BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanual 2010/6 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec (str.: 4-9)

  Ing. Josef Gall

Dotazník

Manuál

 • Příprava ke sklizni (str.: 92-94)

  - řepka olejka
  - obilniny

  KURENT

Ochrana

 • Reakce odrůd pšenice ozimé a jarní registrovaných v České republice k fuzarióze klasu (str.: 12-14)

  Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

 • Bumper Super - ekonomická ochrana slunečnice, máku a cukrové řepy (str.: 16-17)

  Ing. Jiří Vašek

 • Strupovitost jabloně a možnosti integrované ochrany (str.: 18-22)

  RNDr. Jan Juroch

Osivo a sadba

 • Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2006–2009) (str.: 65)

  Ing. Olga Dvořáčková

Technologie

 • Agrovital omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty, zvyšuje olejnatost a HTS (str.: 48-49)

  Ing. Lukáš Svoboda

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Doporučené aplikace přípravků Energen v červnu 2010 - pšenice, cukrová řepa, slunečnice, kukuřice, řepka (str.: 40-41)

  Ing. Jaroslav Mach

 • Výhody aplikace specifického hnojiva Eurofertil Plus NPS 49 při zakládání intenzivních porostů řepky ozimé (str.: 42-43)

  Ing. Peter Kolenčík

Slovenská příloha

Manuál

 • Repka olejka - herbicídy jeseň (str.: 4-7)

  KURENT

 • Cukrová repa - fungicídy (str.: 8)

  KURENT

 • Moridlá (str.: 8-9)

  - repka ozimná
  - obilniny

  KURENT

 • Pred- a pozberové aplikácie - obilniny (str.: 10)

  - neselektívne herbicídy
  - desikanty

  KURENT

 • Predzberové aplikácie - slnečnica (str.: 11)

  - neselektívne herbicídy - uľahčenie zberu
  - desikanty
  - obmedzenie zberových strát

  KURENT

 • Pred- a pozberové aplikácie - repka (str.: 12-13)

  - neselektívne herbicídy (uľahčenie zberu při výskyte pýru a iných trvácich a prerastených burín)
  - Obmedzenie zberových strát
  - Desikanty
  - Aplikácia na strnisko po zbere

  KURENT

Ochrana

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-9

Aktuální přehled ochrany rostlin - červen a červenec

Ing. Josef Gall

10

Rezistentní plevele v České republice - Rdesno červivec - Polygonum persicaria

Ing. Lucie Slavíková Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

11

Hubení pýru plazivého před sklizní

Ing. Petr Procházka, Ph.D.

12-14

Reakce odrůd pšenice ozimé a jarní registrovaných v České republice k fuzarióze klasu

Ing. Pavel Kraus, Ph.D.

15

Kvetení obilnin a tvorba obilky

Ing. Josef Pozděna, CSc.

16-17

Bumper Super - ekonomická ochrana slunečnice, máku a cukrové řepy

Ing. Jiří Vašek

18-22

Strupovitost jabloně a možnosti integrované ochrany

RNDr. Jan Juroch

23-25

Virus granulózy obaleče jablečného - nový impuls v ochraně sadů

Ing. Vladan Falta, Ph.D. Ing. Tereza Zichová

26

Pohledy do minulosti z archivu Josefa Pozděny - Ruční sklizeň obilí

Ing. Josef Pozděna, CSc.

27

Criterium

Ing. Eva Zajíčková

28-31

Význam regulace škůdců při pěstování brambor

Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc. Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Jitka Dejmalová

32-33

Skladování obilí bez škůdců

Ing. Juraj Lipták

33

Můra gamma - škůdce řepy

Ing. František Muška, Ph.D.

