BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Seznam článků autora:

 • Aplikace herbicidů před sklizní a na strniště v systémech integrované regulace plevelů (str.: 10-13)
  Agromanuál 2018/6
 • Expanze vlhkomilných plevelů na orné půdě (str.: 38-42)
  Agromanuál 2020/2
 • Faktory ovlivňující šíření plevelů na orné půdě (str.: 14-15)
  Agromanuál 2006/2
 • Faktory ovlivňující účinnost herbicidů (str.: 14-15)
  Agromanuál 2010/9–10
 • Generativní rozmnožování plevelných rostlin (str.: 10-13)
  Agromanuál 2012/9–10
 • Historie a současnost plevelových společenstev na orné půdě (str.: 12-14)
  Agromanuál 2021/2
 • Chrpa modrá (str.: 28-29)
  Agromanuál 2019/8
 • Jednoleté trávy v obilninách - Rostoucí význam rezistence vůči herbicidům (str.: 14-17)
  Agromanuál 2021/8
 • Kokrhel luštinec - plevel v jarních obilninách (str.: 21-23)
  Agromanuál 2017/2
 • Možnosti regulace jednoděložných plevelů a výdrolu v řepce ozimé (str.: 16-18)
  Agromanuál 2021/7
 • Možnosti regulace plevelů na strništi (str.: 12-13)
  Agromanuál 2007/7
 • Možnosti regulace plevelů před sklizní obilnin (str.: 12-13)
  Agromanuál 2007/6
 • Možnosti regulace plevelů v meziporostním období (str.: 10-11)
  Agromanuál 2023/6
 • Mrvka myší ocásek - nově se šířící plevel na orné půdě (str.: 16-17)
  Agromanuál 2016/9–10
 • Opodstatnění předsklizňových aplikací herbicidů (str.: 10-12)
  Agromanuál 2011/6
 • Oves hluchý - významný plevel nejen jarních obilnin (str.: 12-14)
  Agromanuál 2019/5
 • Ozimé jednoděložné plevele na orné půdě (str.: 24-27)
  Agromanuál 2023/8
 • Postemergentní aplikace herbicidů v ozimé řepce (str.: 9-11)
  Agromanuál 2010/9–10
 • Pozdně jarní jednoděložné plevele (str.: 16-18)
  Agromanuál 2023/4
 • Problematika aplikace neselektivních herbicidů na strniště (str.: 12-14)
  Agromanuál 2020/6
 • Problematika hubení vytrvalých plevelů v obilninách (str.: 8-11)
  Agromanuál 2008/9–10
 • Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce (str.: 20-22)
  Agromanuál 2020/8
 • Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce (str.: 16-18)
  Agromanuál 2023/7
 • Problematika regulace výdrolu obilnin v ozimé řepce (str.: 28-29)
  Agromanuál 2018/8
 • Problematika regulace vytrvalých plevelů v souvislosti s omezováním používání herbicidů obsahujících glyfosát (str.: 8-10)
  Agromanuál 2019/6
 • Problematika škod zvěří na zemědělské půdě (str.: 113-115)
  Agromanuál 2016/6
 • Proč dochází k pozdnímu zaplevelení širokořádkových plodin (str.: 12-13)
  Agromanuál 2014/5
 • Předsklizňové aplikace herbicidů v obilninách (str.: 14-15)
  Agromanuál 2013/6
 • Příčiny šíření trávovitých plevelů (str.: 22-26)
  Agromanuál 2022/8
 • Příprava porostů na sklizeň - předsklizňové aplikace a použití herbicidů na strništi (str.: 8-11)
  Agromanuál 2014/6
 • Regulace plevelů před sklizní obilnin (str.: 91-93)
  Agromanuál 2012/6
 • Regulace plevelů před sklizní obilnin a předsklizňové aplikace (str.: 16-18)
  Agromanuál 2017/6
 • Regulace plevelů v meziporostním období (str.: 38-40)
  Agromanuál 2022/7
 • Regulace plevelů v meziporostním období - význam meziplodin (str.: 10-12)
  Agromanuál 2021/6
 • Regulace pýru plazivého ve slunečnici (str.: 6-7)
