BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2021/2 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - únor a březen (str.: 6-11)

  Ing. Josef Gall

 • Okénko do zahraničí - zemědělství nahradilo fosilní paliva jako největší zdroj síry v životním prostředí (str.: 32)

  Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

 • Nobelova cena za chemii v roce 2020 za CRIPSR-Cas9 (str.: 94-95)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Obilniny ozimé - jarní ošetření proti plevelům (str.: 120-135)

  KURENT

Ochrana

 • Inovace v jarních herbicidech do obilnin - řešení přesně na míru jsou k dispozici (str.: 20-21)

  Ing. Jiří Vašek

 • Levné a spolehlivé řešení s minimem legislativních omezení (str.: 22)

  Ing. Petr Popelka

 • Zdravá a silná řepka je základem vysokého výnosu (str.: 35)

  Ing. Petr Vecek

 • Nový insekticídny systém pre pestovateľov repky a maku (str.: 48-49)

  Ing. Ján Hanuska

Osivo a sadba

Technika

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Špičkový biostimulátor a kompletní hnojivo v jednom - pomáhá rostlinám prosperovat (str.: 74-75)

  Ing. Jiří Vašek

 • Také v roce 2021 s vámi bude Galleko® - poděkování všem, kteří nám roky důvěřují (str.: 86-87)

  Michaela Šulanová

Slovenská příloha

Manuál

 • Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia (str.: 10-25)

  KURENT

Ochrana

Osivo a sadba

Výživa a stimulace

 • Vápnenie pri zakladaní porastov jarných obilnín - aplikácia tesne pred výsevom (str.: 8-9)

  Patrik Ciklaminy

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Jiří Doležal

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4

Kalendář únor–březen

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D. Ing. Jana Jehlíková

6-11

Aktuální přehled ochrany rostlin - únor a březen

Ing. Josef Gall

12-14

Historie a současnost plevelových společenstev na orné půdě

Ing. Jan Štrobach, Ph.D. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

15

Jaro se blíží, co na to obilniny?

Ing. Pavel Hasman

16-19

Možnosti opravných herbicidních zásahů v ozimé pšenici na jaře

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

20-21

Inovace v jarních herbicidech do obilnin - řešení přesně na míru jsou k dispozici

Ing. Jiří Vašek

22

Levné a spolehlivé řešení s minimem legislativních omezení

Ing. Petr Popelka

24

Časně jarní regenerační a herbicidní ošetření

Ing. Martin Olišar

26

Jak na plevele v obilninách na jaře

Ing. Josef Suchánek

27-29

Druhová pestrost a škodlivost plevelů v jarním ječmeni

Ing. Jan Winkler, Ph.D. Ing. Igor Děkanovský Bc. Marek Kubínek

31

Kostival lékařský na orné půdě

Ing. Josef Pozděna, CSc.

32

Okénko do zahraničí - zemědělství nahradilo fosilní paliva jako největší zdroj síry v životním prostředí

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

35

Zdravá a silná řepka je základem vysokého výnosu

Ing. Petr Vecek

36

Choroby a škůdci kopru

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

37

Nová hvězda v ochraně

Ing. Jakub Řezanina

38

Choroby bramboru (8) - houbové choroby bramboru (III.)

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

39

Emesto Silver - pro kvalitní start vašich hlíz - stále na trhu

Ing. Jana Doubková, Ph.D.

40-41

Houbové choroby řepky ozimé a stonkoví krytonosci

Ing. Milena Bernardová Ing. Lucie Švehlová

42-45

Citlivost českých a slovenských populací řepkových škůdců k insekticidům

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Jiří Havel, CSc. Ing. Ján Tancik, PhD. Doc. Ing. Peter Bokor, PhD. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D. Ing. Leona Víchová Bc. Romana Bajerová Ing. Msc. María Munoz Arbeláez Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D.

46

Nebezpečný pro škůdce, bezpečný pro svět

Ing. Vladimír Sys

48-49

Nový insekticídny systém pre pestovateľov repky a maku

Ing. Ján Hanuska

50-51

Včely a ochrana rostlin

Ing. Dalibor Titěra, CSc.

