BASF
BASF
BASF

AGRA

Rejstřík

Agromanuál 2021/8 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září (str.: 6-9)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Obilniny ozimé - podzimní aplikace herbicidů (str.: 118-135)

  KURENT

Ochrana

 • Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce (str.: 28)

  Ing. Marek Šmika

 • Podzimní ošetření řepky přípravky INNVIGO - komplexně a efektivně (str.: 39)

  Ing. Petr Kopecký

 • Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům (str.: 52)

  Ing. Vladimír Čech

Osivo a sadba

 • Hitparáda odrůd - nalaďte se na správnou frekvenci (str.: 77)

  Ing. Filip Daněk

Technologie

 • Meziřadí vinic - využití pro regionální vegetaci jižní Moravy (str.: 100-101)

  Ing. Martin Černý

 • Možnosti řešení eroze v souvislosti se změnami legislativy i klimatu (str.: 102-106)

  Ing. Antonín Šandera

 • Strip-till technologie - cesta ke snížení nákladů (str.: 107-111)

  Ing. Josef Šebela

Úvodník

Výživa a stimulace

Slovenská příloha

Manuál

 • Obilniny ozimné - herbicídy jeseň (str.: 6-15)

  KURENT

Ochrana

Technologie

 • Aktuálna situácia ponuky a dopytu pšenice na agropotravinárskom trhu Slovenska (str.: 4-5)

  Ing. Mária Jamborová

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Prof. Ing. Josef Pulkrábek, CSc.

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4

Kalendář srpen–září

Ing. Vít Langmaier

6-9

Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září

Ing. Josef Gall

10-13

Vliv počasí na účinnost herbicidů v ozimých obilninách a porovnání účinnosti na dvou odlišných lokalitách v předchozím pěstitelském roce

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Dita Hiřmanová Ing. Luděk Procházka

14-17

Jednoleté trávy v obilninách - Rostoucí význam rezistence vůči herbicidům

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jakub Mikulka

18-19

Trinity - jednoduše vyřešeno

Ing. Jiří Vašek

20-22

Škodlivost plevelů v porostech ozimé pšenice

Ing. Jan Winkler, Ph.D. Ing. Pavla Foldynová Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.

23

Poslední koncert pro plevele

Ing. Josef Suchánek

25

V týmu se to lépe táhne

Ing. Vladimír Sys

26

Roundup® Flex - náskok daný vývojem

MVDr. Milan Malena

28

Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce

Ing. Marek Šmika

30-31

Agil - spolehlivě zlikviduje výdrol obilnin

Ing. Jiří Vašek

32-37

Ošetření semenných porostů jetelovin a dalších pícnin - tolice (vojtěšky)

Ing. Zuzana Kubíková, Ph.D. Ing. Hana Smejkalová Ing. Karla Kolaříková

38

Okénko do zahraničí - Rychlý diagnostický test na houbového patogena Botrytis cinerea

Doc. Dr. Ing. Jaroslav Salava

39

Podzimní ošetření řepky přípravky INNVIGO - komplexně a efektivně

Ing. Petr Kopecký

40

Výročí 70 let zemědělského výzkumu v Kroměříži

Ing. Vít Langmaier

41

Morforegulace a choroby řepky na podzim

Ing. Petr Vecek

42

Choroby řepy - choroby vzcházejících rostlin - spála řepy

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

43

Podzimní nabídka Nufarm

Ing. Radek Bubeník

44-45

Použijte mořidlo Celest Trio Formula M - zajistí špičkovou ochranu

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

46-49

Nové druhy houbových patogenů na dřevinách a okrasných rostlinách (I.)

Mgr. Karel Černý, Ph.D. Mgr. Zuzana Haňáčková Mgr. Markéta Hrabětová Ing. Marcela Mrázková

50-51

Choroby a škůdci dobromysli

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

52

Řešení proti rezistentním populacím blýskáčka řepkového a dřepčíkům

Ing. Vladimír Čech

54-57

Dřepčík olejkový - z minoritního limitujícím škůdcem

Ing. Antonín Šandera

58-59

Virové patogeny bramboru

Prof. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.

