritikale ozimého nabízeného v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

88-89

Inovace pro kvalitnější a bezpečnější aplikaci přípravků

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

90-95

Podzimní pásové zpracování půdy ke kukuřici seté

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Ing. Jan Chyba Ing. Miloslav Šindelář

96-97

Předsklizňové aplikace - obilniny

KURENT

97

Integrovaná ochrana rostlin z pohledu ústředního úřadu pro ochranu rostlin

KURENT

98-99

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 4. 2014–30. 4. 2014)

KURENT

Celkem článků: 48

Slovenská příloha

2-3

Vplyv fuzariózy klasu na úrodu

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

4

Produkčný systém Clearfield - revolúcia v pestovaní repky

Mgr. Pavol Hrčka

5-7

Ochrana repky olejnej proti škodcom v jesennom období bez použitia moridiel

Ing. Ján Tancik, PhD. Ing. Ladislav Dulanský

7

Elastiq™ Ultra - pomocný prostriedok ochrany rastlín

KURENT

8-9

Základné hnojenie ozimnej repky

Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD. Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

10

Pioneer sa zameriava na vývoj hybridných odrôd repky

Ing. Marek Jakubec

12

Repky LG s istotou do každého ročníka

Ing. Robert Lenárt

13

Investície do osív firmy Bayer prinášajú prvé úspechy

Ing. Roman Sýkora

14-17

Prehľad vybraných odrôd ozimnej repky z ponuky - jeseň 2014

KURENT

18-23

Jesenné ošetrenie repky ozimnej - herbicídy

KURENT

28

Čo nás čaká v novom pestovateľskom roku

Ing. Tomáš Upohlav, PhD.

Celkem článků: 11

Proseeds
detail