BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2024/3

Aktuálně

 • Kalendář březen–duben (str.: 4)

  KURENT

 • Aktuální přehled stavu vybraných plodin a doporučení pro ošetření na březen a duben 2024 (str.: 6-8)

  Ing. Josef Gall KURENT

Manuál

 • Kukuřice - ošetření proti plevelům (str.: 158-171)

  KURENT

 • Cukrovka - ošetření proti plevelům (str.: 170-175)

  KURENT

 • Jetel a vojtěška - ošetření proti plevelům (str.: 176-177)

  KURENT

 • Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 1. 2024) (str.: 178-179)

  KURENT

Ochrana

 • NicodiGUARD a MesotriGUARD - připraveni strážit vaši kukuřici (str.: 14)

  Ing. Filip Daněk

 • Musketeer® Plus Nikita® - nové kompletní odplevelení kukuřice (str.: 16-17)

  Ing. Jiří Vašek

 • Merlin Flexx nový herbicidní přípravek pro včasné ošetření kukuřice i máku (str.: 20-21)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Altivate - poradí si s každou jednoletou trávou v obilninách (str.: 23)

  Ing. Jaroslav Bašta

 • Florian, Foker, Chlortoluron 500, Sekator OD - Čtyři pilíře pro jarní odplevelení porostů obilnin (str.: 24-25)

  Ing. Martin Běhal

 • Výjimečné herbicidní ošetření sóji, hrachu a jetelovin od BASF (str.: 28)

  Ing. Marek Šmika

 • Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL (str.: 30)

  Ing. Petr Kabelka

 • Balíček Slape® Trio a Stemper® - nová ekonomicky výhodná nabídka (str.: 44-45)

  Ing. Jiří Vašek

 • Univerzálna fungicídna ochrana repky a ďalších plodín (str.: 46)

  Ing. Ján Hanuska

 • Agrostim Tria - povolené kombinace přípravků i do kvetoucích porostů za denního letu včel (str.: 47)

  Ing. Josef Svachoušek

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Vít Bittner

4

Kalendář březen–duben

KURENT

6-8

Aktuální přehled stavu vybraných plodin a doporučení pro ošetření na březen a duben 2024

Ing. Josef Gall KURENT

10-12

Jak efektivně regulovat plevele v kukuřici - Výsledky srovnávacích herbicidních pokusů z roku 2023

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Dita Hiřmanová Ing. Luděk Procházka

13

Účinná a selektivní ochrana kukuřice proti nežádoucímu zaplevelení

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

14

NicodiGUARD a MesotriGUARD - připraveni strážit vaši kukuřici

Ing. Filip Daněk

15

Kagura - osvědčené odplevelení kukuřice

Ing. Dušan Sem

16-17

Musketeer® Plus Nikita® - nové kompletní odplevelení kukuřice

Ing. Jiří Vašek

18

Technologie BASF pro odplevelení kukuřice při zákazu opakované aplikace terbuthylazinu

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

20-21

Merlin Flexx nový herbicidní přípravek pro včasné ošetření kukuřice i máku

Ing. Lukáš Svoboda

22

Zypar, Mustang 4×4 a Mustang Forte

Ing. Josef Cvingráf

23

Altivate - poradí si s každou jednoletou trávou v obilninách

Ing. Jaroslav Bašta

24-25

Florian, Foker, Chlortoluron 500, Sekator OD - Čtyři pilíře pro jarní odplevelení porostů obilnin

Ing. Martin Běhal

26

Přípravky FMC Agro pro časné jarní použití

Ing. Miroslav Kroulík

27

Osvědčená i nová řešení plevelů a škůdců od společnosti Nufarm

Ing. Stanislav Hospůdka

28

Výjimečné herbicidní ošetření sóji, hrachu a jetelovin od BASF

Ing. Marek Šmika

30

Časné jarní ošetření s osvědčenými produkty a novinkami UPL

Ing. Petr Kabelka

32-35

Regenerativní zemědělství - novinky a zkušenosti

Ing. Veronika Venclová, Ph.D.

35

Snížení výměry neproduktivních ploch v roce 2024

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

36-37

Prognóza výskytu stéblolamu na obilninách a způsoby ochrany

Mgr. Jana Palicová, Ph.D.

38-39

Mirage® C - nejen stéblolam na výbornou

Ing. Jiří Vašek

40

Pevná konstanta pro zdraví a energii obilnin

Ing. Josef Suchánek

41

Kvalita, inovace a tradice

Ing. Jakub Matějovský

42

Priaxor® EC- stálice v ochraně obilnin před houbovými chorobami

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

44-45

Balíček Slape® Trio a Stemper® - nová ekonomicky výhodná nabídka

Ing. Jiří Vašek

46

Univerzálna fungicídna ochrana repky a ďalších plodín

Ing. Ján Hanuska

47

Agrostim Tria - povolené kombinace přípravků i do kvetoucích porostů za denního letu včel

Ing. Josef Svachoušek

48

Jarní ochrana řepky s novým triazolem

Ing. Zdeněk Krédl, Ph.D.