60-61

Vrtule slunečnicová - nepůvodní škůdce slunečnice

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

61

Užitečné organizmy (27) - vejřitkovití

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

62-63

Podkorní hmyz v městské zeleni

Ing. Marie Zahradníková Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

64-65

Uplatňování systému integrované ochrany rostlin v souvislosti se změnou legislativy (49) - Regulace reziduí pesticidů v zelenině a ovoci III. - model degradace reziduí pesticidů

Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D. Ing. Tereza Horská, Ph.D.

66-67

Ekosystémové služby v zemědělství (1)

Ing. Hana Foffová Doc. RNDr. Pavel Saska, Ph.D. RNDr. Jiří Skuhrovec, Ph.D.

69

Rostlinné pesticidy (150. díl) - Humulus lupulus - chmel otáčivý

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

70-71

Dny pro mák opět úspěšné

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

72

Ověření účinnosti inhibitoru nitrifi kace Vizura® v půdě po aplikaci digestátu z bioplynové stanice

Ing. Tomáš Javor, Dis. Ing. Marek Světlík, Ph.D.

74

Nejste si jisti výběrem listové výživy a stimulace? Víme jak na to a poradíme vám

Ing. Martin Bohuněk, MBA.

76

M-Sunagreen a Aucyt Start pro mohutné kořeny ozimů

Ing. Jan Šamalík

77

Hitparáda odrůd - nalaďte se na správnou frekvenci

Ing. Filip Daněk

78

Odrůdy a ochrana rostlin v Počátkách

Ing. Vít Langmaier

79

Výběr odrůd ozimů pod značkou RWA Czechia

Ing. Kamil Štípek, Ph.D.

80

Rané odrůdy pšenice jako předplodina pro řepku

Ing. Stanislav Doležal

82

V praxi zavedené a prověřené odrůdy pšenice ozimé

Ing. Luděk Novotný

84

Nejvýznamnější krmné pšenice v ČR v praxi

Ing. Luděk Novotný

86

Zkušenosti z praxe s AZOL FREE odrůdami

Ing. Luděk Novotný

88

Zollernspelz - nejmnoženější špalda v ČR

Ing. Luděk Novotný

90

Dvě odrůdy tritikale bohatě stačí

Ing. Luděk Novotný

92

Technologie pro omezení námele

Ing. Luděk Novotný

94

SU Nasri - nejvhodnější hybrid na senáž a GPS

Ing. Luděk Novotný

96-97

Využíváte už i vy tritikale na GPS sklizeň?

Ing. Marcela Shejbalová

98-99

Předpoklad produkce olejnin a zejména sóji v roce 2021

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Ing. Pavel Procházka, Ph.D. Daniel Štranc

100-101

Meziřadí vinic - využití pro regionální vegetaci jižní Moravy

Ing. Martin Černý

102-106

Možnosti řešení eroze v souvislosti se změnami legislativy i klimatu

Ing. Antonín Šandera

107-111

Strip-till technologie - cesta ke snížení nákladů

Ing. Josef Šebela

112-116

Základy zpracování půdy (8) - zhutnění půdy a kypření podorničních vrstev půdního profi lu

Doc. Ing. Václav Brant, Ph.D.

118-135

Obilniny ozimé - podzimní aplikace herbicidů

KURENT

136-137

Přehled nových registrací (1.–30. 6. 2021)

Ing. Vít Langmaier

Celkem článků: 55

Slovenská příloha

3

Správna voľba pri zakladaní porastov ozimných obilnín

Ing. Emília Švecová

4-5

Aktuálna situácia ponuky a dopytu pšenice na agropotravinárskom trhu Slovenska

Ing. Mária Jamborová

6-15

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň

KURENT

Celkem článků: 3

Proseeds
detail