34

Polní dny BASF 2010

Ing. Václav Sklenář

35

Rostlinné pesticidy (38. díl) - Vitex negundo

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

36-37

Luskoviny mezinárodně

Ing. Miroslav Hochman

38-39

Jarní polní seminář s novinkami

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

40-41

Doporučené aplikace přípravků Energen v červnu 2010 - pšenice, cukrová řepa, slunečnice, kukuřice, řepka

Ing. Jaroslav Mach

42-43

Výhody aplikace specifického hnojiva Eurofertil Plus NPS 49 při zakládání intenzivních porostů řepky ozimé

Ing. Peter Kolenčík

44-45

Technologická jakost cukrovky pod vlivem listového hnojiva

Doc. RNDr. Ing. Josef Zahradníček, CSc. Ing. Věra Kožnarová, CSc. Ing. Zdeněk Nesvadba, Ph.D. Václav Hosták Ing. Vladislav Balšánek

46-47

Flexi to zalepí

Ing. Vladimír Čech

48-49

Agrovital omezuje předsklizňové a sklizňové ztráty, zvyšuje olejnatost a HTS

Ing. Lukáš Svoboda

50-51

Široké portfolio řepek

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

52

Odborníci volí jistotu

Ing. Robert Lenárt

52-53

Kvalitní pšenice není nikdy dost

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

54-55

JB Asano, Graindor, Brentano - tři nová „Á“čka

Dr. Ing. Ivo Sedláček Ing. Anna Poubová

56

Preciosa - novinka ozimé pšenice s vynikající kvalitou A

Ing. Václav Blažek, CSc.

57

Federer a Premio - dvě zajímavé odrůdy ozimé pšenice, každá něčím jiným

Ing. Kamil Štípek, Ph.D.

58

Jindra - první česká velmi raná osinatá odrůda ozimé pšenice s kvalitou A

Ing. Václav Blažek, CSc. Ing. Tomáš Nováček

59

Magister - nová odrůda ozimé pšenice s kvalitou E

Ing. Václav Blažek, CSc.

60-61

Elly, Sultan, Bohemia - kvalitní potravinářské pšenice od Selgenu

Dr. Ing. Pavel Horčička Ing. Jan Šťastný, Ph.D.

62-63

Odrůdová agrotechnika pšenic nabízených firmou SOUFFLET AGRO a.s.

Ing. Petr Robotka Ing. Jiří Cejtchaml

64

Nově registrované odrůdy ječmene ozimého po sklizni 2009

Ing. Olga Dvořáčková

65

Významné hospodářské vlastnosti doporučených odrůd ječmene ozimého (ÚKZÚZ, 2006–2009)

Ing. Olga Dvořáčková

66-71

Registrované odrůdy pšenice ozimé

Ing. Vladimíra Horáková

72

Registrované odrůdy tritikale ozimého

Ing. Vladimíra Horáková

73

Registrované odrůdy žita ozimého

Ing. Vladimíra Horáková

74-92

Představení ozimých obilnin společností dodávajících osiva na český trh v roce 2010

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

74-81

Vlastnosti odrůd pšenice ozimé nabízené v roce 2010

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

82-83

Vlastnosti odrůd ječmene ozimého nabízeného v roce 2010

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

84-85

Vlastnosti odrůd žita ozimého nabízeného v roce 2010

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

86-87

Vlastnosti odrůd tritikale ozimého nabízeného v roce 2010

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

92-94

Příprava ke sklizni

KURENT

95

Dotazník - Osiva ozimých obilnin 2010

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

96

Přehled nových registrací a minoritních použití (28. 4. 2010–28. 5. 2010)

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

Celkem článků: 47

Slovenská příloha

2-3

Fungicídne morenie obilnín - základný pilier dobrej úrody

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

4-7

Repka olejka - herbicídy jeseň

KURENT

8

Cukrová repa - fungicídy

KURENT

8-9

Moridlá

KURENT

10

Pred- a pozberové aplikácie - obilniny

KURENT

11

Predzberové aplikácie - slnečnica

KURENT

12-13

Pred- a pozberové aplikácie - repka

KURENT

14-17

Fungicídy verzus fyziologická škvrnitosť pšenice

Prof. Ing. Kamil Hudec, PhD.

Celkem článků: 8

Proseeds
detail