BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2021/7

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen (str.: 6-10)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Řepka ozimá - podzimní kontrola plevelů (str.: 112-127)

  - herbicidy
  - graminicidy

  KURENT

Ochrana

 • MaxRaptor - v praxi osvědčený predátor plevelů řepky (str.: 20-21)

  Ing. Jiří Vašek

 • Butisan® Aqua Pack - nové herbicidní řešení do řepky (str.: 24)

  Ing. Marek Šmika

 • Široká nabídka komplexního herbicidního ošetření řepky od společnosti AgroProtec (str.: 28-29)

  Rudolf Malina

 • Roundup® Flex - odstranění konkurence plevelů před setím ozimé řepky; (str.: 30)

  MVDr. Milan Malena

 • Regulace plevelů v semenných porostech trav (2) Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů (str.: 32-34)

  Ing. Radek Macháč, Ph.D.

 • Regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin pomocí méně známých způsobů aplikace herbicidu (str.: 36-39)

  Ing. Robert Stejskal, Ph.D.

 • Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska (str.: 56-57)

  Ing. Ján Tancik, PhD.

 • Nakladanie s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín (str.: 78-80)

  Ing. Jozef Kotleba

Osivo a sadba

 • První zážitky z natáčení, aneb jak se točil miniseriál Putování za Johnsonem (str.: 98)

  Ing. Luděk Novotný

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Jak připravit ozimé pšenice a řepky na zimu? 4 stimulačně-výživové tipy pro optimalizaci porostu (str.: 84)

  Ing. Martin Bohuněk, MBA.

1

Úvodník

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4

Kalendář červenec–srpen

Ing. Vít Langmaier

6-10

Aktuální přehled ochrany rostlin - červenec a srpen

Ing. Josef Gall

11

Základní ošetření řepky proti nežádoucímu zaplevelení

Ing. Antonín Vaculík, Ph.D.

12-15

Porovnání účinnosti herbicidů v ozimé řepce v pěstitelském roce 2020/21

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Luděk Procházka Ing. Dita Hiřmanová

16-18

Možnosti regulace jednoděložných plevelů a výdrolu v řepce ozimé

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

19

Torso - herbicidní novinka do řepky

Ing. Pavel Hasman

20-21

MaxRaptor - v praxi osvědčený predátor plevelů řepky

Ing. Jiří Vašek

22-23

Jsme připraveni na ochranu řepky proti plevelům

Ing. Renata Salavová

24

Butisan® Aqua Pack - nové herbicidní řešení do řepky

Ing. Marek Šmika

25

Ochrana řepky ozimé herbicidy FMC Agro

Ing. Miroslav Kroulík

26-27

Hustota porostu řepky ozimé a regulace zaplevelení

Ing. Radek Punčochář

28-29

Široká nabídka komplexního herbicidního ošetření řepky od společnosti AgroProtec

Rudolf Malina

30

Roundup® Flex - odstranění konkurence plevelů před setím ozimé řepky;

MVDr. Milan Malena

32-34

Regulace plevelů v semenných porostech trav (2) Obecná doporučení a ochrana ostatních druhů

Ing. Radek Macháč, Ph.D.

35

Nufarm - Magická Austrálie na dosah

Ing. Radek Bubeník

36-39

Regulace pajasanu žláznatého a dalších invazních dřevin pomocí méně známých způsobů aplikace herbicidu

Ing. Robert Stejskal, Ph.D.

40-41

Virové patogeny obilnin

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

43

Výsledky přesných polních pokusů se Systivou v ozimé pšenici

Ing. Stanislav Malík Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

44

Choroby řepy - bakteriální choroby řepy (II.)

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

45

Nový přístup k fungicidní ochraně cukrovky

Ing. Josef Suchánek

46-48

Houbové choroby chmele

Ing. Markéta Trefilová

50-53

Ochrana řepky proti škůdcům rezistentním vůči insekticidům na podzim

Ing. Tomáš Hovorka Ing. Jitka Stará, Ph.D. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc.

54-55

Výskyt a šíření vrtule ořechové

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

56-57

Efektívnosť priamych opatrení v ochrane orecha proti vrtivke orechovej - prvé skúsenosti zo Slovenska

Ing. Ján Tancik, PhD.

58

Choroby a škůdci muchovníku

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

60-61

Možnosti desikace slunečnice po restrikci diquate

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Božetěch Málek

62-65

Předčasné ukončení vegetace u brambor

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Petra Baštová

66-69

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin - čičorka pestrá

Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Ing. Hana Smejkalová Ing. Karla Kolaříková

70-72

Ochrana ovocných sadů v červenci a srpnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

73

Rostlinné pesticidy (149. díl) Schinus molle - pepřovec obecný

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

74-75

Základní látky v ochraně rostlin

Ing. Pavel Minář, Ph.D.

76

Užitečné organizmy (26) - vejřitky

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

77

Sílu přírody sleduje Roman Pavela

Ing. Vít Langmaier

78-80

Nakladanie s prázdnymi obalmi z prípravkov na ochranu rastlín

Ing. Jozef Kotleba

82

Okénko do zahraničí - Green Deal - dobré pro Evropu, ale špatné pro Zemi

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

83

Přípravky na bázi rostlinných hormonů zlepšující tvorbu kořene

Ing. Lucie Dundálková

84

Jak připravit ozimé pšenice a řepky na zimu? 4 stimulačně-výživové tipy pro optimalizaci porostu

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

86

Petrovice se rozzářily do žluta

Ing. Vít Langmaier

87

Na českém trhu se zrodila společnost Lidea

Ing. Vít Langmaier

88

Široká nabídka odrůd představena v Rostěnicích

Ing. Vít Langmaier

89

Obilniny společnosti LIDEA - zkušenosti z praxe

Ing. Vladimír Marek

90

A, B, C, E - kvalita pro každý podnik

Ing. Stanislav Doležal

91

Naše pokusy maximálně přibližujeme praxi

Ing. Jakub Říčař Ing. Karel Sýkora, Ph.D.

92

Zkušenosti z praxe s Azol Free odrůdami

Ing. Luděk Novotný

94

Nové odrůdy hybridní ozimé pšenice ve znamení nejvyšších výnosů

Ing. Pavel Ježek, Ph.D.

96

Nová doporučená hvězda Askaban

Ing. Luděk Novotný

98

První zážitky z natáčení, aneb jak se točil miniseriál Putování za Johnsonem

Ing. Luděk Novotný

100

Titus nebo Beckenbauer?

Ing. Luděk Novotný

102

Současný stav a perspektivy pěstování ozimého ječmene

Ing. Jaroslav Špunar, CSc.

104

LG Zoro - výnosná odrůda s rezistencí proti virózám (BYDV)

Ing. Stanislav Doležal

106-107

Přínos meziplodin v pěstitelských systémech

Ing. Barbora Badalíková Mgr. Martin Vašinka, Ph.D.

108-110

Základy zpracování půdy (7) - Orba (III.) - technické prostředky pro provádění orby

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

112-127

Řepka ozimá - podzimní kontrola plevelů

KURENT

127-128

Přehled nových registrací (1.–31. 5. 2021)

Ing. Vít Langmaier

Celkem článků: 56

Limagrain
detail