BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2021/4 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - duben a květen (str.: 6-11)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Obilniny - přípravky proti houbovým chorobám (str.: 148-161)

  KURENT

Ochrana

 • Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezeník (str.: 20)

  Ing. Jaroslav Bašta

 • Odpalte plevele z kukuřice - herbicidní ošetření s Onyx Extra (str.: 21)

  Ing. Jan Válek

 • Rychlé a šetrné zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání (str.: 36)

  Ing. Josef Suchánek

 • Až se jaro zeptá, co jsme nestihli na podzim (str.: 37)

  Ing. Jan Herman

 • Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy společnosti Agro Aliance (str.: 43)

  Ing. Jaroslav Bašta

 • Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - Nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky (str.: 52)

  Ing. Lukáš Svoboda

 • Nejpoužívanější fungicidní řešení v řepce zajišťující vyšší výnosy (str.: 54)

  Ing. Marek Šmika

 • Jaký fungicid do květu řepky? - Efektivní kontrola nejen hlízenky v různých situacích (str.: 56-57)

  Ing. Jiří Vašek

 • Vliv ošetření osiva a foliární aplikace fungicidů u množitelských porostů na zdravotní stav osiva máku (str.: 62-64)

  Ing. Tomáš Dvořák

 • Ochrana proti škůdcům řepky insekticidním systémem D-Act (str.: 74-75)

  Ing. Petr Ort

Osivo a sadba

 • Nová vlna hybridů řepky ozimé Pioneer doplněna osvědčeným polotrpaslíkem (str.: 127)

  Ing. Jan Bosák

 • S hybridy KWS proti deficitu mikroprvků při pěstování kukuřice (str.: 130)

  Ing. Jan Pazdera

Technika

Technologie

 • Základy zpracování půdy (4) - Mechanizační prostředky pro provedení podmítky a mělkého zpracování půdy (str.: 134-137)

  Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Obilniny - fungicídy (str.: 6-17)

  KURENT

Ochrana

Výživa a stimulace

 • Každé Euro rozumne investované do správneho výberu výživy sa niekoľkonásobne vráti (str.: 5)

  Ing. Emília Švecová

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Milena Bernardová

4

Kalendář duben–květen

Ing. Vít Langmaier

6-11

Aktuální přehled ochrany rostlin - duben a květen

Ing. Josef Gall

12-15

Zpracování půdy a změna druhového spektra plevelů v kukuřici

Ing. Jan Winkler, Ph.D. Ing. Igor Děkanovský Ing. Eliška Renčínová Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

16

Postemergentní systém ochrany kukuřice proti plevelům od BASF

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

18-19

Spolehlivé odplevelení kukuřice od společnosti AgroProtec

Ing. Josef Svachoušek

20

Monsoon + Logano - komplexní odplevelení kukuřice bez omezeník

Ing. Jaroslav Bašta

21

Odpalte plevele z kukuřice - herbicidní ošetření s Onyx Extra

Ing. Jan Válek

22

Choroby řepy (1) - virové choroby řepy (I.)

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

23

Řešení FMC Agro pro čistou kukuřici

Ing. Pavel Bureš

24-26

Ochrana a výsledky herbicidních pokusů v sóji v roce 2020

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

28-31

Změny spektra houbových patogenů u pšenice

Ing. Jana Chrpová, CSc. Mgr. Jana Palicová, Ph.D. Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D. RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D.

32

Saracen Max - bez plevelů, bez starostí

Ing. Vladimír Čech

35

Bakteriální hniloba máku setého

Ing. Josef Pozděna, CSc.

36

Rychlé a šetrné zvýšení odolnosti obilnin proti poléhání

Ing. Josef Suchánek

37

Až se jaro zeptá, co jsme nestihli na podzim

Ing. Jan Herman

38-42

Účinné postupy regulace fuzárií v klasech pšenice - Obecné souvislosti a praktická doporučení

Dr. Ing. Ludvík Tvarůžek RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. Mgr. Pavel Matušinský, Ph.D. Bc. Kateřina Blažková

43

Ochrana proti chorobám obilnin fungicidy společnosti Agro Aliance

Ing. Jaroslav Bašta

44

Inovované fungicidní doporučení do obilnin od BASF

Ing. Václav Nedvěd, Ph.D.

46-47

Stavento - účinně proti rezistentním chorobám

Ing. Jiří Vašek

49-51

Zhodnotenie zdravotného stavu repky ozimnej v roku 2020 a výhľad na rok 2021

Doc. Ing. Peter Bokor, PhD.

52

Azoline, Flowbrix Profi a Agrostim Tria - Nové možnosti pro efektivní zásah do květu řepky

Ing. Lukáš Svoboda

53

Hlízenka pod palbou

Ing. Vladimír Sys

54

Nejpoužívanější fungicidní řešení v řepce zajišťující vyšší výnosy

Ing. Marek Šmika

56-57

Jaký fungicid do květu řepky? - Efektivní kontrola nejen hlízenky v různých situacích

Ing. Jiří Vašek

58-61

Faktory snižující účinnost fungicidů na bílou hnilobu řepky

Ing. Jaroslav Šafář, Ph.D. Ing. Eva Plachká, Ph.D. Ing. Jana Poslušná Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D.