52-54

Nosatčík ve víceletých pícninách - citlivost k vybraným insekticidům

Ing. Pavel Kolařík Ing. Karla Kolaříková

56-57

Využití feromonů k přímé ochraně proti škůdcům

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

58-61

Vliv půdní organické hmoty na chování pesticidů v půdě

Ing. Martin Kočárek, Ph.D.

62-64

Povolování přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin

Ing. Pavel Minář, Ph.D.

65

Užitečné organizmy (21) - pažlabatkovití

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

66-68

Integrovaná ochrana ovoce nejen v roce 2021

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

69

Rostlinné pesticidy (144. díl) - Peganum harmala - harmala stepní

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

70-71

Green Deal a jeho dopad na slovenské poľnohospodárstvo

Ing. Bronislava Škarbová, PhD.

72-73

Okénko agronoma - demonstrační farma Statek Bureš

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

74-75

Špičkový biostimulátor a kompletní hnojivo v jednom - pomáhá rostlinám prosperovat

Ing. Jiří Vašek

76-77

DR GREEN - (r)evoluce mezi listovými hnojivy

Ing. Petr Šmída

78

Limus® Clear - unikátní dvousložkový inhibitor ureázy

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

80-82

Výživa jarního ječmene v proměnlivých podmínkách

Prof. Dr. Ing. Luděk Hřivna Ing. Renáta Duffková, Ph.D. Ing. Roman Maco

83

Jarní regenerace ozimých obilnin a řepky

Ing. Lucie Dundálková Ing. Jan Šamalík

84-85

Hnojenie repky na jar a počas vegetácie

Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

86-87

Také v roce 2021 s vámi bude Galleko® - poděkování všem, kteří nám roky důvěřují

Michaela Šulanová

88

Úponkové odrůdy hrachů Limagrain

Ing. Stanislav Doležal

90-92

Osivo luskovin je vhodné před výsevem namořit a inokulovat

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Petra Zavřelová Ing. Jan Vostřel Ing. Jan Řehoř Ing. Josef Molák

94-95

Nobelova cena za chemii v roce 2020 za CRIPSR-Cas9

Ing. Josef Gall

96-99

Vitalita osiva máku a struktura výnosových prvků

Ing. Hana Honsová, Ph.D. Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

100-102

Novinky v aplikační technice

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

103-105

Správné trysky pro aplikaci přípravků

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

106-109

Doporučení pro jarní agrotechniku ozimé řepky

Ing. David Bečka, Ph.D. Ing. Filip Vašák

110-111

Základy zpracování půdy (2) - Podmítka (II.)

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

112-113

Zakládání porostů jarního máku

Ing. Matěj Satranský Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

114-116

Výsledky dvouletého pokusu - hledání antistresových opatření

Ing. Marie Váňová, CSc. Ing. Ondřej Jirsa, Ph.D. Ing. Petr Martínek

117-119

Cílené výsevy meziplodin do meziřadí chmelnice (1)

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Jiří Dreksler Ing. Karel Krofta, Ph.D. Ing. Jiří Kunte Bc. Jan Matějka

120-135

Obilniny ozimé - jarní ošetření proti plevelům

KURENT

136-138

Přehled nových registrací (1.–31. 12. 2020)

Ing. Pavel Talich

Celkem článků: 53

Slovenská příloha

2

Správna voľba pre jarné ošetrenia obilnín

Ing. Mária Lichvárová

4

Menej zimy praje chorobám porastov

Mgr. Katarina Dikáczová

7

Svieže novinky LG vo FAO 380–450

Ing. Jiří Matuš

8-9

Vápnenie pri zakladaní porastov jarných obilnín - aplikácia tesne pred výsevom

Patrik Ciklaminy

10-25

Obilniny ozimné - herbicídy - jarná aplikácia

KURENT

Celkem článků: 5

Proseeds
detail