BASF
BASF
BASF

AGRA

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Stanislav Torma, PhD.

Seznam článků autora:

 • Agrochemické skúšanie pôd a jeho potreba pre úspešnú rastlinnú výrobu (str.: 29-31)
  Agromanuál 2009/1
 • Bilancia draslíka v poľnohospodárskych pôdach - sú jej výsledky objektívne? (kritický pohľad) (str.: 46)
  Agromanuál 2017/11–12
 • ČOV - vhodný zdroj závlahovej vody? (str.: 45-47)
  Agromanuál 2009/7
 • Hodnotenie pôd z hľadiska možného znečistenia vodných zdrojov živinami, organickými a anorganickými kontaminantmi (str.: 54-57)
  Agromanuál 2010/7
 • Hrach, fazuľa, šošovica a bôb - podmienky pestovania a výživy (str.: 50-52)
  Agromanuál 2007/9–10
 • Intenzita hnojenia minerálnymi hnojivami v provincii Shaanxi (Čína) (str.: 90-91)
  Agromanuál 2013/11–12
 • Jačmeň - klimatické, pôdne a živinové podmienky pestovania (str.: 73-75)
  Agromanuál 2007/4
 • Jarné olejniny a ich nároky na prostredie a živiny (str.: 44-46)
  Agromanuál 2007/7
 • Jesenné hnojenie ozimín v závislosti na zásobe dusíka v pôde (str.: 56-57)
  Agromanuál 2006/9–10
 • Krmoviny a draslík - symbióza, ktorá sa oplatí (str.: 44-47)
  Agromanuál 2007/11–12
 • Kukurica - kráľovná polí vyžaduje dostatok živín (str.: 78-80)
  Agromanuál 2007/5
 • Množstvo makroživín v rastlinných zvyškoch poľnohospodárskych plodín po zbere úrody (str.: 36-38)
  Agromanuál 2016/11–12
 • Monitoring vlhkosti poľnohospodárskej pôdy nástrojmi diaľkového prieskumu Zeme (str.: 156-159)
  Agromanuál 2022/4
 • Možnosť využitia prírodných zeolitov v poľnohospodárstve (str.: 42-44)
  Agromanuál 2011/6
 • Organominerálne hnojivo na báze zeolitu ako pomaly pôsobiace dusíkaté hnojivo (str.: 48-49)
  Agromanuál 2011/8
 • Ozimná pšenica - požiadavky na pôdu a živiny (str.: 56-58)
  Agromanuál 2007/3
 • Poľnohospodárstvo Číny z pohľadu slovenských pôdoznalcov (str.: 22-24)
  Agromanuál 2014/9–10
 • Potreba starostlivosti o komunikáciu a kvalitu vzťahov v produkčnom procese poľných plodín (str.: 106-109)
  Agromanuál 2021/5
 • Právny rámec a ochrana vôd na Slovensku (str.: 36-39)
  Agromanuál 2007/1
 • Presné hospodárenie (1. časť) - ekologická aj ekonomická perspektíva (str.: 32-35)
  Agromanuál 2008/1
 • Presné hospodárenie (2. časť) - Ekologická aj ekonomická perspektíva (str.: 52-54)
  Agromanuál 2008/2
 • Presné hospodárenie (3. časť) - ekologická aj ekonomická perspektíva (str.: 68-70)
  Agromanuál 2008/3
 • Presné hospodárenie (4. časť) - ekologická aj ekonomická perspektíva (str.: 82-85)
  Agromanuál 2008/4
 • Príjem a využitie živín rastlinami v jarnom období (str.: 42-43)
  Agromanuál 2007/2
 • Prognózované klimatické zmeny a predpokladané zmeny režimu živín v pôdach (str.: 32-33)
  Agromanuál 2006/11–12
 • Rastlinné zvyšky poľnohospodárskych plodín po zbere úrody - zdroj organickej hmoty (str.: 62-64)
  Agromanuál 2016/9–10
 • Repka olejná a jej požiadavky na pôdu a živiny (str.: 46-48)
  Agromanuál 2007/6
 • Sú čistiarenské kaly pri aplikácii do poľnohospodárskych pôd bezpečné? (str.: 40-42)
  Agromanuál 2009/8
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2012/7
 • Úvodník (str.: 1)
  Agromanuál 2018/8
 • Záplavy spôsobujú škody aj na pôdnom fonde (str.: 56-58)
  Agromanuál 2010/9–10
 • Závislosť úrody ozimnej pšenice od priestorovej variability pôdy (str.: 50-51)
  Agromanuál 2006/5
 • Zemiaky a cukrová repa - konzumenti najmä draslíka (str.: 44-47)
  Agromanuál 2007/8

Celkem článků: 33

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Proseeds
detail