Chemap Agro s.r.o.

Časopis Agromanuál

Seznam autorů

Ing. Jitka Stará, Ph.D.

Seznam článků autora:

 • Antirezistentní strategie - součást integrované ochrany rostlin proti škůdcům (str.: 78-81)
  Agromanuál 2014/4
 • Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům (str.: 42-45)
  Agromanuál 2021/2
 • Citlivost mandelinky bramborové k nově používaným insekticidům (str.: 34-35)
  Agromanuál 2020/1
 • Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2020/8
 • Jak se mění citlivost řepkových škůdců k insekticidům (str.: 50-53)
  Agromanuál 2020/2
 • Mechanizmy rezistence škůdců vůči insekticidům a antirezistentní strategie (1.) - princip rezistence a metody diagnostiky (str.: 56-57)
  Agromanuál 2012/3
 • Mechanizmy rezistence škůdců vůči insekticidům a antirezistentní strategie (2.) (str.: 60-62)
  Agromanuál 2012/4
 • Mšice broskvoňová na ozimé řepce - Aktuální poznatky o její rezistenci a účinnosti vybraných insekticidů (str.: 58-59)
  Agromanuál 2020/8
 • Ochrana řepky proti škůdcům rezistentním vůči insekticidům na podzim (str.: 50-53)
  Agromanuál 2021/7
 • Rezistence blýskáčka řepkového vůči některým pyretroidům prokázána (str.: 55-57)
  Agromanual 2011/3
 • Rezistence mšice broskvoňové na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany (str.: 48-49)
  Agromanuál 2019/8
 • Rostoucí rezistence mandelinky bramborové vůči insekticidům v ČR (str.: 38-40)
  Agromanuál 2018/5
 • Škodlivost a ochrana řepky před dřepčíkem olejkovým (str.: 46-49)
  Agromanuál 2016/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (44) - Řízení hmyzí rezistence II. Škůdci řepky a brukvovité zeleniny (str.: 84-86)
  Agromanuál 2019/3
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (44) Řízení hmyzí rezistence III. - mandelinka bramborová, obaleč jablečný a mera skvrnitá (str.: 74-75)
  Agromanuál 2019/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (47) (str.: 82-84)
  Agromanuál 2021/4
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (48) Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci II. - monitoring výskytu reziduí (str.: 66-68)
  Agromanuál 2021/6
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (49) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci III. - model degradace reziduí pesticidů (str.: 64-65)
  Agromanuál 2021/8
 • Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (50) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci IV. - brukvovitá zelenina (str.: 49-51)
  Agromanuál 2021/9–10
 • Výskyt blýskáčka řepkového v posledních letech a ochrana proti škůdcům řepky rezistentním vůči insekticidům (str.: 78-80)
  Agromanuál 2016/4
 • Vývoj rezistence dřepčíků na řepce vůči insekticidům a možnosti ochrany (str.: 49-51)
  Agromanuál 2019/7
 • Zavíječ kukuřičný - možnosti a způsoby ochrany (str.: 38-39)
  Agromanuál 2010/7
 • Změny v rezistenci mandelinky bramborové vůči insekticidům (str.: 64-65)
  Agromanuál 2019/5

Celkem článků: 23

TIP:

 • Kliknutím na jméno zobrazíte seznam článků autora.
 • Kliknutím na číslo časopisu, přejdete na přehled článků.
Proseeds
detail