BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Bude hraboš polní škodit i letos? (str.: 86-88)
  Agromanuál 2022/4
 • Co lze vyvodit z plošného monitoringu stonkových škůdců v porostech řepky? (str.: 54-56)
  Agromanuál 2020/2
 • Čtyři roky života s integrovanou ochranou rostlin - Jaký je její význam dnes? (str.: 20-21)
  Agromanuál 2018/1
 • Demonstrační farmy jako příklad zavádění IOR v Evropě - máme si vzít příklad? (str.: 25-27)
  Agromanuál 2015/1
 • Dva roky zkušeností s integrovanou ochranou rostlin (str.: 62-64)
  Agromanuál 2016/5
 • Hraboš - nechtěná stálice našich polí (str.: 79-81)
  Agromanuál 2024/3
 • Jak to bude v roce 2019 s bázlivcem kukuřičným? (str.: 40-41)
  Agromanuál 2019/7
 • Kontroly dodržování zásad integrované ochrany z pohledu dozorové organizace (str.: 88-94)
  Agromanuál 2014/3
 • Mění se škodlivost zavíječe kukuřičného v ČR? Aneb výstupy monitoringu ÚKZÚZ (str.: 40-42)
  Agromanuál 2018/6
 • Měnící se škodlivost a dynamika letu zavíječe kukuřičného (str.: 62-64)
  Agromanuál 2023/5
 • Morava v ohrožení - bude se opakovat kalamita hrabošů z let 2019–2020? (str.: 87-89)
  Agromanuál 2023/3
 • Možnosti nechemické ochrany kukuřice (str.: 40-41)
  Agromanuál 2016/6
 • Ovlivnil průběh ročníku 2020 výskyt zavíječe kukuřičného? (str.: 66-68)
  Agromanuál 2021/5
 • Přenašeči viróz obilnin - regulace na podzim (str.: 32-34)
  Agromanuál 2013/9–10
 • Přístup k integrované ochraně rostlin v Evropské unii (str.: 75-77)
  Agromanuál 2015/3
 • Reálný pohled na uplatňování IOR - legislativa a pěstitelská praxe (str.: 79-81)
  Agromanuál 2017/3
 • Ročník 2021 z pohledu škodlivosti stonkových krytonosců v porostech řepky (str.: 65-67)
  Agromanuál 2022/2
 • Současný trend v robotizaci ochrany rostlin (str.: 79-81)
  Agromanuál 2021/9–10
 • Srážkově bohatý červen 2022 ovlivnil výskyt klasových fuzarióz (str.: 48-50)
  Agromanuál 2023/4
 • Stonkoví krytonosci - ponaučení z ročníku 2022/23 (str.: 48-50)
  Agromanuál 2024/2
 • Stonkoví krytonosci jsou na polích již od podzimu! (str.: 44-46)
  Agromanuál 2023/1
 • Testování účinnosti vybraných přípravků na ochranu rostlin v maloparcelkových pokusech (str.: 30-31)
  Agromanuál 2019/6
 • Virové choroby obilnin - situace roku 2012 a ochrana proti přenašečům na jaře (str.: 30-33)
  Agromanuál 2013/2
 • Vliv průběhu počasí ročníku 2018 na poškození porostů kukuřice zavíječem kukuřičným (str.: 45-47)
  Agromanuál 2019/6
 • Výsledky kontrol dodržování zásad integrované ochrany rostlin (str.: 56-58)
  Agromanuál 2015/6
 • Zhodnocení ročníku 2021 z pohledu klasových fuzarióz pšenice (str.: 16-18)
  Agromanuál 2022/5
 • Zhodnocení výskytu hmyzích škůdců v roce 2013 z pohledu monitoringu škodlivých organizmů Státní rostlinolékařské správy (str.: 12-14)
  Agromanuál 2014/1
 • Zhodnocení výskytu viróz obilnin a doporučení pro pěstitele (str.: 20-22)
  Agromanuál 2015/9–10

Celkem článků: 28

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Limagrain
detail