BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2010/9–10

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - září a říjen (str.: 4-8)

  Ing. Josef Gall

Dotazník

Manuál

 • Řepka ozimá - použití regulátorů růstu a fungicidů s morforegulačním účinkem na podzim (str.: 76-77)

  KURENT

 • Obilniny - použití regulátorů růstu na podzim (str.: 77)

  KURENT

 • Vybrané minoritní registrace - pícniny (str.: 78-79)

  KURENT

Ochrana

 • Podzimní herbicidní ochrana obilnin s přípravkem Maraton (str.: 22)

  Ing. Jan Truneček

 • Výskyt chorob v řepce na podzim a použití klasických a morforegulačních fungicidů (str.: 30-33)

  Ing. Eva Plachká, Ph.D.

 • Zdroje viróz pro napadení ozimých obilnin a jejich eliminace (str.: 39)

  Ing. Petr Filip

Osivo a sadba

Technika

 • PREFARM - rozmetání hnojiva proměnlivou dávkou (str.: 62-63)

  Ing. Pavel Gnip

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-8

Aktuální přehled ochrany rostlin - září a říjen

Ing. Josef Gall

9-11

Postemergentní aplikace herbicidů v ozimé řepce

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

12-13

Forte výkon pro dlouhý dolet

Ing. Josef Suchánek

14-15

Faktory ovlivňující účinnost herbicidů

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

16-17

Ekonomická kontrola plevelů v ozimých obilninách

Ing. Pavel Kratochvíl

18-19

Corello je lepší než Treflan

Ing. Lubomír Jůza

20-21

SumiMAX - nový mechanizmus účinku pro PRE a CPOST aplikace v ozimých obilninách

Ing. Karel Klem, Ph.D. Ing. Jiří Andr, Ph.D.

22

Podzimní herbicidní ochrana obilnin s přípravkem Maraton

Ing. Jan Truneček

23

Postemergentní hubení brukvovitých plevelů

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

24-25

Jak zajistit bezplevelný porost ozimých obilnin?

Ing. Bohumil Štěrba Ing. Michaela Viková

26

Mechy v trávnících

Ing. Petra Temiaková

28-29

Fuzariózy stébel pšenice ozimé

Ing. Josef Pozděna, CSc.

30-33

Výskyt chorob v řepce na podzim a použití klasických a morforegulačních fungicidů

Ing. Eva Plachká, Ph.D.

34-35

Orius 25 EW - ekonomicky zajímavý fungicid

Ing. Jiří Vašek

36-37

Houbové choroby uskladněných jablek

Ing. Josef Gall

38

Pohledy do minulosti - Svážení obilí a sena

Ing. Josef Pozděna, CSc.

39

Zdroje viróz pro napadení ozimých obilnin a jejich eliminace

Ing. Petr Filip

40-41

Poznáváme hmyz (3. díl) - rovnokřídlí, pisivky, všenky, vši a třásnokřídlí

Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D.

42-44

Krytonosci škodí na máku

Ing. František Muška, Ph.D. Ing. Alois Jakl

45

Rostlinné pesticidy (41. díl) - Tripterygium wilifodrii

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

46-47

Polní dny sója 2010

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

48-50

Vydařené polní dny o bramborách

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

51

„Vedení“ porostu řepky na podzim

Ing. Peter Kolenčík

52-53

Vápník -„popelka“ mezi živinami?

Ing. Jaroslav Mráz

54-55

Listová aplikácia Route - vplyv na sledované parametre produkčného procesu

Doc. Ing. Ivan Černý, PhD.

56-58

Záplavy spôsobujú škody aj na pôdnom fonde

Ing. Stanislav Torma, PhD. Prof. Ing. Jozef Vilček, PhD. Ing. Ján Halas Ing. Radoslav Bujnovský, CSc.

59

Nové zrnové hybridy RAGT

Ing. Milan Prokop

60-61

Moření osiva a výnosové prvky jarního ječmene

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

61

Oceněné kapalné humatizované hnojivo

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

62-63

PREFARM - rozmetání hnojiva proměnlivou dávkou

Ing. Pavel Gnip

64-66

Podzimní regulace růstu a vývoje u řepky ozimé

Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Jiří Šimka Prof. Ing. Jan Vašák, CSc.

67

Ovlivění energetické hodnoty kukuřičné siláže

Ing. Václav Jambor, CSc.

68-69

Zralost cukrovky - znaky a působící vlivy

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Michaela Kolářová, Ph.D. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Josef Holec, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Jarý, DrSc.

70-72

Kvalita podzimního zpracování půdy ve chmelnicích

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Jaroslav Štranc, CSc. Daniel Štranc

73

Dotazník - Polní dny 2010

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

74-75

Agronomické a technologické zásady kvality sklizně cukrovky

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Vladimír Pour, CSc. Ing. Vladislav Balšánek

76-77

Řepka ozimá - použití regulátorů růstu a fungicidů s morforegulačním účinkem na podzim

KURENT

77

Obilniny - použití regulátorů růstu na podzim

KURENT

78-79

Vybrané minoritní registrace - pícniny

KURENT

80

Nově registrované přípravky na ochranu rostlin (31. 7. 2010–31. 8. 2010)

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Celkem článků: 42

Limagrain
detail