BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2014/1

Aktuálně

 • Zhodnocení výskytu hmyzích škůdců v roce 2013 z pohledu monitoringu škodlivých organizmů Státní rostlinolékařské správy (str.: 12-14)

  Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

 • Výskyty hospodářsky významných chorob rostlin a zhodnocení podmínek roku 2013 (str.: 15-17)

  RNDr. Jan Juroch

Legislativa

Ochrana

 • Výskyt chorob a škůdců obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2012/13 (str.: 35-39)

  Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

 • Galleko speciál - moření osiv jarních plodin, aneb až se jaro zeptá… (str.: 42)

  Ing. Miloslav Mikla

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (18) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin na základě informací o vlivu pesticidů na necílové organizmy - příklad řízení ochrany brukvovité zeleniny (str.: 44-48)

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

 • Letová aktivita obilních mšic jako vektorů BYDV v roce 2013 a prognóza jarního výskytu v roce 2014 (str.: 50-53)

  Ing. Svatopluk Rychlý

 • Force 1.5 G - jediná plnohodnotná náhrada insekticidního moření v kukuřici (str.: 64)

  Ing. Vojtěch Štolpa

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2009–2012) (str.: 76-77)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, 2009–2012) (str.: 779-79)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (1) - význam sóji a osivo (str.: 96)

  Ing. Miroslav Houba, CSc.

 • Nejlepší odpověď na výživu skotu je osivo se známkou… (str.: 116)

  Ing. Jiří Matuš

 • Přehled nových registrací a minoritních použití - (1. 10. 2013–30. 11. 2013) (str.: 128-131)

  Ing. Pavel Talich

Technika

Úvodník

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-11

Aktuální přehled ochrany rostlin - únor

Ing. Josef Gall

12-14

Zhodnocení výskytu hmyzích škůdců v roce 2013 z pohledu monitoringu škodlivých organizmů Státní rostlinolékařské správy

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

15-17

Výskyty hospodářsky významných chorob rostlin a zhodnocení podmínek roku 2013

RNDr. Jan Juroch

18-22

Monitoring a signalizace Morava a Slezsko v roce 2013

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek Ing. Jan Bílovský Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D. Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

22-23

Prosperující olejniny

Ing. Pavel Talich

24-29

Výskyt chorob, škůdců a abiotikóz ovocných dřevin a révy v roce 2013

Ing. Petr Ackermann, CSc.

30-31

Řepka olejka lámala rekordy

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

32-33

Pelyněk černobýl - rozšiřování na orné půdě

Ing. Josef Pozděna, CSc.

34

Agrovita - novinky pro pěstitele v roce 2014

Ing. Pavel Talich

35

Express® technologie herbicidní ochrany slunečnice

Ing. Přemysl Studničný

35-39

Výskyt chorob a škůdců obilnin v odrůdových pokusech ve vegetačním roce 2012/13

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

40

Odraz k vyšším ziskům začíná mořením

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

41

Mořidla Rancona s nanotechnologií

Ing. Brořivoj Lhotský, CSc.

42

Galleko speciál - moření osiv jarních plodin, aneb až se jaro zeptá…

Ing. Miloslav Mikla

44-48

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (18) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin na základě informací o vlivu pesticidů na necílové organizmy - příklad řízení ochrany brukvovité zeleniny

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

49

Účinek systému stimulace obilnin v roce 2013

Ing. Lucie Dundálková

50-53

Letová aktivita obilních mšic jako vektorů BYDV v roce 2013 a prognóza jarního výskytu v roce 2014

Ing. Svatopluk Rychlý

54

Poznáváme hmyz (30. díl) - čeleď soumračníkovití

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

55

Rostlinné pesticidy (73. díl) - pajasan žlaznatý Ailanthus altissima

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

56-59

Vliv šířky řádků na rozvoj kořenového systému ozimé řepky

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Vítězslav Krček, Ph.D. Ing. Michaela Škeříková Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Dr. Ing. Jan Pivec Doc. Ing. Petr Baranyk, CSc.

60-61

Příprava postřikovače na sezonu

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

62

Laudis 550 - nová odrůda sladovnického ječmene

Ing. Václav Blažek, CSc.

64

Force 1.5 G - jediná plnohodnotná náhrada insekticidního moření v kukuřici

Ing. Vojtěch Štolpa

66

Jak přistoupit k hybridnímu ječmeni až skončí zima

Ing. Helena Bochová

69

Doprovodné biostimulační moření

Ing. Petra Hašková

70-71

Legislativní změny v oblasti ochrany rostlin v roce 2014

Ing. Michal Hnízdil

71-72

Nejen nové sladovnické ječmeny značky Nickerson

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

73

Jařiny od SOUFFLET AGRO nikdy nezklamou

Ing. Jiří Cejtchaml Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková

74-75

Porovnanie odrôd jačmeňa z hľadiska úrody a vybratých vlastností zrna

Ing. Michaela Benková, PhD. Ing. Štefan Žák, CSc.

76-77

Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ječmene jarního (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Olga Dvořáčková

78-79

Nové odrůdy jarního ječmene

Ing. Olga Dvořáčková

80

Významné hospodářské vlastnosti odrůd tritikale jarního (ÚKZÚZ, 2010–2013)

Ing. Vladimíra Horáková

80-81

Přehledy odrůd pšenice jarní

Ing. Vladimíra Horáková

82

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice jarní (ÚKZÚZ, 2010–2013)

Ing. Vladimíra Horáková

83

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarní pšenice nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

83-90

Nabídka odrůd jarních obilnin na rok 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84-85

Agrotechnické vlastnosti odrůd jarního ječmene nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

86-87

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého pluchatého nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

88-89

Agrotechnické vlastnosti odrůd ovsa setého bezpluchého nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

91

Novinky Soufflet Agro pro rok 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92-94

Výsledky odrůdových pokusů se sójou při průběhu počasí v roce 2013

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

95

Šumperk - centrum luskovin

Ing. Miroslav Houba, CSc.

96

Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (1) - význam sóji a osivo

Ing. Miroslav Houba, CSc.

97

Úzkolistou lupinou lze nahradit sójový šrot

Ing. Marek Podrábský

98-100

Odrůdy luskovin pro zásev 2014

Ing. Tomáš Mezlík

101-106

Nabídka odrůd luskovin pro rok 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

102-103

Agrotechnické vlastnosti odrůd hrachu polního nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

104-105

Agrotechnické vlastnosti odrůd bobu polního nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

106

Agrotechnické vlastnosti odrůd lupiny nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

107

Agrotechnické vlastnosti odrůd sóji luštinaté nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

108-111

Hybridy slunečnice registrované v ČR

Ing. Marek Povolný

112-113

Nabídka hybridů slunečnice pro rok 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

114-115

Sortiment nabízených hybridů slunečnice pro rok 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

116

Nejlepší odpověď na výživu skotu je osivo se známkou…

Ing. Jiří Matuš

117-122

Ověřování výkonnosti odrůd cukrovky - SDO 2014

Svaz pěstitelů cukrovky Čech Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

123-125

Agrotechnické vlastnosti odrůd cukrové řepy nabízených v roce 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

124-127

Nabídka odrůd cukrové řepy pro rok 2014

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

128-131

Přehled nových registrací a minoritních použití - (1. 10. 2013–30. 11. 2013)

Ing. Pavel Talich

779-79

Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ovsa setého pluchatého (ÚKZÚZ, 2009–2012)

Ing. Olga Dvořáčková

Celkem článků: 61

Proseeds
detail