  Agromanuál 2006/5
 • Regulace trávovitých plevelů a výdrolu obilnin v ozimé řepce (str.: 16-19)
  Agromanuál 2022/7
 • Regulace vytrvalých plevelů před sklizní obilnin (str.: 6-7)
  Agromanuál 2006/7
 • Rezistentní plevele v České republice - bytel metlatý - Kochia scoparia (str.: 12)
  Agromanuál 2009/5
 • Rezistentní plevele v České republice - chundelka metlice - Apera spica-venti (str.: 13)
  Agromanuál 2009/8
 • Rezistentní plevele v České republice - Ježatka kuří noha - Echinochloa cruss-galli (str.: 22)
  Agromanuál 2009/9–10
 • Rezistentní plevele v České republice - laskavec ohnutý - Amaranthus retroflexus (str.: 15)
  Agromanuál 2008/6
 • Rezistentní plevele v České republice - laskavec zelenoklasý - Amaranthus powelii (str.: 25)
  Agromanuál 2008/11–12
 • Rezistentní plevele v České republice - Lilek černý - Solanum nigrum (str.: 17)
  Agromanuál 2010/1
 • Rezistentní plevele v České republice - lipnice roční - Poa annua (str.: 17)
  Agromanuál 2008/7
 • Rezistentní plevele v České republice - merlík bílý - Chenopodium album (str.: 18)
  Agromanuál 2008/8
 • Rezistentní plevele v České republice - merlík tuhý - Chenopodium strictum (str.: 30)
  Agromanuál 2010/2
 • Rezistentní plevele v České republice - rdesno blešník - Polygonum lapathifolium (str.: 19)
  Agromanuál 2008/5
 • Rezistentní plevele v České republice - Rdesno červivec - Polygonum persicaria (str.: 10)
  Agromanual 2010/6
 • Rezistentní plevele v České republice - rosička krvavá - Digitaria sanguinalis (str.: 28-29)
  Agromanuál 2009/2
 • Rezistentní plevele v České republice - Starček obecný - Senecio vulgaris (str.: 15)
  Agromanuál 2009/1
 • Rezistentní plevele v České republice - turanka kanadská - Conyza canadiensis (str.: 15)
  Agromanuál 2008/9–10
 • Rostoucí význam ozimých jednoděložných plevelů na zemědělské půdě (str.: 8-10)
  Agromanuál 2020/9–10
 • Roundup® - náskok ve vývoji glyfosátů - úspěch záleží na smáčedlech (str.: 13)
  Agromanuál 2016/6
 • Stane se klejicha hedvábná významným plevelem ČR? (str.: 28-29)
  Agromanuál 2012/8
 • Vegetativní reprodukce plevelných rostlin (str.: 17-19)
  Agromanuál 2006/9–10
 • Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů (str.: 12-18)
  Agromanuál 2021/9–10
 • Vegetativní reprodukce vytrvalých plevelů ve vztahu k předsklizňovým aplikacím herbicidů (str.: 8-10)
  Agromanuál 2015/6
 • Výskyt barborky obloučnaté v ozimé řepce (str.: 40-41)
  Agromanuál 2022/2
 • Vytrvalé plevele na orné půdě a rizika jejich šíření (str.: 35-39)
  Agromanuál 2024/1
 • Význam ozimých jednoděložných plevelů na orné půdě (str.: 22-25)
  Agromanuál 2019/8
 • Význam plevelů v ozimých plodinách (str.: 12-13)
  Agromanuál 2007/9–10
 • Význam předsklizňových aplikací herbicidů a jejich aplikací na strniště v systémech integrované regulace plevelů (str.: 10-12)
  Agromanuál 2016/6
 • Zaplevelení mezerovitých porostů po špatném přezimování obilnin (str.: 24-26)
  Agromanuál 2023/2
 • Zásady regulace plevelů v ozimých obilninách (str.: 10-11)
  Agromanuál 2009/9–10
 • Změny v plevelových společenstvech (str.: 35-37)
  Agromanuál 2023/1

Celkem článků: 65

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Limagrain
detail