BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2014/3 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - březen a duben (str.: 5-8)

  Ing. Josef Gall

Legislativa

 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (20) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na ochranu necílových organizmů (str.: 95-99)

  Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 1. 2014–31. 1. 2014) (str.: 140)

  Ing. Pavel Talich

 • Kukuřice - herbicidy - společná balení (str.: 141)

  KURENT

 • Kukuřice - herbicidy (str.: 142-157)

  KURENT

 • Kukuřice - herbicidy - klasifikace přípravků (str.: 158-163)

  KURENT

Ochrana

 • Regulace plevelů v kukuřici - do vzejití porostu (str.: 14-18)

  Ing. Petr Šmahel

 • Herbicidní strategie do kukuřice od společnosti AgroProtec (str.: 22-23)

  Ing. Jiří Kabeš

 • Successor 600 - účinný pomocník do slunečnice a sóji (str.: 28-29)

  Daniel Štranc

 • Používání herbicidů v porostech máku (2) - postemergentní aplikace a řešení problémových situací (str.: 32-36)

  Ing. František Fišer, CSc.

 • Spolehlivé ošetření obilnin proti houbovým chorobám (str.: 48-49)

  Ing. Petr Portych

 • Tilmor - základ fungicidní ochrany řepky v jarním období (str.: 52-53)

  Ing. Petr Ort

Technika

Technologie

 • Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (3) - Výběr pozemku a setí (str.: 130)

  Ing. Vít Procházka

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Možnosti zlepšení účinnosti kapalných dusíkatých hnojiv (str.: 111)

  Ing. Jaroslav Mráz

Slovenská příloha

Manuál

 • Kukurica - herbicídy (str.: 9-27)

  - herbicídy
  - prehľad herbicídov
  - balíčky
  - kukurica s podsevom - herbicídy

  KURENT

Ochrana

 • Škodcovia kukurice v jarnom období: podmienky na premnoženie a spôsoby regulácie (str.: 6-8)

  Ing. Ján Tancik, PhD.

Osivo a sadba

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. David Bečka, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

5-8

Aktuální přehled ochrany rostlin - březen a duben

Ing. Josef Gall

9-10

Monitor zachová kvalitu pšenice

Ing. Miroslav Hrobský

10-11

Lopuch plstnatý na zemědělské půdě

Ing. Josef Pozděna, CSc.

12-13

Jedinečné řešení rezistentní chundelky metlice

Ing. Renata Salavová

14-18

Regulace plevelů v kukuřici - do vzejití porostu

Ing. Petr Šmahel

19

Moderní pěstitelská technologie pro kukuřici

Ing. Jaroslav Bašta

20-21

Nicogan Sulcogan - nedělejte dvakrát jednu věc

Ing. Jiří Vašek

22-23

Herbicidní strategie do kukuřice od společnosti AgroProtec

Ing. Jiří Kabeš

24-26

Možnosti náhrady acetochloru v kukuřici a ve slunečnici

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

28-29

Successor 600 - účinný pomocník do slunečnice a sóji

Daniel Štranc

30-31

Výsledky pokusů s herbicidy při pěstování sóji v roce 2013

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

32-36

Používání herbicidů v porostech máku (2) - postemergentní aplikace a řešení problémových situací

Ing. František Fišer, CSc.

38-41

Současné možnosti regulace plevelů v cukrovce a trendy do budoucna

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Josef Holec, Ph.D.

42-43

Belvedere Forte - nadstandardně šetrný k cukrovce

Ing. Jiří Vašek

44-47

Ochrana porostů brambor proti dvouděložným plevelům

Ing Pavel Kasal, Ph.D.

48-49

Spolehlivé ošetření obilnin proti houbovým chorobám

Ing. Petr Portych

50-51

Seguris - účinná a dlouhotrvající výkonnost v ochraně obilnin

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

52-53

Tilmor - základ fungicidní ochrany řepky v jarním období

Ing. Petr Ort

54

Jak zvýšit potenciál řepky fungicidními aplikacemi na jaře?

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D. Mgr. Pavol Hrčka

56-57

Nový zdroj informací pro zemědělce - mapy výsledků testování populací blýskáčka řepkového na rezistenci vůči insekticidům

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Pavel Tóth, Ph.D. Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Ing. Jana Poslušná Ing. Pavel Kolařík Ing. Jiří Havel, CSc. Ing. Eva Plachká, Ph.D.

58-59

Jak na krytonosce kořenového v roce 2014

Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Jiří Rotrekl, CSc.

60

S přípravky firmy Dow AgroSciences nejenom proti krytonosci kořenovému

Ing. Petr Vlažný, Ph.D.