62-64

Vliv ošetření osiva a foliární aplikace fungicidů u množitelských porostů na zdravotní stav osiva máku

Ing. Tomáš Dvořák

65

Prověřené strategie morforegulace u jarního ječmene

Ing. Radek Bubeník Ing. Roman Lesa

66

Jak jsme si poradili s poléháním obilnin

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

68-69

Syngenta oslavila 20 let činnosti na on-line konferenci

Ing. Vít Langmaier

70-71

Společně k cíli s ALMIRO

Ing. Jakub Matějovský

72

Choroby violky

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

74-75

Ochrana proti škůdcům řepky insekticidním systémem D-Act

Ing. Petr Ort

76-77

Užitečné organizmy (23) - Figitinae a Charipinae

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

78-80

Ochrana sadů proti škůdcům a patogenům v měsíci dubnu

Ing. Vladan Falta, Ph.D.

81

Rostlinné pesticidy (146. díl) - Zanthoxylum zanthoxyloides - žlutodřev

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

82-84

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (47)

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D.

86-87

Použití biologických přípravků v naší pěstitelské praxi

RNDr. Aleš Kuthan, CSc.

88-89

Okénko agronoma - Žichlická zemědělská a. s.

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

89

Jarní ječmen a pšenice od 3 listů až do metání

Ing. Kamil Kraus, Ph.D. Ing. Jaroslav Mach

90-93

Výnosy a kvalita píce kukuřice na siláž v různých půdně-klimatických podmínkách ČR v roce 2020 - předběžné výsledky

Ing. Eva Kunzová, CSc. Ing. Ladislav Menšík, Ph.D. Ing. Pavel Nerušil, Ph.D. Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D.

94-95

Zonální aplikace bakterií a živin při výsevu sóji

Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. Doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. Ing. Pavel Netrval Ing. Petr Zábranský, Ph.D. Ing. Petra Zavřelová Ing. Vladimír Skalický

96-97

Efektivita a ekonomika jdou ruku v ruce

Ing. Ondřej Tulačka

98

Efektivní výživa jarních plodin s důrazem na ječmen

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

100-101

Dr Green - listová výživa kukuřice

Ing. Petr Šmída

102

Listová hnojiva od Chemap Agro ve výživě rostlin

Ing. Lucie Dundálková

103

Maximální podpora růstu a zvýšení výnosů

Ing. Marek Kocánek

104

Přípravky TS Impuls a TS Vin v máku

Ing. Lenka Hájková, Ph.D.

105

Aminátor ve výživě a stimulaci

Ing. Zora Marková Špirakusová

106-107

Technológia Galleko® v porastoch maku siateho

Ing. Patrícia Slamková

108-117

Listová hnojiva - jarní obilniny

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

118-125

Listová hnojiva - mák setý

Ing. Petr Štěpánek, Ph.D.

126

LG Ambassador - zkušenosti pěstitelů

Ing. Jaroslav Matyk Ing. Blanka Martincová

127

Nová vlna hybridů řepky ozimé Pioneer doplněna osvědčeným polotrpaslíkem

Ing. Jan Bosák

128-129

Společně pro vyšší výkon

Ing. Ján Hanuska

130

S hybridy KWS proti deficitu mikroprvků při pěstování kukuřice

Ing. Jan Pazdera

131-133

Očista postřikovače po aplikaci může snížit riziko kontaminace vody

Ing. Petr Harašta, Ph.D.

134-137

Základy zpracování půdy (4) - Mechanizační prostředky pro provedení podmítky a mělkého zpracování půdy

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

138-139

S technologií strip-till nejen na svahy

Ing. Marcel Herout, Ph.D.

140-141

Vliv podsevů v kukuřici z hlediska omezení eroze

Ing. David Kincl Ing. David Kabelka, Ph.D. Ing. Jan Srbek

142-144

Pěstování podplodin v kukuřici a jejich potenciál pro uplatnění v zemědělské praxi

Ing. Jaroslav Tomášek, Ph.D. Ing. Jan Brinar

145-147

Pěstitelská technologie máku od vzejití ke sklizni

Ing. Matěj Satranský Ing. Pavel Cihlář, Ph.D.

148-161

Obilniny - přípravky proti houbovým chorobám

KURENT

162-163

Přehled nových registrací (1.–28. 2. 2021)

Ing. Vít Langmaier

164

Roundup® Flex - aplikace před setím

MVDr. Milan Malena

Celkem článků: 65

Slovenská příloha

2

Hodina ranná zlato doháňa

Mgr. Katarina Dikáczová

4

Správne načasovanie, kľúč k úspechu

Mgr. Katarina Dikáczová

5

Každé Euro rozumne investované do správneho výberu výživy sa niekoľkonásobne vráti

Ing. Emília Švecová

6-17

Obilniny - fungicídy

KURENT

Celkem článků: 4

Limagrain
detail