BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2024/6

Aktuálně

 • Aktuality a zajímavosti (str.: 1)

  KURENT

 • Aktuální stav a doporučení pro ošetření, červen–červenec 2024 (str.: 6-7)

  Ing. Josef Gall

 • Okénko do zahraničí - Nadějné nedestruktivní senzory podporují zabezpečení dostatku potravin a udržitelné zemědělství (str.: 43)

  Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

Manuál

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 4. 2024) (str.: 120-121)

  Ing. Jan Stropnický

Ochrana

 • Agrovital a SuperAgrovital - pojistka vašeho výnosu (str.: 54-55)

  Tomáš Zeman

 • Biologická ochrana (5) - sekundární metabolity bakterií účinné proti původcům chorob (str.: 56-57)

  Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

 • Cezaro 574 SC - novinka pro podzimní ochranu ozimých obilnin (str.: 15)

  Ing. Jaromír Šuk

Osivo a sadba

 • Perfektní potravinářské parametry po matce - špičkový výnos po otci (str.: 74)

  Ing. Luděk Novotný

 • Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2020–23) (str.: 82-83)

  Ing. Olga Dvořáčková

 • Tritikale ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2024 (str.: 108-109)

Technika

 • Omezování nežádoucího úletu kapek postřiku snižuje ztráty a znečištění vody (str.: 112-114)

  Ing. Petr Harašta, Ph.D.

Technologie

 • Dozrávání a sklizeň jetele nachového (str.: 116-117)

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Nová éra v péči o půdu - objevte výhody Microstern® v udržitelném zemědělství (str.: 60)

  Ing. Luděk Novák

1

Úvodník

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

KURENT

4

Kalendář červen–červenec

Ing. Jan Stropnický

6-7

Aktuální stav a doporučení pro ošetření, červen–červenec 2024

Ing. Josef Gall

8-11

Reziduální působení herbicidů v systémech redukovaného zpracování půdy

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D.

12-14

Regulace plevelů v meziporostním období

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

15

Cezaro 574 SC - novinka pro podzimní ochranu ozimých obilnin

Ing. Jaromír Šuk

16

Okénko do polí - zaplevelení máku ozimého

Ing. Josef Pozděna, CSc.

17

Očista dočista

Ing. Vladimír Sys

18

Nabité portfolio fungicidů pro ochranu klasů od UPL

Ing. David Kabelka, Ph.D.

20-21

Odolnost pšenice vůči viru žluté zakrslosti ječmene

Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Martina Trávníčková Ing. Ondřej Veškrna, Ph.D.

22-23

Lalstop Contans WG - nová registrace na verticiliové vadnutí

Ing. Josef Svachoušek

24

Moderní fungicidní ochrana cukrovky na bázi účinné látky Revysol®

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

26-29

Fungicídna rezistencia huby Cercospora beticola v Slovenskej republike

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD. Ing. Milan Mihók, PhD. Doc. Ing. Tibor Roháčik, CSc.

30-31

Choroby luskovin - strupovitost hrachu

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

32-33

Virová onemocnění maliníku (3) - přenašeči virů maliníku - roztoči a háďátka

Msc. Jiunn Luh Tan Dr. Ing. Jana Fránová Ing. Rostislav Zemek, CSc.

34

Rostlinné pesticidy (177. díl) - Jatropha curcas L. - dávivec černý

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

35

Úspěšné ošetření kukuřice proti zavíječi

Ing. Bohumil Štěrba

36-39

Škodlivost zavíječe kukuřičného a nové možnosti jeho sledování

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

40-42

Měli bychom se obávat nově zavlečených škůdců a jejich šíření v souvislosti s klimatickou změnou?

Doc. Ing. Hana Šefrová, Ph.D. Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

43

Okénko do zahraničí - Nadějné nedestruktivní senzory podporují zabezpečení dostatku potravin a udržitelné zemědělství

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

44-48

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v červnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

49

Podpora ochrany a vývoje rostlin s ALMIRO

Ing. Jakub Matějovský

50-51

Včasné zjištění škůdců ve skladovaných komoditách

Ing. Radek Aulický, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

52-53

Nová rizika antikoagulantních nástrah na hlodavce

RNDr. Marcela Fraňková, Ph.D. Ing. Štěpánka Radová, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D. Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D.

54-55

Agrovital a SuperAgrovital - pojistka vašeho výnosu

Tomáš Zeman

56-57

Biologická ochrana (5) - sekundární metabolity bakterií účinné proti původcům chorob

Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

58

Výzvám je třeba čelit zpříma

Ing. Josef Basík

60

Nová éra v péči o půdu - objevte výhody Microstern® v udržitelném zemědělství

Ing. Luděk Novák

61

TE Silva - pomocník se stresy a proti houbovým chorobám i bakteriózám

Ing. Miroslava Hájková

62-63

Nově registrované odrůdy pšenice ozimé, 2024

Ing. Vladimíra Horáková

64-66

Seznam doporučených odrůd pšenice ozimé, 2024

Ing. Vladimíra Horáková

67

Nová pšenice s luxusní jakostí

Bc. Tomáš Bláha, DiS. Ing. Irena Bížová

68-69

Významné hospodářské vlastnosti odrůd pšenice ozimé (ÚKZÚZ, 2020–23)

Ing. Vladimíra Horáková

70

Záplava novinek Limagrain pro podzim 2024

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

71

LG Absalon a Absolut nejsou stejné odrůdy

Ing. Stanislav Doležal

72

Odrůdy Selgenu představeny ve Stupicích

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

74

Perfektní potravinářské parametry po matce - špičkový výnos po otci

Ing. Luděk Novotný

76

Nejranější hybridní pšenice nejen do sucha

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

78

LG Atelier - špičková kvalita a výnos

Ing. Stanislav Doležal

80-81

Hitparáda odrůd od SOUFFLET AGRO

Ing. Filip Daněk

82-83

Významné hospodářské vlastnosti odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2020–23)

Ing. Olga Dvořáčková

84

Nové odrůdy ječmene ozimého, 2024

Ing. Olga Dvořáčková

85

Nově registrovaná odrůda ovsa ozimého, 2024

Ing. Olga Dvořáčková

86

Seznam doporučených odrůd tritikale ozimého, 2024

Ing. Milan Nečas

87

Nově registrovaná odrůda tritikale ozimého, 2024

Ing. Milan Nečas

88

Nově registrované odrůdy žita ozimého, 2024

Ing. Milan Nečas

89

Odrůdy žita ozimého, 2024

Ing. Milan Nečas

90-97

Pšenice ozimá - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2024

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

96-111

Představení odrůd ozimých obilnin na českém trhu v roce 2024

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

98-101

Ječmen ozimý - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2024

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

104-105

Žito ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2024

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

108-109

Tritikale ozimé - vlastnosti odrůd nabízených v roce 2024

112-114

Omezování nežádoucího úletu kapek postřiku snižuje ztráty a znečištění vody

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

114-115

Nejen pokusy s řepkou v Červeném Újezdu

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

116-117

Dozrávání a sklizeň jetele nachového

118-119

Hodnocení technologických linek na sklizeň píce

Ing. Libor Matyáš

120-121

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–30. 4. 2024)

Ing. Jan Stropnický

Celkem článků: 58

Proseeds
detail