BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2022/9–10

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad (str.: 6-12)

  Ing. Josef Gall

Manuál

Ochrana

 • Podzimní herbicidní ošetření obilnin s herbicidy Glosset SC, Difl anil 500 SC a Globus (str.: 13)

  Ing. Pavel Hasman

 • Střídání účinných látek je zásadní pro dlouhodobě udržitelnou a účinnou herbicidní ochranu (str.: 20-21)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Jak si na podzim zajistit kvalitní start a nakročit k silnému a zdravému porostu? (str.: 23)

  Ing. Jakub Matějovský

 • Posklizňové aplikace s přípravky Roundup® - po sklizni kulturních plodin je čas na čisté pole (str.: 24-25)

  MVDr. Milan Malena

Osivo a sadba

 • Hybrid Ashley zná odpověď na ekonomiku zrnové kukuřice (str.: 79)

  Ing. Jiří Matuš

Precizní zemědělství

 • AG Tracker - nástroj pro progresivní řízení zemědělské firmy (str.: 87)

  Ing. Pavel Palas

Technika

 • Jihočeské postřikovače předvedly v Německu svoji kvalitu (str.: 93)

  Ing. Jan Kovařík

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • N-Lock Super - pomocník od Cortevy - Šetrné využití dusíku v tekutých organických hnojivech na podzim (str.: 62)

  Jaroslav Jančík

1

Úvodník

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4

Kalendář září–říjen

Ing. Vít Langmaier

6-12

Aktuální přehled ochrany rostlin - září, říjen a listopad

Ing. Josef Gall

13

Podzimní herbicidní ošetření obilnin s herbicidy Glosset SC, Difl anil 500 SC a Globus

Ing. Pavel Hasman

14-15

Mrvka myší ocásek - nově se šířící trávovitý plevel

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Josef Holec, Ph.D. Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D.

16

Jak úspěšně proti plevelům v obilninách na podzim

Ing. Josef Suchánek

18

Podzimní regulace plevelů v ozimých obilninách s BASF

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

19

Podzimní ošetření obilnin s Innvigo

Ing. Roman Lesa

20-21

Střídání účinných látek je zásadní pro dlouhodobě udržitelnou a účinnou herbicidní ochranu

Ing. Lukáš Svoboda

22

Změny v zaplevelení v průběhu století (9) - prlina rolní

Ing. Josef Pozděna, CSc.

23

Jak si na podzim zajistit kvalitní start a nakročit k silnému a zdravému porostu?

Ing. Jakub Matějovský

24-25

Posklizňové aplikace s přípravky Roundup® - po sklizni kulturních plodin je čas na čisté pole

MVDr. Milan Malena

26-27

Kostřavojílky - nově se šířící trávy

Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D. Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Barbora Prošková Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D.

28-29

Možnosti ochrany obilnin proti virovým zakrslostem

Ing. Jana Chrpová, CSc. Ing. Jan Ripl, Ph.D.

30

Okénko do zahraničí - houbový protein překonává obranyschopnost rostlin

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

32-33

Choroby slunečnice - padlí a rzivost slunečnice

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

34-35

Podzimní poškození cukrovky housenkami můr

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

36-37

Atraktívnosť rôznych druhov a značiek piva pre slizovce

Ing. Jana Borončová

38-40

Ochrana obilního zrna před škůdci ve skladech

Doc. Ing. Václav Stejskal, Ph.D. Ing. Radek Aulický, Ph.D.

41

Agrostim Tria při podzimní morforegulaci řepky ozimé

Ing. Zdeněk Žák

42

Časné výsevy řepky vyžadují silný regulátor

Ing. Marek Šmika

44-45

Rezistence a citlivost mšice broskvoňové k insekticidům a možnosti ochrany

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D.

46-49

Ochrana ovoce v integrované produkci během září a října

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

50

Choroby a škůdci ořešáku

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

51

Užitečné organizmy (38) - plamčice

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

52

Rostlinné pesticidy (160. díl) - Adenium obesum - adénium ztloustlé

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

53

Ocenění na Zemi živitelce

Ing. Vít Langmaier

54-60

Sója letos překvapila

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

62

N-Lock Super - pomocník od Cortevy - Šetrné využití dusíku v tekutých organických hnojivech na podzim

Jaroslav Jančík

63-65

Snížené hnojení draslíkem - Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd draslíkem vypracovaných VÚRV

Ing. Miloslav Macháček Ing. Eva Kunzová, CSc.

65

Zakládání a ošetření ozimů

Ing. Petr Král Ing. Jaroslav Mach

66-67

Význam půdní organické hmoty pro úrodnost půd

Prof. Ing. Tomáš Lošák, Ph.D. Prof. Ing. Ladislav Kolář, Dr.Sc. Dr. Ing. Pavel Čermák Doc. Ing. Ladislav Varga, PhD.

68

Čtyři stimulačně-výživové tipy na podzim

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

70-72

Zpracování půdy k řepce a hnojení dusíkem

Ing. Pavel Růžek, CSc. Ing. Gabriela Mühlbachová, Ph.D. Ing. Helena Kusá, Ph.D. Ing. Radek Vavera, Ph.D.

74

Aucyt Start - podpora kořene pro silné ozimy

Ing. Jan Šamalík

75

Limagrain ukázal portfolio kukuřice v Opařanech

Ing. Vít Langmaier

76

Charakteristika ideálního hybridu silážní kukuřice

Ing. Marian Havlíček

78

Hybridům kukuřice Pioneer se na střední Moravě daří

Ing. Oldřich Dostál

79

Hybrid Ashley zná odpověď na ekonomiku zrnové kukuřice

Ing. Jiří Matuš

80-82

Zakládání porostů sóji s využitím principů precizního zemědělství

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Ing. Antonín Procházka Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Samuel Slavík Radek Vostřel

84-85

Přehled aktivit společností působících v oblasti precizního zemědělství, 2022

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

86

Postřikovač ARA stříká jen na plevele

Ing. Václav Jirka

87

AG Tracker - nástroj pro progresivní řízení zemědělské firmy

Ing. Pavel Palas

88

PREFARM® - komplexní, flexibilní a za nejlepší cenu

Ing. Radomír Šmoldas, Ph.D.

89

Varistar® - váš spolehlivý partner pro variabilní aplikace

Ing. Martina Semrádová

90-92

Postřikovače pro větší bezpečnost obsluhy

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

93

Jihočeské postřikovače předvedly v Německu svoji kvalitu

Ing. Jan Kovařík

94-95

Samojízdné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

96-99

Návěsné postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

98-99

Nesené postřikovače

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

100-101

Pěstování pšenice seté ve směsné kultuře s leguminózou

Prof. Ing. Ivana Capouchová, CSc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

102-105

Přehled nových registrací (1.–31. 7. 2022)

Ing. Vít Langmaier

Celkem článků: 53

Proseeds
detail