50-52

Výskyt houbového patogenu Verticillium nonalfalfae na chmelu v České republice

Ing. Iveta Svobodová Ing. Eva Bergová Ing. Jakub Beránek, Ph.D.

53

Ochrana máku od moření po sklizeň

Ing. Radomil Vlk, Ph.D.

54-55

Choroby luskovin - bakteriální choroby

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

56

Rostlinné pesticidy (174. díl) - Aloe vera L. - aloe pravá

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

57

Romeo si plodiny zamilují

Ing. Vladimír Sys

58

Užitečné organizmy (52) - Microgastrinae (II)

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

60-63

Aktuální situace v ochraně sadby brambor proti přenašečům virových chorob a možnosti řešení

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB

64

Jarní insekticidní ošetření řepky od BASF

Ing. Marek Šmika

66

Okénko do zahraničí - Rostliny používají „trojského koně“ v boji proti útokům plísní

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

67

Insekticid Trebon na každé řepkové pole

Ing. Pavel Hasman

68-71

Ochrana porostů máku setého proti vyskytujícím se hmyzím škůdcům

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

72-73

Regulace drátovců v bramborech

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

74-77

Ochrana proti škůdcům cukrovky po ukončení moření osiva neonikotinoidy

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jaromír Chochola, CSc.

78-79

Genetický boj s hmyzími škůdci

Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc.

79-81

Hraboš - nechtěná stálice našich polí

Ing. Štěpánka Radová, Ph.D.

82-84

Hraboš polní jako stálé riziko pro zemědělskou praxi

Prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

86

Medax® Max - regulátor růstu obilnin s maximální fl exibilitou

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

88-89

Biologická ochrana (2) - Hlístice - ochrana rostlin i lidského pohodlí

Ing. Jiří Nermuť, Ph.D.

90-92

Ochrana ovocných sadů v březnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

94-97

Vznik předpovědi počasí a její limity

Doc. Mgr. Michal Žák, Ph.D.

98-99

Hnojenie ozimnej pšenice na jar

Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

100-102

Specifi ka hnojení jarního ječmene

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D. Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Ing. et Ing. Simona Procházková

103

Podpora půdní struktury se vyplatí

Ing. Eva Bajerová

104-105

Využití bilancí živin z polního pokusu VÚRV pro určení dávek minerálních hnojiv (4) - Draslík - 2. hon

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

106-107

Vliv organických hnojiv na erozní parametry půdy

Ing. Martin Cisler

108

Technologie BioAktiv CZ je odpovědí na zemědělské výzvy roku 2024

Mgr. Martin Maxa Ing. Josef Basík

110

Hnojení kukuřice na list

Mgr. Inż. Maciej Bachorowicz

111

Nitrofenoláty - osvědčený podpůrný prostředek

Ing. Jaroslav Mráz

112

Topsil - novinka pro sílu a odolnost

Ing. Jan Šamalík

113

Rychlá regenerace ozimů je základem pro dobrý výnos

Ing. Marek Kocánek

114

Okénko agronoma - Crhákovi pěstují hlavně brambory a zeleninu

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

115

Listová hnojiva a novinky od společnosti Innvigo

Ing. Jaromír Šuk

116-125

Listová hnojiva - ozimé obilniny

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

126-135

Listová hnojiva - ozimá řepka

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

136-137

Aplikace přípravků podle pravidel

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

138-141

Čím zlepšit konkurenční schopnost jarního ječmene?

Ing. Marie Váňová, CSc. Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D.

142-143

Variabilní aplikace preemergentních herbicidů v řepce ozimé

Ing. Josef Chára Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Jaroslav Pinkas

144-147

Pěstování sóji s v širších řádcích s využitím pomocných plodin

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Mojmír Mička Bc. Milan Štefek

148-150

Půdoochranná opatření s důrazem na zadržení vody v hrůbcích při pěstování brambor

Ing Pavel Kasal, Ph.D. Ing. Pavel Růžek, CSc.

152-154

Pěstování svazenky vratičolisté

Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Mgr. Helena Hutyrová Ing. Karla Kolaříková

156-157

Neprodukční plochy v kolejových stopách

Ing. Martina Poláková

158-171

Kukuřice - ošetření proti plevelům

KURENT

170-175

Cukrovka - ošetření proti plevelům

KURENT

176-177

Jetel a vojtěška - ošetření proti plevelům

KURENT

178-179

Přehled nových registrací a minoritních použití (1.–31. 1. 2024)

KURENT

Celkem článků: 73

Proseeds
detail