61

Poznáváme hmyz (32. díl) - řád dvoukřídlí I.

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

62-63

Lumax - p recizní kontrola plevelů až do sklizně

Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D.

64-65

Symetra - exkluzivní novinka pro řepku olejku

Ing. Karel Neckář, Ph.D.

66-67

Bontima - pro ještě zdravější a zelenější ječmeny

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

68-69

Moddus - nejšetrnější regulátor růstu

Ing. Helena Bochová

70-73

Výskyt chorôb a škodcov repky v roku 2013 a odporúčania pre rok 2014

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

74-79

Insekticidní ochrana ozimé řepky v jarním období

Doc. Ing. Jan Kazda, CSc.

80-81

Loňský výskyt bázlivce kukuřičného v ČR a aktuální situace

Ing. Petr Kroutil, Ph.D.

82

Rostlinné pesticidy (77. díl) - Mimóza Mimosa tenuiflora

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

83

Upozornění na rizika některých přípravků na ochranu rostlin

Ing. Eliška Hanušová

84-85

Optimus - regulátor růstu s novými přínosy

Ing. Jiří Vašek

86-87

Medax Top - první úspěšný rok v praxi!

Ing. Pavel Šácha

88-94

Kontroly dodržování zásad integrované ochrany z pohledu dozorové organizace

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

95-99

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (20) - Výběr přípravků a řízení integrované ochrany rostlin s ohledem na ochranu necílových organizmů

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

100

Přípravky Galleko - použití v jarním ječmeni

Ing. Miloslav Mikla

102-103

Hnojení a morforegulace jarního sladovnického ječmene

Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Jiří Cejtchaml Ing. Martina Poláková Ing. Štěpán Beránek

104-105

Hnojení cukrovky

Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna

106

Physiostart - mikrogranulované hnojivo pro rychlý start a optimální založení porostu

Ing. Petr Babiánek, Ph.D.

107

Nová produktová řada listových hnojiv od SOUFFLET AGRO

Ing. Jiří Cejtchaml Ing. Jiří Šilha, Ph.D. Ing. Martina Poláková Ing. Štěpán Beránek

108

Kvalitní odrůdy z domácího šlechtění

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

109

Aktifol-Mag - hnojivo podporující fungicidy

Ing. Jan Šamalík

110

Nová příležitost pro sóju z Podunají

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

111

Možnosti zlepšení účinnosti kapalných dusíkatých hnojiv

Ing. Jaroslav Mráz

112-113

Význam cytokininů pro stimulaci porostu

Ing. Petr Babiánek, Ph.D. Ing. Martin Krček, Ph.D.

114

Nejcennější práce na Zemi s BASF

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

115

Hnojení ozimů mikroelementy

Ing. Regina Čornejová

116

Nová generace fungicidů u společnosti DuPont

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

117

Výživa a stimulace ozimé řepky

Ing. Petra Hašková

118-125

Listová hnojiva - ozimé obilniny a ozimá řepka

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

126-129

Vliv zvláštností počasí roku 2013 na kvalitu obilovin

Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D. RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. Ing. Irena Sedláčková

130

Hlavní pěstitelská úskalí při pěstování sóje luštinaté (3) - Výběr pozemku a setí

Ing. Vít Procházka

131-133

Technologie zpracování půdy a zakládání porostů kukuřice - minimalizace

Doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D. Prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.

134-135

Půdoochranné technologie u brambor

Ing. Milan Čížek, Ph.D.

136-138

O účinnosti ochrany rozhoduje aplikace pesticidu

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

140

Přehled nových registrací a minoritních použití (1. 1. 2014–31. 1. 2014)

Ing. Pavel Talich

141

Kukuřice - herbicidy - společná balení

KURENT

142-157

Kukuřice - herbicidy

KURENT

158-163

Kukuřice - herbicidy - klasifikace přípravků

KURENT

164

Roundup Flex - Jarní aplikace proti plevelům

Ing. Miroslav Hrobský

Celkem článků: 63

Slovenská příloha

2

Fungicídna a insekticídna ochrana obilnín

Ing. Ervín Máťuš

3

Herbicídna ochrana kukurice v roku 2014

Ing. Peter Serdahely

4-5

Moderný hit pre vaše obilniny

Ing. Ján Murín

6-8

Škodcovia kukurice v jarnom období: podmienky na premnoženie a spôsoby regulácie

Ing. Ján Tancik, PhD.

9-27

Kukurica - herbicídy

KURENT

28

Stabilita výkonu je rozhodujúca!

Ing. Tomáš Upohlav, PhD.

Celkem článků: 6

Proseeds
detail