BASF
BASF
BASF

Chemap Agro s.r.o.

Rejstřík

Agromanuál 2020/8 + slovenská příloha

Přejít na slovenskou přílohu

Aktuálně

 • Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září (str.: 4-7)

  Ing. Josef Gall

Manuál

 • Obilniny ozimé - podzimní aplikace herbicidů (str.: 112-129)

  KURENT

Ochrana

 • Trinity - výborný herbicid do obilnin - na plevele ze tří stran (str.: 12-13)

  Ing. Jiří Vašek

 • Komplexní herbicidní ochrana pšenice ozimé (str.: 15)

  Ing. Jan Herman

 • Herbicid Reliance znamená kvalitní a spolehlivé ošetření obilnin (str.: 16)

  Ing. Martin Olišar

 • Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce (str.: 18)

  Ing. Marek Šmika

 • Unikátní čtyřsložkové herbicidní řešení pro vaši řepku (str.: 23)

  Ing. Marek Šmika

 • Roundup® Flex - náskok ve vývoji glyfosátů - Používání glyfosátů a odstranění plevelů v letošním roce opět bez předsklizňové aplikace (str.: 30)

  MVDr. Milan Malena

Osivo a sadba

Technologie

Úvodník

Výživa a stimulace

 • Galleko špeciál - prvý krok na ceste k dobrej úrode (str.: 86-87)

  Mgr. Martin Šotik

Slovenská příloha

Manuál

 • Obilniny ozimné - herbicídy jeseň (str.: 6-17)

  KURENT

Ochrana

 • Jesenná ofenzíva s Battle Deltou za čisté porasty obilnín (str.: 2)

  Ing. Marián Macko

Technologie

Přejít na slovenskou přílohu
1

Úvodník

Ing. Josef Králíček

1

Aktuality a zajímavosti

Ing. Martin Bašta

4-7

Aktuální přehled ochrany rostlin - srpen a září

Ing. Josef Gall

8-10

Podzimní herbicidní ošetření ozimých obilnin - současné možnosti a budoucnost

Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc.

11

Úsporně proti plevelům v ozimech

Ing. Radek Bubeník

12-13

Trinity - výborný herbicid do obilnin - na plevele ze tří stran

Ing. Jiří Vašek

14

Poslední koncert pro plevele

Ing. Josef Suchánek

15

Komplexní herbicidní ochrana pšenice ozimé

Ing. Jan Herman

16

Herbicid Reliance znamená kvalitní a spolehlivé ošetření obilnin

Ing. Martin Olišar

18

Nejpoužívanější kompletní herbicidní řešení v řepce

Ing. Marek Šmika

19

Bizon a Rally proti plevelům v ozimých obilninách

Ing. Lubomír Jůza

20-22

Problematika regulace jednoděložných plevelů v ozimé řepce

Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jan Štrobach, Ph.D.

23

Unikátní čtyřsložkové herbicidní řešení pro vaši řepku

Ing. Marek Šmika

24-25

Agil - pryč s výdrolem obilnin

Ing. Jiří Vašek

26-29

Změny v citlivosti plevelů k některým herbicidům - pohled do světa

Ing. Kateřina Hamouzová, Ph.D. Prof. Ing. Josef Soukup, CSc. Prof. Ing. Miroslav Jursík, Ph.D. Ing. Pavlína Košnarová, Ph.D.

30

Roundup® Flex - náskok ve vývoji glyfosátů - Používání glyfosátů a odstranění plevelů v letošním roce opět bez předsklizňové aplikace

MVDr. Milan Malena

32-34

Podmítka - významný nástroj pro regulaci zaplevelení

Ing. Jan Winkler, Ph.D. Ing. Igor Děkanovský Ing. Jiří Šťastný

36-37

Fuzariózy klasu u pšenice

Ing. Jana Chrpová, CSc. Mgr. Jana Palicová, Ph.D. Ing. Jana Kozová Dr. Ing. Pavel Horčička Ing. Ondřej Veškrna Ing. Stanislav Ježek

38

Mořidlo Celest® Trio Formula M - špičková fungicidní ochrana vzcházejících ozimů

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.

39-40

Úroda máku bude vyšší než loni

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

42

Morforegulace a biostimulace se společností UPL

Ing. Martin Olišar

44-45

Choroby bramboru (4) - Bakteriální choroby bramboru (III.)

Ing. Jana Víchová, Ph.D.

45-47

Vliv termínu sklizně brambor na výskyt chorob a škůdců na hlízách

Ing. Ervín Hausvater, CSc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚB HB Ing. Petra Baštová

48-49

Výskyt makadlovky řepné a možnosti ochrany

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

49

Choroby a škůdci konvalinky

Doc. Ing. Ivana Šafránková, Ph.D.

50-53

Dřepčík olejkový a jeho citlivost k insekticidům

Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D. Ing. Pavel Kolařík Doc. Ing. Mgr. Eva Hrudová, Ph.D. Ing. Jiří Havel, CSc. Ing. Ján Tancik, PhD. Doc. Ing. Peter Bokor, PhD. Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D. Ing. Leona Víchová Bc. Romana Bajerová

54-55

Škodcovia kapustovín (4) - Škodcovia poškodzujúci listy rastlín

Ing. Ján Tancik, PhD.

56-57

Mšice na ozimé řepce

Ing. Svatopluk Rychlý

58-59

Mšice broskvoňová na ozimé řepce - Aktuální poznatky o její rezistenci a účinnosti vybraných insekticidů

Ing. Tomáš Hovorka Prof. RNDr. Ing. František Kocourek, CSc. Ing. Jitka Stará, Ph.D.

60-63

Invazní škůdci ovocných plodin v ČR

Ing. Jana Ouředníčková, Ph.D. Ing. Michal Skalský

63

Užitečné organizmy (17) - Parazitoidi zápředníčka

Ing. Kamil Holý, Ph.D.

64

Rostlinné pesticidy (140. díl) - Saponaria offi cinalis - mydlice lékařská

Doc. Ing. Roman Pavela, Ph.D.

65-67

Komplexní postupy pro optimalizaci ochrany půdy a vody

Ing. Jana Konečná, Ph.D. Mgr. Petr Karásek Ing. Stanislav Ryšavý Ing. Roman Hanák Ing. Petr Fučík, Ph.D. Doc. Ing. Petr Doležal, Ph.D. - VÚMOP Doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D. Ing. Michal Prokop

68-69

Okénko agronoma - Úspěšný podnik Agro Podlesí se stále rozvíjí

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

70-71

Historický přehled vývoje metodik pro hnojení orných půd fosforem vypracovaných VÚRV (I.) Intenzivní hnojení

RNDr. Václav Macháček, DrSc. Ing. Eva Kunzová, CSc.

72-73

Čo ovplyvňuje výživu ozimnej pšenice na jeseň

Prof. Ing. Ladislav Ducsay, Dr.

74-76

Vliv hnojení statkovými a minerálními hnojivyna výnos a kvalitu pšenice ozimé na stanovištích Ivanovice na Hané a Lukavec v letech 2015–2018

Ing. Eva Kunzová, CSc. Ing. Lukáš Hlisnikovský, Ph.D. Ing. Ladislav Menšík, Ph.D.

78-81

Základní hnojení ozimé řepky draslíkem

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.

82-84

Hnojení před setím ozimé řepky fosforem a dusíkem

Ing. Jindřich Černý, Ph.D. Prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr.h.c. Doc. Ing. Martin Kulhánek, Ph.D. Ing. Ondřej Sedlář, Ph.D.

85

Jak to chodí pod povrchem

Ing. Eva Bajerová

86-87

Galleko špeciál - prvý krok na ceste k dobrej úrode

Mgr. Martin Šotik

88-89

Odhad obchodu a produkce olejnin a zejména sóji v roce 2020

Ing. Přemysl Štranc, Ph.D. Daniel Štranc Ing. Pavel Procházka, Ph.D.

91

Fenomen - pšenice, za kterou se ohlédnete

Ing. Jiří Šilha, Ph.D.

92

Kvalita E na vaše pole

Ing. Stanislav Doležal

94

Nové trio revolučních pšenic

Ing. Luděk Novotný

96

Dokonale prověřeno praxí v ČR

Ing. Luděk Novotný

98

Dvě odrůdy tritikale bohatě stačí

Ing. Luděk Novotný

100

Jaké je řešení nedostatku krmiva?

Ing. Luděk Novotný

102-103

Využíváte už i vy tritikale na GPS sklizeň?

Ing. Marcela Shejbalová

104-106

Vliv agrotechnických faktorů na stav půdního humusu

Ing. Tamara Dryšlová, Ph.D. Ing. Blanka Procházková, CSc. Doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D. Ing. František Illek Ing. Pavel Hledík

107-109

Vodní režim v půdě v návaznosti na agrotechniku řepky ozimé

Ing. Ivana Šindelková Ing. Ľubomír Mrhavý

110-111

Doporučení pro pěstitelské technologie ve změněném klimatu

Ing. Ladislav Černý, Ph.D.

112-129

Obilniny ozimé - podzimní aplikace herbicidů

KURENT

Celkem článků: 53

Slovenská příloha

2

Jesenná ofenzíva s Battle Deltou za čisté porasty obilnín

Ing. Marián Macko

4-5

Obilné silá a sklady RWA Slovakia

Ing. Marek Jakubec

6-17

Obilniny ozimné - herbicídy jeseň

KURENT

Celkem článků: 3

Proseeds
detail